پزشك نصراني

پزشك نصراني

يكي از دوستان و اصحاب حضرت ابوالحسن ، امام هادي صلوات اللّه عليه – به نام زيد بن علي – حكايت كند: روزي از روزها سخت مريض شدم ، تا حدّي كه ديگر نتوانستم حركت كنم ، لذا پزشكي نصراني را بر بالين من آوردند و او برايم داروئي را تجويز كرد و گفت : اين دارو را به مدّت دَه روز مصرف مي كني تا مريضي ات برطرف و بهبودي حاصل شود. پس از آن كه پزشك نصراني از منزل خارج شد، نيمه شب بود و كسي از طرز استفاده آن داروي اطّلاعي نداشت . و من در حالي كه متحيّر بودم ، ناگاه شخصي جلوي منزل ما آمد و اجازه ورود خواست . همين كه وارد منزل شد، متوجّه شديم كه آن شخص غلام امام هادي عليه السلام مي باشد. سپس آن غلام به من گفت : مولا و سرورم فرمود: آن پزشك داروئي را كه به تو داد و گفت مدّتي آن را مصرف كن تا خوب بشوي ؛ ولي ما اين نوع دارو را فرستاديم ، چنانچه آن را يكبار مصرف نمائي ، انشاءاللّه به إ ذن خداود متعال خوب خواهي شد. زيد گويد: با خود گفتم : همانا امام هادي عليه السلام بر حقّ است و بايد به دستورش عمل كنم . به همين جهت ، داروئي را كه حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم و چون آن را مصرف كردم ، در همان مرتبه اوّل عافيت يافتم و داروي پزشك نصراني را تحويلش دادم . فرداي آن روز پزشك نصراني مرا ديد و چون حالم خوب و سالم بود و ناراحتي نداشتم ، علّت بازگرداندن داروهايش را و نيز علّت سلامتي مرا جويا شد؟ پس تمام جريان را كه امام هادي عليه السلام برايم داروئي فرستاد و اظهار نمود با يك بار مصرف خوب خواهم شد، همه را براي پزشك نصراني تعريف كردم . بعد از آن ، پزشك نصراني نزد امام علي هادي عليه السلام حاضر شد و توسّط حضرت هدايت و مسلمان گرديد و سپس اظهار داشت : اي سرور و مولايم ! اين نوع درمان و دارو از مختصّات حضرت عيسي مسيح عليه السلام بوده است و كسي از آن اطّلاعي ندارد، مگر آن كه همانند او باشد.
چهل داستان و چهل حديث از امام هادي(ع)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید