پيشگویی از مرگ

پيشگویی از مرگ

همچنين مرحوم شيخ حرّ عاملي ، به نقل از كتاب رجال مرحوم نجاشي رضوان اللّه تعالي عليهما آورده است : يكي از دوستان حضرت ابوالحسن ، امام علي هادي صلوات اللّه عليه كه در همسايگي آن حضرت زندگي مي كرده ، حكايت كند: ما شب ها با حضرت علي بن محمّد هادي عليه السلام جلوي منزلش جلسه و شب نشيني داشتيم و در مسائل مختلف ، بحث مي كرديم تا آن كه شبي از شب ها حادثه اي رُخ داد: فرمانده گارد خليفه عبّاسي كه شخصي معروف بود، با غرور و تكبّر از جلوي ما به سوي منزلش رهسپار بود و مقداري هداياي ارزشمند كه از خليفه گرفته بود، به همراه داشت . و نيز تعدادي سرهنگ و ديگر درجه داران و نگهبانان و پيش خدمتان ، او را همراهي مي كردند. همين كه چشمش به حضرت هادي عليه السلام افتاد، نزد وي آمد و به آن حضرت سلام كرد و سپس رفت . هنگامي كه از ما دور شد، حضرت اظهار داشت : او با اين حَشم خدم و به اين تجمّلات مادّي دل خوش كرده و شادمان است ؛ ولي خبر ندارد كه در همين شب ، مرگ او را مي ربايد و پيش از نماز صبح او را زير خاك ها دفن مي كنند. من و بقيّه افرادي كه در آن مجلس حضور داشتيم ، از اين پيش گوئي حضرت سخت در تعجّب قرار گرفتيم . و چون از جاي خود برخاستيم و از حضور آن حضرت خداحافظي كرده و رفتيم ، با يكديگر گفتيم : اين يك پيش گوئي مهمّ و علم غيب بود كه علي بن محمّد صلوات اللّه عليهما از آن خبر داد. و بر همين اساس با يكديگر متعهّد شديم كه چنانچه گفته حضرت صحّت نيافت و واقع نشد، او را به قتل رسانده و نابودش كنيم ؛ و سپس هر يك به منزل خود رفتيم . رخاستم و از خانه بيرون آمدم تا ببينم چه خبر است ، جمعيّت زيادي را ديدم ، كه به همراه سربازان و نيروهاي حكومتي شور و شيون مي كنند و مي گويند: فرمانده گارد خليفه ، شب گذشته به جهت آن كه خمر و شراب بسياري نوشيده بود، هلاك گشته است و آماده تشييع و دفن او بودند. من با خود گفتم : أ شهد أ ن لا إ له إ لاّ اللّه و به سوي منزل او حركت كردم و صحّت پيش گوئي حضرت ، برايم روشن گرديد و از علاقه مندان و شيفتگان حضرتش گشتم.
چهل داستان و چهل حديث از امام هادي(ع)/ عبدالله صالحي

مطالب مشابه