تفاوت ارث زن و مرد

تفاوت ارث زن و مرد

شخصي به نام فهفكي كه اشكال تراشي هاي ابن ابي العوجاء يكي از دانشمندان معروف مادي عصر امام صادق عليه السلام در ذهن او نيز راه يافته بود، به حضور امام حسن عسكري (ع) آمد و پرسيد: چرا در اسلام ، سهم ارث زن نصف سهم مرد است ؟ آيا چنين قانوني ، يكنوع زوركوئي به زن بينوا نيست ؟ امام حسن عسكري (ع) فرمود: براي زن ، جهاد واجب نيست ، و تاءمين معاش شوهر، واجب است (بنابراين در امور ديگري مخارج سنگيني بر عهده مرد است ، نه بر عهده زن). فهيفكي مي گويد: پيش خود (در ذهنم) گفتم : ابن ابي العوجاء به من گفت : همين سوال را از امام صادق عليه السلام نمودم ، او نيز چنين جواب داد، ناگاه امام حسن عسكري (ع) به من رو كرد و فرمود: آري ، اين سوال ، از ابن ابي العوجاء است ، و جواب ما يكي است ، و همه ما امامان به همديگر مربوط، و مساوي هستيم.
داستان هاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه