نامگذاری به نام ائمه (ع)

نامگذاری به نام ائمه (ع)
هارون بن مسلم گويد: پسرم احمد داراي فرزندي شد و من بسيار دوست داشتم كه نام او را جعفر و كنيه اش را اباعبداللّه گذارم . نامه اي به امام حسن عسكري عليه السلام نوشتم كه در لشكرگاه محاصره بود و از او خواستم تا نام و كينه او را مشخص كند. روز هفتم نامه امام عليه السلام بدستم رسيد كه در آن آمده بود نام او را جعفر و كنيه اش را اباعبداللّه بگذار و برايم دعا كرده بود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم(عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید