بركات حجت خدا

بركات حجت خدا

احمد بن اسحاق گويد: بر امام حسن عسكري عليه السلام وارد شدم و مي خواستم از امام بعد از او, سوال كنم . امام عليه السلام قبل از سوال من فرمود: اي احمد بن اسحاق ! خداوند زمين را از زمان خلقت آدم تا روز قيامت از وجود حجت خالي نمي گذارد و به وسيله اوست كه بلا را از اهل زمين دور مي گرداند، باران مي بارد و بركات زمين ظاهر مي شود. عرض كردم : يابن رسول اللّه : امام بعد از شما كيست ؟ امام عليه السلام با عجله برخاست و داخل اتاق ديگر شد و در حالي كه بچه سه ساله اي كه همانند ماه شب چهاردهم زيبا بود را بر دوش داشت بازگشت و فرمود: اي احمد اگر نزد خداوند و ما داراي ارزش و مقامي نبودي فرزندم را به تو نشان نمي دادم ، او هم نام رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله است كه زمين را پر از قسط و عدل مي كند همانا گونه كه پر از ظلم و جور شده است . اي احمد! مثل او در اين امت مثل حضرت خضر عليه السلام و ذوالقرنين است . به خدا قسم غيبتي مي كند كه هر كس جز آنكه خداوند او را بر امامتش ثابت و استوار و استوار نگاه داشته است و توفيق دعا براي تعجيل در فرج او داده است از اعتقاد به او منحرف مي گردد. عرض كردم : مولاي من ! آيا نشانه هاي دارد كه قلبم به آن مطمئن شود؟ در اين هنگام كودك سه ساله با زبان فصيح عربي گفت : انا بقيه اللّه في ارضه و المنتقم من اعدائه . من بقيه اللّه در زمين و انتقام گيرنده از دشمنان خدا هستم . احمد بن اسحاق گويد: من در حالي كه بسيار خوشحال بودم از محضر امام عليه السلام خارج شدم و روز بعد خدمت او رسيدم و عرض كردم : از لطفي كه ديروز به من كرديد بسيار مسرور شدم ، اما بفرمائيد سنتي كه از خضر و ذوالقرنين در او چيست ؟ امام عليه السلام فرمود: طولاني شدن غيبت اوست . عرض كردم : يا بن رسول اللّه غيبت او طولاني مي شود؟ فرمود: قسم به پروردگارم اكثر معتقدين به او از امامتش بر مي گردند و كسي جز آنكه در عهد ولايت ما پا برجاست و ايمان در قلب او نوشته شده است و با روح الهي تاييد شده است ثابت قدم نمي ماند. اي احمد! آنچه به تو مي گفتم سري از اسرار الهي است ، از ديگران مخفي بدار و از شكر گزاران باش كه با مادر عليين بهشت خواهي بود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم(عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه