چگونه همسری نمونه برای شوهر مان باشیم؟

چگونه همسری نمونه برای شوهر مان باشیم؟

پسر و دختری که با یکدیگر ازدواج می کنند، در حقیقت تولد تازه ای می یابند و در اقیانوس تازه ای وارد می شوند که یا باید کارآموزی و تجربه ی قبلی کسب کرده و یا دارای هوش و فراستی باشند که بتوانند خود را با جزر و مّد دریا هماهنگ نموده، همچون مرغان و ماهیان با آن محیط سازگار شوند و گرنه عمری کوتاه و پر مشقت دارند و به زودی در گردابها غرقه و هلاک می شوند و چه زیباست که زنان و مردان باور کنند که ازنظر روش های ارتباطی و اخلاقی کاملا با یکدیگر متفاوت هستند .اکثر پدران و مادران نیز به دلیل عدم آگاهی از این تفاوت ها به فرزندان خود یاد نداده اند که در زندگی مشترکشان چگونه رفتار کنند و بدون آگاهی دقیق از تفاوتهای میان زن و مرد، وقتی را جهت درک و توجه به یکدیگر در نظر نمی گیرند .به همین دلیل است که به فردی پر توقع، زودرنج، و بی حوصله تبدیل می شوند در چنین شرایطی با وجود بهترین و پر شورترین حسن نیتها، عشق و علاقه بین زن و شوهر رو به خاموشی می رود، در این مقاله با توجه به این تفاوت ها ویژگیهای یک همسر خوب که از کتاب ها و زندگی همسران موفق و خوشبخت الگو برداری و جمع آوری شده، تا هر زنی با به کار گرفتن موارد و توصیه های ارائه شده زندگی مستحکم تر و دلپذیرتری را برای خود و شوهر و فرزندانش به ارمغان آورد. بدانید هیچ گاه برای عشق ورزی و محبت کردن و عوض کردن سبک و متدهای زندگی دیر نیست فقظ شما نیازمند شناخت راهی تازه، نگرشی زیبا و به کار بستن توصیه های ارائه شده و تمرین آنها هستید، مطالب ذیل فنونی می باشد که هر خانم متأهلی باید بداند و به منزله ی نمک زندگی شما می باشد و شما بنا به سلیقه و ذائقه ی خودتان باید از این نمک ها استفاده کنید.

به همسرتان توجه کنید:
مردها عاشق تشویق، قدردانی و تأیید هستند، آنها را همیشه تشویق کنید، به پاهای عضلانی، به سینه ی فراخ و مردانه اش به لبخند زیبایش، به شانه های پهنش، به چشمان خوش حالتش به صدای پر طنین اش و به طور کلی به هر ویژگی و صفتی که از او مردی می سازد، توجه کنید.اغلب مردان دوست دارند که از مردانگی آنها تعریف و تمجید شود.وقتی مردی تحسین شود، مایل است به سرعت به آن پاسخ دهد. به او بگویید که چه همسر با قدرت و خوبی دارید و از این که شوهر شماست، چه قدر خوشحالید و خوش اقبالید.به شوهرتان بگویید او را درست همین گونه که هست دوست دارید و دیگر این که او را در دنیا با هیچ مرد حاضر نیستید عوض کنید.

* شوهرتان را بابت کارهایی که انجام می دهد، تحسین کنید:
یادتان نرود یک شیوه ی محبت به مرد تشکر از اوست و یک شیوه ی دیگرنادیده گرفتن اشتباهات اوست. به طور مثال اگر او اتومبیل را تعمیر می کند به اوبگویید چه قدر خوش اقبالید که همسری دارید که از استعداد و توانایی های مکانیک برخورداراست، اگر او با بچه ها بازی می کند به او بگویید؛ بچه ها چه قدر خوشبختند که پدری چون تو دارند، اگر او شما را در رفاه گذاشته است، به او بگویید در رویاهایتان هم نمی گنجید، شیوه ی زندگی را که او برای تان فراهم آورده است، داشته باشید.

* همسرتان را بابت آنچه می گوید، تمجید کنید:
همه چیز و هر چیزی بایستی به شیوه ای مثبت مورد توجه قرار گیرد و با تمجید تفسیر شود، هرگز شوهرتان را با مردان دیگر مقایسه نکنید با انتقاد کردن و مقایسه او با دیگران از میزان صمیمیمت و نفوذ خود بر شوهرتان می کاهید.به یاد داشته باشید هیچ کس از انتقاد خوشش نمی آید؛ حتی شما! اگر شوهر شوخ طبیعی دارید به او بگوید حالت او باعث نشاط شما می گردد.اگر کم حرف است به او بگویید:چه شنونده ی خوبی است و چه نفوذ آرام کننده ای بر شما دارد، اگر پر حرف است به او بگویید که روح بخش و گرم کننده مجالس و مهمانی هاست و چه قدر دوست دارد که به سخنانش گوش دهید.

* زمانی که شوهرتان هدیه می خرد، او را تحسین کنید:
بیشتر مردان دردسری را که برای یافتن و خریدن هدیه متحمل شده اند را با جزئیات شرح می دهند. فداکاری او را ارج نهید و از هدیه هایش ایراد نگیرید به او بگویید واقعا خوش سلیقه است و می داند چه چیزهایی بر شما می آید در برابر دیگران از او تشکر کنید و بگویید سلیقه شوهرم است او با این کار احساس غرور و بزرگی می کند .در ضمن به یاد داشته باشید مردان کلی نگرند و زنان جزئی نگر. مردان دوست دارند تعداد هدیه هاشان کم، سالی سه یا چهار بار ولی سنگین باشد برعکس زنان عاشق هدیه های فراوان ولی کوچک و حتی بی ارزش مادی هستند پس به شوهر خود خورده نگیرید چرا کم برای شما هدیه می خرد صبر کنید و اجازه دهید او به موقع هدیه ای با ارزش مادی و معنوی فراوان برای شما خواهد آورد!

*افکار خوب خلق کنید:
اگر بیشتر وقت ها احساس دلتنگی و افسردگی می کنید و هیچ ناراحتی جسمانی ندارید، شاید لازم باشد شیوه ی تفکر خود را تغییر دهید.افکار و باورهای شما تا حد زیادی، مسئول احساسات و رخدادهای زندگی شما هستند.اگر افکار شما نسبت به زندگی تیره و تاریک باشد، زندگی شما به سوی فقر و بدبختی و تاریکی کشیده می شود.ولی اگر با دیدی مثبت و قدرتمند به زندگی نگاه کنید، خوشبخت خواهید شد.در ذهن تان افکار مثبت ایجاد کنید و بر روی آنها تمرکز کنید.وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید، در واقع نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بر اساس قانون جاذبه، بهترین ها را جذب می کند و اگر انتظار بدترین پیشامد را داشته باشید از مغزتان قدرت دافعه ای رها می سازید که سبب می شود بهترین ها از شما بگریزند یاد بگیرید اعتماد کنید و دوست بدارید تمام آن چیزهایی را که دارید، مخصوصا همه ی آنچه را که هستید دوست بدارید، قدر خود را بدانید! معمولا برای خانم ها دشوار است قدر خود را بدانند .حتی هنگامی که تصور می کنند دارای یک توانایی خاص هستند، تشخیص ارزش آن برای شان مشکل است کارهای ذیل را انجام دهید حتماً به شما کمک خواهد کرد قدر خود را بدانید!با کسانی که طرفدار شما هستند صحبت کنید از آنها بخواهید توضیح دهند که چه ارزش شخصی یا شغلی خاص برای شما قائل اند، بر اعمال و تصمیم گیری های مهمی که با مسؤلیت خودتان انجام داده اید، توجه داشته باشید، چنانچه کسی را در خصوص موضوعی متقاعد کرده اید برای خودتان توضیح دهید که چگونه این کار را انجام داده اید، لیاقت های خود را نشان دهید و بر توانایی های خود تأکید کنید موفقیت های خود را به رسمیت بشناسید و آنها را از دیدشوهرتان پنهان نسازید، آنها را بیان کنید و بگذارید شوهرتان بداند که چه همسر موفق و با اراده ای دارد خانم ها وقتی که موفقیت های خود را به طور عینی تعریف می کنند، دچار این احساس می شوند که در حال خود نمایی هستند و خجالت می کشند در صورتیکه این تصور اشتباه است آن را اصلاح کنید!

برای خودتان ارزش قائل شوید، به خودتان احترام بگذارید.باور کنید که مهم ترین فرد در دنیا هستید، اگر عزت نفس نداشته باشید به احتمال زیاد دیگران نیز به شما احترام نمی گذارند.عزت نفس از صادق بودن با خود سرچشمه می گیردوهمچنین از داشتن احساس خوب در مورد شخصیتی که دارید برای این منظور به خاطر کوچک ترین کار مثبت و خوبی که انجام می دهید، خودتان را تشویق و ستایش کنید.شما عادت کرده اید برای کارهای بد و نادرست، خود را هزاران بار سرزنش کنید.اما برای یک بار هم خودتان را شایسته ی تشویق ندانسته اید.با انجام این دستورات از نظر روحیه ، خانمی شاد و سرزنده می گردید و از نظر شوهرتان فردی فوق العاده جذاب و دوست داشتنی خواهید بود.زیر مردان ، زنانی را دوست دارند که دارای عزت نفس بالا و روحیه ای شاد و سرزنده باشند و از زنانی که مرتب غر می زنند و آه و ناله می کنند خوششان نمی آید.

* اگر شاغل هستید، هیچ وقت استطاعت مالی خود را به رخ شوهرتان نکشید:
همیشه به خاطر داشته باشیدکه پول و درآمد، برای آسایش و رفاه زندگی است و نباید زندگی را فدای آن کرد.بنابراین اگر هم در تأمین مخارج خانواده شریک هستید، طوری رفتار کنید که شوهرتان احساس کند، سکّان زندگی در دستان قدرتمند خودش است زیرا مردان دوست دارند که حالت رهبر و فرمانده داشته باشند.بنابراین شما سعی کنید که با سیاست خاص خودتان، این احساس قدرتمندی و فرماندهی را به او بدهید و غرورش را جریحه دار نسازید.برنامه ریزی کنید ولی راه حل ارایه ندهید؛ بگذارید نیاز از سوی او مطرح شود.

* همسرتان را عاشق کنید:
شما باید به گونه ای با او رفتار کنید که او از روابط با شما احساس قدرتمندی، توانایی بیشتر، هوش بیشتر و آگاهی و دانش بالاتری احساس کند.مثلا اگر شوهر شما به دلیل شغل خاص خودش را مرتب به سفر می رود، به جای اینکه شکایت و گله کنید که چرا این قدر به سفر می رود و در کنار شما نیست، به او بگویید:به نظر من شغل تو خیلی هیجان انگیز است و فردی سرزنده و ماجراجو هستی و من منتظر تو می مانم که بر گردی و تمام اتفاقات آن سفر را برایم تعرف کنی.اگر همسرتان به تنهایی بیش از حد معمول به سفر می رود و دنبال بهانه ای برای ترک خانه می باشد، به رفتار خودتان توجه نمایید که چه صحبت ها و حرکاتی از شما سر می زند که او دوست دارد محیط خانه را ترک کند، اگر مردی در کنار زنی احساس خوبی نداشته باشد او را ترک می کند و به سراغ زن دیگر می رود.

*به شوهرتان، احساس مهم بودن و با ارزش بود، بدهید:
اگر همسرتان بیشتر اوقاتش را در محل کارش سپری می کند، به خاطر آن است که در محیط کارش احساس مهم بودن می کند و کارکنان و دیگران تصور می کنند که او کارهای بسیار مهمی انجام می دهد. مردی که به خانه وارد می شود و می بیند که همسرش در حال تلفن زدن است، شاید احساس کند که وجودش نادیده گرفته شده است و یا آن که برای همسرش اهمیتی ندارد.و همین مسئله ی بسیار ناچیز، سبب جرو بحث درباره ی موضوعات دیگر می شود.شما باید در هنگام ورود همسر به خانه تان بگویید:اوه عزیزم، خوشحالم که آمدی خونه، دلم خیلی برایت تنگ شده بود، شما می توانید با یک نوشیدنی گرم یا سرد مطابق با فصل سال از او استقبال گرمی به عمل آورید و با چهره ای خندان و گشاده از او استقبال کنید.

* داغ دعوا و مشاجره تان را به دل دیگران بگذارید:
تمام زنان و شوهران عالم با هم اختلاف دارند، اما زن و شوهر های خوشبخت داغ دعوا را به دل دیگران می گذارند.زمانی که با یکدیگر سر مسئله خاصی دچار اختلاف می شوید، در حضور دیگران با یکدیگر جنگ و نزاع نکنید، در برابر دیگران سعی کنید که به یکدیگر احترام بگذارید و همدیگر را بالا ببرید.ولی در تنهایی می توانید با یکدیگر بحث کنید، اگر دو نفر با یکدیگر هیچگاه جرو بحث نکنید به این مفهوم است که حداقل یکی از آنان در آن رابطه هرگز احساس های خود را ابراز نمی کند.هیچ چیزی بیشتر از سرکوب کردن احساس های تان نمی تواند به رابطه تان آسیب برساند.این کار مانند مخفی کردن یک بمب در دستمال کاغذی است تا از انفجار آن بتوان جلوگیری کرد.دعوای یک دقیقه ای را یاد بگیرید. وقی با او بحث می کنید، بلافاصله خوبی های او را به خاطر آورید و به گونه ای ذهن او را از دعوا بر گردانید.مثلا به او گفته اید که فلان کار را برای تان انجام دهد، ولی انجام نداده است می توانید به او بگویید چرا نکرده ای؟ بلافاصله هم بگویید اما نمی دانم با این همه چرا باز هم دوستت دارم!سعی می کنم که ببخشمت اما دفعه ی دیگر لطفا تکرار نکن.

* از مشاوره درباره مشکلات تان از هر کسی خودداری کنید:
طبق دستور اسلام زن و شوهری که با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند، اولا باید خودشان بدون دخالت دیگران آن اختلاف را حل کنند.ثانیاً به حکمین مراجعه کنند، اساس خلقت هستی بر اختلاف، تضاد، تکثّر و چندگونگی است.آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)می فرمایند:اختلاف مانند دو کفه ترازوست که باید بالا و پایین برود تا وزنها مشخص شود.خانه و خانواده نیز از این قانون مستثنی نیست و در آن نوع اختلافات طبیعی، فرهنگی و اخلاقی وجود دارد.در نگاه اول باید به همه این اختلافات با دید مثبت و رحمت آمیز نگریسته شود، زیرا اختلافات و مشاجرات خانوادگی زمینه ساز تولد، تکثیر، رشد و تصمیم گیری های جدید و کامیابی های شیرین و بیاد ماندنی است، از اختلافات نهراسید، آنرا امری طبیعی قلمداد کنید، توجه کنید منشأ اختلافات درون خانه ای است یا بیرون خانه ای؟ جسمی است یا روحی؟ اختلاف را بزرگ نمایی نکنید، احترام یکدیگر را نگه دارید، به درستی به حرفهای یکدیگر گوش کنید و برای آن وقت کافی صرف کنید، برای شفاف سازی موضوع اختلاف، آن را روی کاغد بنویسید، با یکدیگر مصالحه کنید یعنی هر کدام از مواضع خود یک قدم عقب نشینی کنید، تلاش کنید از موضوع اختلاف، بهره های مثبت دریافت کنید.

* از شوهرتان نپرسید که کجا بوده است:
بدترین سؤالی که یک خانم از آقا می تواند بپرسد این است که زمانی که شوهرش به خانه می آید از او بپرسد کجا بوده است.آقایان احساس خوبی نسبت به این پرسش شما ندارند و آن را توهین بزرگی محسوب می کنند.واقعیت امر این است که اگر شوهرتان جای خوبی بوده باشد، خودش برای شما بیان می کند.ولی اگر جای به اصطلاح بدی (طبق سلیقه ی شما)بوده باشد، سعی می کند که به شما راستش را نگوید و یا سکوت کند.بهتر است که در چنین مواردی کنجکاوی زیادی نکنید.چونکه او را حساس تر و فراری تر می کنید.به طور مثال اگر او خطایی کرده باشد و با اصرار شما موضوع را برای تان علنی کند، حیاءاش از بین می رود و دفعه ی دیگر خیلی راحت تر انجام می دهد.پس یاد بگیرید به او اعتماد کنید و دائماً او را تحت نظر و کنترل قرار ندهید، به جای سین جین کردن شوهرتان هنگام ورود به استقبال او بروید، اگر خریدی کرده با مهربانی از او بگیرید و تشکر کنید.بدانید به استقبال و بدرقه ی شوهر رفتن، برای هیچ کس سودی ندارد، جز برای خودت، که پیغمبر اسلام(ص) به تو دستور می دهد و تو را در این کار، عامل الهی می خواند و تو را اهل بهشت می کند علاوه بر این محبت و صفا و صمیمیت تو را با شوهرت مستحکم تر می کند.

* زمانی که شوهرتان به غار تنهایی می رود، او را راحت بگذارید:
زن نباید سکوت مرد را با سکوت خودش مقایسه کند، زیرا زن تنها مواقعی سکوت می کند که آنچه می خواهد بگوید رنج آور و ناراحت کننده است و یا وقتی است که او مایل نیست دیگر با کسی صحبت کند زیرا نمی تواند دیگر به او اعتماد داشته باشد و یا نمی خواهد مسایلش را با او در میان بگذارد و این مطلب جای شگفتی ندارد که وقتی مرد ناگهان ساکت و خاموش می شود زن احساس ناامنی می کند .زیرا بدترین حالت را پیش خود تصور می کند در صورتیکه آقایان زمانی که مشکلات زیادی دارند سعی می کنند با رفتن به غار تنهایی و سکوت، مسائل شان را حل کنند.آنان ترجیح می دهند با تماشای تلویزیون کارکردن، ورزش کردن و رفتن به مسابقات مختلف، خودشان را آرام کنند.بهتر است در چنین مواقعی هیچ گاه به درون غار ذهن مرد نروید، اژدها شما را می سوزاند، مرد در زمان ناراحتی باید در آنجا تنها باشد و حرفی نزند، زن نباید مرد را وادار به بیرون آمدن از غار خود کند با سوالاتی مثل آیا مشکلی پیش آمده؟ تو از یک چیزی ناراحتی؟

و… بعضی از علائم هشدار دهنده که زن می توان بفهمد مرد درغار تنهای خویش است عبارتند از:
1- حالم خوب است یا همه چیز رو به راه است.
2- چیز مهمی نیست.
3- کاملا سرحالم یا مشکلی وجود نداردو…صبر کنید شوهرتان زمانی که از نظر احساسی متعادل شد و از غارش بیرون آمد، دوباره به سراغ تان می آید و با شما گفتگو می کند.

*به اقوام و فامیل های شوهرتان احترام بگذارید:
در حضور شوهرتان، نکات برجسته ومثبت اقوامش را بیان کنید و خوبی های آنها را چندین برابر بیشتر ابراز کنید.با اجرای این شیوه اونیز متقابلا یاد می گیرد که به فامیل و بستگان شما احترام بگذارد.

* او را در رسیدگی و کمک به مادر و خانواده اش تشویق کنید:
به او بگویید چه قدر خوشحال می شوم که می بینم در امور مختلف به مادرت کمک می کنی، خودتان به او پیشنهاد خرید هدیه و کمک های مختلف به مادر و خانواده اش را بدهید.همچنین خودتان می توانید هدایایی برای مادر و خانواده اش بخرید و به او بگویید که به آنها تقدیم کند.با انجام چنین اعمالی، شوهرتان را شوکه می کنید و او سعی می کند، در مقابل این همه گذشت و مهربانی شما چندین برابر بیشتر برای تان فداکاری کند.بدانید دعاهای خیری که مادران در حق شما، بابت رفتار نیکوی شما می کنند. یکی از سریع ترین دعاهایی است که خداوند استجابت می کند و باعث می شود که یکی از بهترین زندگی ها را داشته باشید.

* به سخنان شوهرتان گوش کنید او را نوازش کنید:
دین مقدس اسلام که منشأش وحی آسمانی وقانونگزار آن خداوند سبحان است تمام احتیاجات فردی و اجتماعی انسان را بیان کرده.اسلام دستور می دهد، اگر کسی به سخن گفتن مشغول است، شما به سخن او گوش دهید.صبر کنید تا حرفش تمام شود.آنگاه در مقام پاسخ برآیید.کسی که در میان سخن دگیری وارد شده وسخن او را نیمه تمام گذارد به فرمایش رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) چنان است که خراشی به چهره ی او وارد کرده باشد.زن وشوهرهم مستثنی از این امر نیستند. هنگامیکه مورد سخن می گوید خانم عاقل و با شخصیت، صبر می کند تا سخن شوهرش تمام شود. به سخن او گوش می دهد.فکر می کند، سپس جوابی مناسب عرضه می دارد.اگر سخن شوهرش درست بود و انتقادی بر کار زن بود.می پذیرد و اگر شوهرش اشتباه می کرد بازبان نرم و ملایم همسر خود را از اشتباه بیرون می آورد.این کار می تواند همراه با نوازش باشد، آیا می دانید اگر انسانی لمس و نوازش نشود، می میرد.پژوهش ها نشان داده که بشتر تبهکارانی که دست به خیانت می زنند، در دوران کودکی مورد نوازش قرار نگرفته اند، تمرین کنید در هنگام سخن گفتن همسرتان او را نوازش کنید، دست و بازوهایش را لمس کنید، پشتش را ماساژ دهید و یا دستش را بگیرید و ببوسید، زیرا لمس کردن، شفا بخش است و فرد نوازش کننده قدرتی دارد که طرف مقابل فاقد آن است، نوازش کردن سبب آزاد شدن هورمون آندروفین در بدن می گردد.این ماده شیمیایی که به بالا برنده حالت طبیعی بدن شهرت دارد.هنگامی که در بدن رها می شود که ما احساس خیلی خوبی داریم.آندروفین سبب افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و تسکین دهنده ی دردهای شما می باشد.

* به تفاوت های اخلاقی یکدیگر احترام بگذارید:
قضاوت کردن درباره ی دیگری، تنها به این دلیل که روش زندگی اش با ما تفاوت دارد، کاری نادرست است. اگر به همسرتان بگویید که مطابق با سلیقه ی من لباس بپوش یا چرا مثل من راه نمی روی، یا چرا مثل من صحبت نمی کنی، به هر کسی که من اعتماد می کنم تو هم اعتماد کن، با گفتن این پیام ها باعث می شوید که عشقی را که در ابتدای زندگی مشترک تان احساس می کردید از بین ببرید.زیرا در آغاز زندگی مشترک او را به همان گونه ای که بود، دوست می داشتید ولی الان به او می گویید که اگر عشق و دوست داشتن را می خواهی باید تغییر کنی.بدانید اگر به کسی اجازه دهید آزادی آن را داشته باشد که خودش باشد او سعی می کند که بهترین آدم باشد و با روش های گوناگون خوشحال تان می سازد.اگر هیچ کس اجازه نداشته باشد که پر حرف، پر تحرک و با احساس باشد، در دنیا نیز هیچ بازیگر سینما و تآتر، فروشنده و آموزگاری نخواهیم داشت.شنیدن همان قدر ارزشمنداست که گفتن. کسی که با شما متفاوت است، از همان ارزشی برخوردار است که شما هستید.به یاد داشته باشید که اگر دو نفر در همه چیز با هم توافق داشته باشند، پس وجود یکی از آنان در یک ارتباط، غیر ضروری و زیاد است. مهم ترین و باارزش ترین هدیه ای که شما می توانید به شوهرتان بدهید، دوست داشتن او با همان شخصیتی است که او دارد.به او بگویید که می دانم که بعضی مواقع دیدگاه های متفاوت داری و کارها را به شیوه های مختلف انجام می دهی، اما علت دل بستنم به تو به خاطر همین اختلاف ها بوده است و حاضر نیستم تو را با هیچ مردی در دنیا عوض کنم.

* احساسات خودتان را مخفی نکنید:
احساس های ابراز نشده یا صادق نبودن با احساس هایتان می تواند برای سلامت جسمانی مضر و آسیب رسان باشد شما زمانی که راحت نباشید، بیمار می شوید.همه ی ما غالبا به طور یکسان در معرض ویروس و میکروب قرار داریم.اما کسانی بیمار می شوند که در زیر فشار روحی شدید قرار دارند. سبک زندگی تان را عوض کنید انرژی های منفی را بیرون کنید و فکر و روح و جسم خود را از انرژی های مثبت پر کنید شما زمانی که از نظر روحی و عاطفی وضعیت مناسبی داشته باشید قادر به پذیرش دیگران می گردید.

* صحبت به زبانهای گوناگون (نیازهایتان را با زبان ساده در خواست کنید):
زبان زنان و مردان دارای واژگانی مشابه بوده اما نحوه ی کاربرد آن موجب تفاوت معنا می شود. اصطلاحات آنها مشابه هم بوده، اما معنی ضخیمی یا بار عاطفی آنها متفاوت است، زنان برای بیان احساسات خود به طور کامل خود را مجاز می دانند که از صفات عالی گوناگون و استعاره ها مثل «هیچ وقت، هیچ کس، هیج کاری، همه چیز»و از سخنان سر بسته استفاده کنند، اما مردان این اصطلاحات را تحت الفظی معنا می کنند و دچار اشتباه می شوند و منظور واقعی آنها را درک نمی کنند، و با بی اعتنایی از کنار آن می گذرند و همین امر موجب بگو و مگو و جر و بحث می شود، اکثر زنان دوست دارند شوهرانشان به طریقی معجزه آسا، خواسته ها ی آنها را بدانند و فکر می کنند اگر خواسته یا نیاز خود را بیان کنند تحقیر و کوچک شده اند، اما توصیه من به شما این است که خواسته هایتان را در خواست کنید. مردها نمی توانند فکرشمارا بخوانند و درک فرا حسی ندارند به آنان بگویید چه چیزی خوشحال تان می سازد، هرگز با استعاره، کنایه و به طورپیچیده با شوهرتان صحبت نکنید او متوجه نیازهای شما نمی گردد باید به طور ساده تقاضای خودتان را بیان کنید، صداقت را اصلی ترین محور زندگی تان قراردهید.

*برای خودتان برنامه ریزی کنید:
انتظار نداشته باشید که شوهرتان بتواند تمام نیازهای شما را برآورده سازد با یک برنامه ریزی خوب می توانید زمانی که تنها هستید باعث رشد روحی و روانی خودتان گردید، به طور مثال می توانید کتاب های مورد علاقه تان را بخوانید یا با دوستان صمیمی و شایسته خودتان به گردش بروید به کلاسهای آموزشی بروید، زبان انگلیسی و کامپیوتریاد بگیرید و…… با انجام این کارها 24 ساعته به شوهرتان نمی چسبید و فقط انتظار رفع تمام نیازها و خواسته های تان را از او ندارید!واوهم یک نفس راحتی می کشد! چون که اگر بیش از حد به آقایان بچسبید، آنان احساس خفگی می کنند و باید یک فضای بین شما دو نفر وجود داشته باشد تا هر دو نفرتان بهتر بتوانید تنفس کنید و به کارهای روزمره تان برسید، مهر و محبت خود را جیره بندی کنید و بنا به ظرفیت شوهرتان به او بدهید.

*به کلاس های ورزشی بروید:
سعی کنید ساعاتی در هفته را برای ورزش های مورد علاقه تان برنامه ریزی کنید و در آ نها شرکت نمایید، توصیه می شود دقایقی در روز را به پیاده وری اختصاص دهید. همچنین اگر شرایط ثبت نام در کلاس های شنا را دارید، حتماً از شنا بهره جویید، زیرا باعث شادابی و رفع خستگی هایتان می گردد و یک از ورزش های موثر در درمان افسردگی است. چون که آب باعث کاهش انرژی های منفی بدن تان می گردد.

*به مسائل دیگران نیز فکر کنید:
بعضی از خانم ها یا حتی آقایان در هنگام گفتگو همیشه، فقط از مشکلات خودشان صحبت می کنند و لغتی که زیاد تکرار می کنند من است.به این دسته از افراد توصیه می شود کمی نیز به مشکلات دیگران فکر کنند و ببینید به چه طریقی می توانند به آنها کمک کنند.افرادی که زیاد شکایت می کنند و مرتب مِن و مِن می کنند، باید کمی دست ازگله و شکایت بردارند و فکر کنند این همه از نعمت های خداوندی در روی زمین استفاده کرده اند، چه اثرات مثبت و سازنده ای برای همنوعان خودشان ایجاد کرده اند؟آیا تا به حال باری از دوش کسی بدون چشم داشت برداشته اند؟ بدانید که اگر گره ای از کار دیگران باز کنید، گره ی کار خودتان نیز راحت تر باز می شود. بیشترین احساس شادمانی را شما زمانی دریافت می کنید که با کارهای مثبت خودتان، توانسته باشید فرد دیگری را شاد کرده و نیازهای او را برطرف کرده باشید.از همین الان تصمیم بگیرید که روی یک کار خوب برای دیگران بدون چشم داشت انجام دهید، آن گاه ببینید که چگونه روح تان جلا پیدا می کند و واقعا اگر بخواهید، می توانید به روش های مختلفی به دیگران شادی هدیه کنید و آن احساس را که سالیان سال فقط منتظرش بودید، در وجودتان حس کنید.

*به بهداشت شخصی خودتان اهمیت دهید:
هر روز به طور مرتب دوش بگیرید، دندان های خود را نیز مرتباً مسواک بزنید و در صورت داشتن دندانهای خراب به دندان پزشک مراجعه کنید تا از بوی بد دهان تان جلوگیری شود.برای خوشبو شدن دهان از آدامس های معطر یا اسپری مخصوص دهان استفاده کنید.جالب است بدانید که داشتن افکار منفی و حالت های نگرانی، همچنین احساس حسادت و کینه، خشم، تنفر، بدگویی پشت سر دیگران و تمام صفات منفی، در ایجاد بوی بد دهان موثرند، زیرا چنین حالاتی باعث سمی شدن ترکیبات خون بدن می گردند و بوی بدی به صورت گاز تولید می کنند.یکی از مهارتهای مهم حفظ شادابی، تازگی و استمرار قابلیتهای محیط خانوادگی برای دوستی با یکدیگر، دوست داشته شدن و پذیرفته شدن است.از جمله عواملی که به این مهم کمک شایانی می کند رعابت آراستگی و زیبایی، آرایش و پیرایش خود است و این اصل نه تنها در زندگی بلکه در هر نوع مدیریتی، یکی از نقشهای کارکردی مدیر موفق می باشد. آراستگی هم نشاط و شادمانی فردی تولید می کند و هم زمینه ی ایجاد دلبستگی، دوستی و مهرورزی را تقویت می نماید ؛از سوی دیگر ضریب خطا و دل بستن هر یک از زوجین به افراد دیگر و جلوه گری ظاهری در فضای بیرونی خانه را از بین می برد و علاوه بر تامین سلامت خانواده، سلامت اجتماع را نیز تضمین می نماید.شعار عقل سالم در بدن سالم، شعاری همیشه زنده و جاودانه است و یکی از محیط های مهم نقش آفرین در سلامت و بهداشت خانواده و فرهنگ حاکم بر آن می باشد.رعایت اصول بهداشتی و حفظ سلامت روانی تا حد زیادی وابسته به سلامت جسم و رعایت امور بهداشتی است، خانه های نظیف، محل رشد انسانهای با کمال و تربیت شده ای است که اجتماع به آنان می بالد ، محیط های است آرامش بخش، غیر خسته کننده و نشاط آفرین، چرا که به دنبال نظافت و بهداشت، سلامت، فعالیت، زیبایی و موفقیت و لذت از زندگی نیز به وجود می آید.قال رسول الله (صل الله علیه و آله) «ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانه و لا یدخل الجنه(الا کل نظیف» همانا اسلام پاکیزه است، پس شما هم پاکیزه باشید چرا که جزء شخص پاکیزه کسی به بهشت نمی رود.

*به شوهرتان بگویید که در هنگام استرس، از او چه انتظاری دارید:
اکثر زوج ها نمی دانند وقتی که دچار استرس و بحران می شوند و یا در صورت بروز و خواری غم انگیز و مصیبت بار، برای یکدیگر چه باید بکنید با توجه به اینکه زن و مرد نحوه برخوردشان با استرس متفاوت است باید شیوه هایی متفاوت درپیش بگیرد.
نظریه:
زن درزمان رویارویی با استرس تا حدی زیادی خود را درگیر و گرفتار آن می کند و با صحبت کردن راجع به آن به احساس خوبی دست می یابد و به دنبال فرد مورد اعتماد می گردد تا درباره مشکلات روزمره اش به طور کامل صحبت و دردودل کند زنان از داشتن مشکل احساس شرمندگی نمی کنند و احساسات ناخوشایندی چون یاس و ناامیدی و پریشانی را که با آن درگیر هستند با دیگران در میان می گذارند؛ وقتی زن دچار استرس می شود شروع به صحبت کردن می کند و مردها در برابر این رفتار زن از خود مقاومت نشان می دهند چون خود را مقصر مشکلات زن می داند علت اینکه مردها چنین فکر می کنند، این است که مردها خودشان به 2دلیل درباره مشکلات آن صحبت می کنند1- تقصیر را به گردن دیگران بیندازند 2- درجست و جوی راه حلی از سوی دیگران باشند. لازم است با شیوه ای مهربانانه و محبت آمیز به شوهرتان بگویید بهترین چیز برای تان چیست و در این باره که بهترین کاری که در این موقع می تواند برای تان انجام دهد، بحث و تبادل نظر کنید.بعضی از خانم ها دوست دارند تنها بمانند، برخی مایلند شوهرشان در کنارشان باشد و گروهی نیز دوست دارند از آنان پرسیده شود، برای کمک به شما چه کاری ازدستم بر می آید؟ شما باید هنگامی که در آرامش کامل هستید، به شوهرتان بگویید که چه نیازهایی درزمان استرس دارید.او این اطلاعات را در جایی از ذهن خود ذخیره می کند و هر گاه که زمانش برسد آن گفته ی شما را به خاطر می آورد و دقیقاً آن را برای تان اجرای کند.مردها به آ رامش خاطر می رسند وقتی که بفهمند نیاز یک زن به دردودل کردن و یا سکوت کردن به این دلیل نبوده است که تصور کند مرد در مواردی نسبت به او کوتاهی کرده و در نتیجه مرد بدون آنکه مسئولیتی را در جهت حل تمامی مسائل زن در خود احساس نماید به حرفهای همسرشان گوش می کنند و یا در موقع جوش و خروش زن او را تنها می گذارند و بعد از آرام شدنش درباره موضوع صحبت می کنند.

*زمانی را برای رسیدن به خودتان اختصاص دهید:
خانم ها غالبا فداکاری های خود را با شیوه های دیگری برای ضربه زدن به خود، تکمیل می کنند . این قبیل خانم ها خیال می کنند که می توانند با رفتارهای بی عیب و نقص شان، نقش قربانی را بهتر بازی کنند.هر کاری که از دست شان بربیاید، برای خویشاوندان، شوهر، رئیس و همکاران شان انجام می دهند .اما توقع هیچ گونه سپاسگزاری را ندارند.به قول خودشان، سر کسی منت نمی گذارند، به همین علت دیگران فداکاری ایشان را به چشم رخدادی عادی می بینند و دلیلی ندارند از این بابت مدیون باشند، زیرا هرگز از شخص فداکار چیزی طلب نکرده اند، خانم های فداکار اغلب شوهرانی دارند که فداکاری های همسرشان را امری عادی قلمداد می کنند واز خدمات بی شائبه ای که به آنها می شود در جهت راحتی هر چه بیشتر خود استفاده می کنند، زنی قربانی نباشید!از دادن تکلیف به دیگران پرهیز نکنید! زمانی را برای رسیدن به خود اختصاص دهید، مطمئن باشید که رسیدگی به خودتان دردستور کار روزانه تان قرار دارد.می دانید چرا؟ چون شما آدم بسیار مهمی هستید و ارزش این کار را دارید. با خوب رفتار کردن و به اصطلاح تحویل گرفتن خودتان” ظرف عشق” خود را پر کنید.با مهربانی با خود رفتار کردن برای افراد مختلف معانی گوناگونی دارد.رسیدگی به خود و تحویل گرفتن خودتان به طور مثال، شرکت در سمینارهای مورد علاقه، چرت زدن بعد از غذا، خرید لباسهای نو، رفتن به آ رایشگاه و ….. تا وقتی که برای خودتان کاری انجام می دهید، مهم نیست آن کارچه باشد، بلکه مهم آن است که خودتان از آن کار لذت ببرید.با انجام این قبیل اعمال “جام عشق شما” پر می شود. این کارها به مانند مایعی هستند که جام عشق شما را پر می کنند.هر روزی که از مایع درون ظرف عشق تان به دیگران می دهید و آن را خالی می کنید.باید به خودتان برسید تا آن که دوباره پر شود. عشق و محبت هم چون دانش هستند .هر چه بیشتر داشته باشید بیشتر می توانید آن را با دیگران تقسیم کنید. اگر خودتان را دوست نداشته باشید و از خودتان مراقبت نکنید و خود را قربانی کنید و به نیازهای خودتان بی توجه باشید و مداوم در حال فداکاری برای سایرین باشید، چیزی نخواهید داشت که به کسانی که دوست تان دارند، ببخشید.خود دوستی از ویژگی های یک انسان سالم است و با خود پسندی فرق دارد. خودپسندی یعنی آن چیزی را که واقعا نیست، جلوه می دهد. ولی در خود دوستی اگر کسی از خودش تعریف به جایی هم بکند، اشکالی ندارد.از تحویل گرفتن خودتان و خوب رفتار کردن با خودتان نترسید، بدانید که شما خیلی بیشتر از این ها ارزش و شایستگی آن را دارید.

*با شوهرتان رفیق باشید:
سعی کنید که با شوهرتان مانند یک دوست صمیمی باشید که بتوانید راحت با شما درد و دل کند و محرم اسرار او باشید.
نظریه:
محرم به کسی می گویند که به صحبت های آرام گوش کند، ولی او را دعوا نکند و دریا دل باشد، بیاموزید که ظرفیت شنیدن خود را افزایش دهید و این قدر در موقع صحبت های او، وای و ووی نکنید. خونسردی خودتان را حفظ کنید و حرص و جوش نخورید، زیرا اگر واکنش منفی نشان دهید، دیگر شوهرتان در رابطه با مسائل گوناگون با شما صحبت نمی کند.چون که حس می کند، شما ظرفیت شنیدن حرف هایش را ندارید و می خواهید او را محاکمه کنید.اگر توجه کنید می بینید که خودتان نیز بیشتر با افرادی که محرم هستند و مرتباً شما را محاکمه نمی کنند و یا از شما انتقاد نمی کنند.درد ودل های خصوصی تان را مطرح می کنید و با افراد کم ظرفیت، کمتر به بیان اسرار زندگی تان می پردازید.

*عشق الهی را در وجودتان پرورش دهید:
علاج تمام بیماری های جسمی، ذهنی و روحی در عشق الهی نهفته است.در هر لحظه خود را لایق محبت کردن ، دوست داشتن و عشق ورزیدن به انسان ها، پرندگان، حیوانات و گیاهان بدانید.حتی به دشمنان خود به دیده ی ترحم نگاه کنید و احساس کنید که شما وسیله ای جهت رشد و آگاه ساختن آنها هستید و برای آنها طلب آرامش و شادی از درگاه خداوند کنید. بدانید که تمام هستی با نیروی عشق و دوست داشتن در جریان است و شما نیز برای تجربه ی عشق به این کره ی خاکی قدم نهاده اید.در زندگی تان طوری رفتار کنید که باعث دل شکستن و آزار دیگران نشوید، سپس شاهد برکات الهی و موفقیت های گوناگون در زندگی تان باشید.عادت کنید که به هر واقعه ای، لبخند بزنید.خنده، روش برای تقویت جسم، ذهن و روح است و تنها زمانی می توان افسرده بود که خالقی وجود نداشته باشد؛ یعنی هیچ وقت برای افسرده بودن وجود ندارد.

*سکوت شوهرتان را با سکوت خود مقایسه نکنید:
زنان افکار و اندیشه های خود را با صدایی بلند مطرح می کنند و حقایق و کشفیات درونی خود را با شنونده ای علاقه مند در میان می گذارند و اندیشه های خود را آزادانه بر زبان جاری می سازند و همین کار موجب افزایش سطح بینش آنها می شود.نقطه مقابل این مردان هستند که پیش از آنکه صحبت کنند یا پاسخ دهند ابتدا سکوت کرده می اندیشند تا در سکوت خویش به درست ترین پاسخ دست یابند آنها ابتدا در ذهن خویش قالب بندی می کنند و بعد به زبان می آورند و اگر به نتایج خوبی نرسند یا اصلا پاسخ نمی دهند و یا به گونه ای پاسخ می دهند که زن گیج تر می شود، اگر اصلا پاسخ ندهند زن چنان دریافت می کند که من به تو جواب نمی دهم چون حواسم به تو نیست و به آنچه می گویی توجه نمی کنم و یا آنچه گفتی مهم نیست، در صورتیکه زن باید به این نکته پی ببرد که مرد وقتی ساکت است در واقع می گوید:( و هنوز در مورد آن، چیزی نمی دانم اما دارم راجع به آن فکر می کنم )زن نباید سکوت مرد را با سکوت خودش مقایسه کند زیرا زن تنها مواقعی سکوت می کند که آنچه می خواهد بگوید رنج آور و ناراحت کننده است.و یا وقتی است که او مایل نیست دیگر با کسی صحبت کند زیرا نمی تواند به او اعتماد داشته باشد و یا نمی خواهد مسایلش را با او در میان بگذارد و این مطلب جای شگفتی ندارد که وقتی مرد ناگهان سکوت و خاموش می شود زن احساس نا امنی می کند زیرا بدترین حالت را پیش خود تصور می کند. پس یاد بگیرید که پس از تقاضا از همسرتان، سکوت کنید.

*هنرنیرو بخشیدن به مرد را بیاموزید:
رمزوراز نیرو بخشیدن به مرد، آن است که هیچ گاه سعی نکنید درصدد تغییر یا اصلاح و پیشرفت او برآیید.شما ممکن است حتما بخواهید او را تغییر دهید اما بهتر است، هیچ کاری در این مورد انجام ندهید.زن نباید تا زمانیکه شوهرش درخواست نکرده است، پیشنهاد یا انتقادی نماید، در عوض بایستی پذیرای عشق و محبت او باشد، شوهرش نیازمند محبت است و به نطق و سخنرانی همسرش محتاج نیست.مرد همینکه پذیرش همسرش را احساس کند، از او اظهار نظر می نماید، با این حال اگر مرد بفهمد همسرش خواهان تغییر رفتار اوست از او درخواست توصیه یا پیشنهاد نمی کند.زن اگر به این انتظارات دست نیابد بایستی انتظارات و درخواستهایش را خیلی ساده و رک با او در میان بگذارد اما نباید به صورت توصیه ناخواسته یا انتقاد باشد.انجام این کار، هنری است که نیاز به توجه و خلاقیت دارد. به خاطر داشته باشید ارایه کمک به مرد در زمانی نامناسب در واقع توهین به او است برای مرد دشوار است که بتواند میان همفکری و همدردی را باز شناسد، او متنفر است از این که به او ترحم کنند .توجه و مراقبت بیش از اندازه دست و پاگیر است، اگر درصدد تغییر شوهرتان باشید او بیشتر مقاومت می کند. زیرا فکر می کند که اختیار از او سلب شده است و همسرش بر او تسلط یافته و مورد بی اعتنایی قرار گرفته و آن اعتماد و پذیرش را که واقعاً جهت تغییر یافتن و رشد به آن نیاز دارد احساس نمی کند، بدانید که وقتی شوهرتان احساس کند که مورد محبت قرار گرفته و شما به او اعتماد دارید و او را در مورد تقدیر قرار می دهید، او خود به خود شروع به تغییر و رشد و ترقی می کند.

*به چرخش مدار صمیمیت شوهرتان توجه داشته باشید:
مرد به نوار کشی شبیه است استفاده از نزدیک شدن، دورشدن، دوباره نزدیک شدن است.وقتی مردی به زنی عشق می ورزد، در فاصله های معین مرد خویش را عقب می کشد و دوباره به زن نزدیک می شود.زن عقب نشینی مرد را اشتباه برداشت می کند و دلیل آن هم این است که زن معمولا به دلایل گوناگون خودش را عقب می کشد، مثلا زمانیکه زن اعتماد ندارد که همسرش احساسات او را درک می کند، یا آزرده خاطر شده، یا کاری اشتباه انجام داده و در صورتیکه مرد علاوه بر چنین علتهایی برخی زمانها بدون اینکه اشتباهی از همسرش سرزده باشد خودش را عقب می کشد تا احساس استقلال و خود مختاری نماید.سپس دوباره به طور غریزی به حالت اولیه خود باز می گردد.مرد هنگامی که کاملاً تنها شده به طور ناگهانی احساس می کند که به عشق و صمیمیت نیاز دارد. در این زمان، خود به خود انگیزه بیشتری جهت عشق ورزیدن پیدا می کند و دوست دارد مورد محبت قرارگیرد. بدانید که اگر به صمیمیت مداوم پافشاری ورزید و یا به دنبال همسرتان که در حال عقب نشینی است.راه بیفتید و به او گیردهید، در این حالت، شوهرتان همواره می کوشد که بگریزد و از شما فاصله بگیرد.زیرا او هیچ گاه فرصتی جهت احساس تمایل شدید خویش به عشق ورزی پیدا نمی کند.درواقع شما به او اجازه نداده اید که کش بیابد و انرژی لازم را برای عشق ورزی به شما پیدا کند.مردها در این عقب کشیدن رشد می کنند.این گفته ی قدیمی که دوری مهر و محبت بیشتری ایجاد می کند.به خوبی شرایط مردها و توانایی آنان را در دوست داشتن و عشق ورزیدن توصیف می کند زنان موفق به این نتیجه رسیده اند که با سخت نگرفتن و آزاد گذاشتن همسرشان می توانند بذر مهرو عشق بیشتری در دل های آنها بکارند.

*حفظ جاودانگی جادوی عشق یا با خبر شدن از راز و رمز فصول عشق:
یکی از پیچیدگیهای روابط عاشقانه آن است که وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود احساس می کنیم که از محبت همسرمان برخورداریم ناگهان پی می بریم که از نظر عاطفی از او فاصله گرفته و به شکلی نامهربانانه با او رفتار می کنیم .این حالت کاملا متداول است که زن و شوهری که دیوانه وار یکدیگر را دوست دارند از یکدیگر متنفر شوند و روز بعد حتی با هم دعوا کنند، بروز این تغییرا ت ناگهانی بی دلیل نیست، عشق، احساسات حل نشده ما را نمایان می سازد، هر زمان که خودمان را بیشتر دوست بداریم و یا از سوی دیگران مورد محبت بیشتری قرارگیریم .احساسات سرکوب شده درون ما نمود پیدا می کند به همین دلیل ناگهان ناراحت ، عیب جو، دلگیر، پرتوقع و عصبانی به نظر می رسیم.در چنین شرایطی به تقریب 90درصد ناراحتی ما مربوط به گذشته می شود و ارتباطی با آنچه که تصور می کنیم از آن ناراحتیم ندارد .معمولا10درصد ناراحتی ما به مسایل کنونی برمی گردد. در چنین شرایطی می توانید شرایط را به خوبی بهبود دهید بر احساسات خود تسلط داشته باشید اگر از همسر خود دلگیر هستید قبل از روبه رو شدن با او ابتدا احساسات خود را بر روی کاغذ بنویسید به کمک روش نامه نگاری عاشقانه منفی بافی شما خود به خود از میان می رود و نیز رنجش گذشته شما بهبود پیدا می کند.توجه شما را به زمان حال متمرکز می کند به گونه ای که می توانید با همسر خود رفتاری توام با گذشت وتفاهم داشته باشید.رابطه زناشویی بسان باغ است اگر می خواهید همواره سر سبز باشید باید مرتب آن را آبیاری کنید و با در نظر گرفتن فصول مختلف سال و آب و هوای متغیر باید توجه خاصی به آن داشته باشید.باید بذر جدید بکارید و علفهای هرزه آنرا وجین کنید به منظور زنده نگه داشتن جادوی عشق باید فصول مختلف آنرا درو کنید، عشق فصلی است در بهار دست یافتن به عشق آسان است، احساس می کنیم که گویی تا آخر عمر شاد و خوشحال خواهیم زیست، همسرتان هیچ عیب و نقصی ندارد همیشه خندان و شادان هستید.تابستان عشق:همسرمان آنگونه که تصورمی کردیم بی عیب ونقص نیست، زنجش و ناامیدی افزایش می یابد و قادر به عشق ورزی در تمام لحظات به او نیستید .زن و شوهر نمی دانند برخورداری از عشق همیشه آسان نیست.گاهی برای بهره مندی از عشق باید عرق ریخت، باید نیازهای همسرمان را برآورده سازیم و عشقی که به آن نیازمندیم به یکدیگر ارزانی دهیم.

پاییز عشق:ممکن است احساس کنید که سخاوتمند و راضی هستید و با پذیرش و درک عیب و نقص خود به همسرتان عشق واقعی تر را احساس و تجربه کنید.پاییز زمان شکرگزاری و درد ودل با یکدیگر است.

زمستان عشق:ناگهان احساس می کنید که از عشق تهی هستید.در زمستان عشق باید در انزوا به رشد خویش ادامه دهید،زمان استراحت، تأمل و تجدید قواست .زمستان در رابطه زناشویی هنگامی است که ما دردهای التیام نشده خویش را احساس کنیم زمانی که نقاب از چهره ما برداشته می شود و احساسات دردناک ما آشکار می گردد در این هنگام باید در انزوا به رشد خویش بپردازیم.زمان آن است که آقایان به غار تنهایی خود بروند و شما نیز باید جام عشق خود را پر کنید.پس از دوست داشتن و التیام در زمستان دوباره فصل بهار فرا می رسد.دوباره شما از موهبت احساساتی چون امید، عشق، و فراوانی امکانات برخوردار می شوید .دوباره می توانید دروازه های قلب تان را بگشایید و موسم بهارعشق را احساس نمایید.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید