شفای سرطانی

شفای سرطانی

پسر يك سال و نيمه‌اي سرطان خون داشت و از شدت بيماري غذاي هشت نفر را مي‌خورد. پس از معاينات و مداواي فراوان، پزشكان ايراني نتوانستند وي را معالجه كنند. لذا پدر و مادرش تصميم گرفتند كه براي ادامه‌ي معالجات، او را به خارج از كشور ببرند. در اين ميان، به شخصي به نام آقاي رحيمي برخوردند. آقاي رحيمي از سادات محترم هستند. ايشان گفتند: «نياز به پزشك و رفتن به خارج نيست، شما با يك توسّل مي‌توانيد شفاي اين بچه را بگيريد. »
پدر و مادر از شنيدن حرف‌هاي آقاي رحيمي كمي تسكين يافتند، و پرسيدند: «آن توسّل چگونه است. »
آقاي رحيمي گفت: «142 هزار مرتبه صلوات بفرستيد و ثواب آن را به روح حضرت علي اصغر ـ عليه السّلام ـ هديه كنيد. »
پدر و مادر شروع كردند به ذكر صلوات تا اين‌كه شبي مادر آن پسر بچه دستي را مشاهده كرد كه ليوان آبي به او داده و فرمود: «حضرت ولي عصر ـ عليه السّلام ـ و پنج تن آل عبا بر اين آب دعا خوانده‌اند. پس آن را بگير و به بچه‌ات بخوران تا شفا پيدا كند. » آن مادر همان كرد كه به او امر شده بود. صبح آن شب ديدند كه فرزندشان صحيح و سالم است و كاملاً شفا يافته است. [1] خسـتگان عشـق را ايام درمـان خـواهـد آمـد
غم مخور آخر طبيب دردمندان خواهـد آمـد
آن‌قــدر از كــردگار خـويشـتن امــيدوارم
كـه شـفابخش دل امـيدواران خـواهـد آمـد
دردمـندان مسـتمندان بـي پناهان را بگـوييد
مـنجي عـالم پـناه بـي‌پناهان خـواهـد آمـد
صـبر كن يـا فـاطمه اي بـانوي پـهلو شكسـته
مهدي‌ات با شيشه‌ي دارو و درمان خواهد آمد.
فضايل و آثار صلوات، ص35

مطالب مشابه