والدین و تکالیف درسی بچه ها

والدین و تکالیف درسی بچه ها

 

موفقیت در تحصیل و درس و مشق یکی از نگرانی های همیشگی والدین می باشد. والدین علاقه مندند به فرزندانشان کمک کرده تا در تحصیلات شان موفق شده و به همچنین اعتماد به نفس لازم را برای دوران بزرگسالی کسب نمایند.
جهت نیل به این منظور فراهم داشتن امکانات لازم برای انجام تکالیف درسی بسیار حائز اهمیت است. تکالیف مدرسه بهترین وسیله جهت اطلاع از وضعیت درسی بچه ها می باشد.
در واقع بچه ها قادر خواهند بود علی رغم امکانات تحصیلی ناکافی و نامناسب با پشتیبانی پدر و مادرشان به تحصیل ادامه دهند.
لکن بدون دلگرمی ، تشویق و انضباط در خانه از درس و مشق و مدرسه فراری خواهند شد. با این تربیت دانش آموزانی موفق ترند که والدین شان به درس و مشق شان اهمیت داده و بر نحوه ی تحصیل بچه ها نظارت داشته و آن را پیگیری می کنند.
از طرف دیگر هم پدر و هم مادر لازم است احساس خود را درباره ی اهمیتی که برای تعلیم و تربیت فرزنداشان قایلند عملا نشان داده و به بچه ها بفهمانند درس و مشق و تحصیل آنها برای خانواده اولویت داشته و انجام تکالیف درسی نیز قسمتی از این اولویت ها می باشد.
وقتی والدین وضعیتی را فراهم می آورند تا بچه ها بتوانند تکالیف درسی خود را به طور کامل و به نحو مناسبی انجام دهند. در واقع به آنها کمک می کنند تا از نظر تحصیلی پیشرفت کنند.
در اینجا به چند نکته جهت کمک به انجام دادن بهتر تکالیف بچه ها اشاره می کنیم.
برای بچه ها محیط مطالعه ی مناسبی فراهم آوریم.
بچه ها باید برای انجام تکالیف شان محیط آرام و مناسبی داشته باشند درغیر این صورت در محیط شلوغ نمی توانند تکالیف شان را به نحو مطلوبی انجام دهند.
به بچه ها یاد دهیم تکالیف درسی خود را به موقع انجام دهند غالبا بچه ها تکالیف شان را به موقع انجام نداده و آن را تا حد امکان عقب می اندازند.
آنها آنقدر بهانه می آورند تا که وقت خواب شان می رسد. اما انجام تکالیف درسی باید در اولویت قرار داشته و والدین نباید این مورد را به عهده ی بچه ها بگذارند. که چه وقت از شب بخوابند و چه وقت تکالیف مدرسه ی خود را انجام دهند.
ساعات پایانی شب زمانی مناسبی جهت انجام دادن تکالیف درسی نیست و نباید آن را به عنوان آخرین کار در نظر گرفت. بنابراین لازم است والدین زمان انجام دادن تکالیف درسی را مشخص و اعلام نمایند و بچه ها در طی آن زمان معین ، تکالیف شان را انجام دهند.و
به بچه ها یاد بدهیم تکالیف درسی شان را خود انجام دهند.
انجام تکلیف درسی به بچه ها کمک می کند تا مسئولیت بیشتری قبول کنند بنابراین آنان باید تکالیف شان را خود انجام دهند.
قاطعانه رفتار کنیم
بچه ها باید درک کنند که پدر و مادر در ارتباط با انجام دادن کامل و دقیق تکالیف مدرسه شان جدی هستند. بچه ها باید کاملا توجیه و تفهیم گردند که مهم ترین مسئولیت شان در خانه انجام دادن تکالیف درسی شان است این توجیه باید قاطعانه باشد نه با عصبانیت و بحث و جدل.
پدر و مادر با عمل شان از گفتارشان پشتیبانی کنند.
زمانی که بچه ها به طور دایم از انجام دادن تکالیف درسی شان سرباز می زنند وقت عمل فرا رسیده است لکن این به معنای فریاد کشیدن ، داد زدن و تهدید بچه ها به تنبیه نیست.
باید به بچه ها حق انتخاب داد. یا انجام تکالیف درسی یا از دست دادن امتیازات و بر خورداری از بعضی امکانات . با این وجود باید توجه داشت برای وادار کردن بچه ها به انجام تکالیف درسی شان به هیچ وجه از زور ، کتک و خشونت استفاده نشود.
منبع: ماهنامه ی پیام زن

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید