داستانهای ائمه: امام صادق (ع): تنها شخص شجاع در مقابل تهمت ها

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): تنها شخص شجاع در مقابل تهمت ها

عبداللّه بن سلیمان تمیمى حکایت کند:
چون دو نفر از نوادگان امام حسن مجتبى علیه السلام به نام هاى محمّد و ابراهیم که هر دو برادر و از فرزندان عبداللّه بن الحسن بن الحسن علیه السلام بودند به دستور منصور دوانیقى به شهادت رسیدند؛ شخصى به نام شیبه بن غفّال از طرف منصور به عنوان استاندار شهر مدینه منصوب شد.
همین که این شخص وارد مدینه طیّبه گردید، به مسجدالنّبى صلى الله علیه و آله آمد و در میان جمعیّتى انبوه ، بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى چنین گفت :
علىّ بن ابى طالب وحدت مسلمین را در هم ریخت ؛ و تفرقه به وجود آورد؛ و با مؤمنین جنگ و قتال کرد و او خواست بر مسند خلافت بنشیند، که افراد لایقى مانع او شدند.
و خداوند متعال نیز آن خلافت را بر او حرام گردانید، همچنین فرزندان او هم به پیروى از او در فساد و ایجاد تفرقه تلاش مى کنند و چیزى را که مستحقّ آن نیستند، دنبال مى نمایند.
این نوع سخنان براى اکثر جمعیّت تلخ و غیر قابل تحمّل بود؛ ولى کسى جرات اعتراض و پاسخ ‌گوئى او را نداشت، تا آن که مردى از میان جمعیّت برخاسته و چنین اظهار داشت :
ما نیز حمد و ثناى الهى مى گوئیم و بر پیغمبر خدا که خاتم همه پیامبران الهى است و همچنین بر دیگر پیغمبران خداوند درود مى فرستیم .
و سپس افزود: اى پسر غفّال ! آنچه را که از خوبى ها و فضائل بر زبان جارى کردى ، ما اهل آن و شایسته آن هستیم ؛ و آنچه را که از زشتى ها و فساد گفتى ، تو و رئیس تو اهل آن و لایق آن هستید؛ لحظه اى به خود بیندیش که در چه وضعیّتى و در کجا قرار گرفته اى؟ و چگونه با چه کسانى سخن مى گوئى؟!
تو بر جایگاه دیگرى نشسته اى و از نان دیگرى مى خورى .
آن گاه مردم را مخاطب قرار داد و فرمود: اى جماعت حاضر! آیا شما را خبر دهم که چه کسى در روز قیامت بى بهره ؛ و بلکه در ضرر و زیان است ؟
و سپس در پاسخ خویش اظهار داشت : او همان کسى است که آخرت خود را براى دنیاى دیگرى بفروشد؛ و او مانند همین فاسق مى باشد.
شیبه استاندار مدینه منوّره دیگر سخنى نگفت و از منبر پائین آمد و رفت .
عبداللّه بن سلیمان گوید: بعد از آن ، جویا شدم و از افراد سؤ ال کردم که آن شخص با شهامت و قوى دل چه کسى بود؟ در پاسخ گفتند: او صادق آل محمّد، جعفر بن محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین مى باشد.(1)

1-امالى شیخ طوسى : ص 294، بحارالا نوار: ج 47، ص 165، ح 5.

منبع:

چهل داستان چهل حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالله صالحی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید