داستانهای ائمه: امام صادق (ع): صدقه بهتر است یا علم نجوم؟

داستانهای ائمه: امام صادق (ع): صدقه بهتر است یا علم نجوم؟

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: زمینى بین من و مردى قرار بود تقسیم شود. آن مرد از علم نجوم اطلاعى داشت. کار را به تاخیر مى انداخت تا ساعتى را انتخاب کند که به اعتقاد خودش آن ساعت براى او خوب است و براى من بد، در نتیجه او سود کند و من زیان . بالاخره روز و ساعتى که در نظر داشت رسید، زمین تقسیم شد ولى به نفع من تمام گردید. منجم از روى ناراحتى دست خود بر یکدیگر زده گفت (ما رایت کالیوم قط) مانند امروز هرگز ندیده بودم .
پرسیدم مگر چه شده ؟ جواب داد من مردى منجم هستم در ساعت خوبى بیرون آمدم و ساعت بد را براى شما اختیار کردم . اینک مى بینم کار برعکس شد قسمت بهتر نصیب شما گردید گفتم مى خواهى تو را حدیثى بیاموزم که پدرم به من فرمود؟
تقاضا کرد بگو. گفتم پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود:
هر که مایل است خداوند نحوست روزش را جلوگیرى کند صبحگاه آن روز صدقه بدهد. اگر مى خواهد نحوست شبش از بین برون سر شب صدقه دهد من ابتداى حرکت و خارج شدن خود را با صدقه شروع کردم. این صدقه دادن برایت بهتر از علم نجوم است.(1)
تا توانى به جهان خدمت محتاجان کن
بدمى یا درمى یا قلمى یا قدمى

1- کافى ، جزء 4، ص 7.

منبع: آگاه شویم، حسن امیدوار، جلد دهم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید