هشت خصوصیت مردان واقعی

هشت خصوصیت مردان واقعی

ویژگی اول : یک مرد واقعی محکم و قوی است

یک مرد واقعی گریه نمی کند ، زاری نمی کند ، شکایت از چیزی نمی کند ، بیمار نمی شود ، و لازم نیست هر بار که عطسه کرد به پزشک مراجعه کند . یک مرد واقعی تصمیم می گیرد و با عواقب و نتایج این تصمیمات روزگار می گذراند . یک مرد واقعی مسئولیت اعمال و حرف های خود را بر عهده می گیرد . یک مرد واقعی ، محکم و استوار است . و با سختی های زندگی مقابله می کند . یک مرد واقعی خشن و سر سخت است و از خود احساسات نشان نمی دهد . یک مرد واقعی ستون فقرات خانواده است و نمی تواند از خود ضعف نشان دهد . اگر از عنکبوت می ترسید ، مسلماً یک مرد واقعی نیستید .

ویژگی دوم : یک مرد واقعی متمرکز است

یک مرد واقعی تفاوت بین مهم بودن چیزی و مهم نبودن آن را می فهمد .یک مرد واقعی وقت خود را صرف کار های بیهوده ای که هیچ عایدی برای او ندارند ، نمی کند . مطمئناً کار های زیادی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد ، اما او باید برای انجام این کار ها هم دلیل داشته باشد . یک مرد واقعی خود را روی قدرت ، پول و خانواده اش متمرکز می کند .

ویژگی سوم : یک مرد واقعی ، اهمیت خانواده را درک می کند

یک مرد واقعی خانواده اش را قدرتمند نگاه می دارد و به تاریخچه ی خانوادگی خود اهمیت زیادی می دهد . یک مرد واقعی می داند که فرزندانش هدیه ای از جانب خداوند هستند و باید با آنها به خوبی رفتار کند ، هر چند هر از گاهی باید برای آنها قوانین و مقرراتی تعیین کند .

ویژگی چهارم : یک مرد واقعی غیبت نمی کند

یک مرد واقعی دهانش را می بندد و اطلاعاتش را درمورد دیگران پیش خود نگاه می دارد . یک مرد واقعی در بحث های هیچ و پوچ شرکت نمی کند و در مورد چیز هایی که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نیست حرف نمی زند .

ویژگی پنجم : یک مرد واقعی همیشه سر حرفش هست

هر وقت قولی بدهد ، آن را عمل می کند . و اگر بداند که از عهده ی انجام قولی بر نمی آید ، هیچوقت حرفش را نمی زند . یک مرد واقعی مردن را به شکستن عهدش ترجیح می دهد . او می داند که حرفش نیز باید به قدرت عملش باشد .

ویژگی ششم : یک مرد واقعی تلاش می کند تا الگو باشد

یک مرد واقعی همیشه به خود و دیگران احترام می گذارد ، مگر اینکه مورد بی احترامی قرار گیرد . او الگو و نمونه ای برای پیروان خود و به خصوص فرزندانش است . من هیچ وقت کار هایم را به خانه نمی آورم ، به همین دلیل فرزند انم من را فقط به عنوان یک پدر می شناسند . شما نیز باید همین کار را بکنید . یک مرد واقعی هیچگاه اجازه نمی دهد که فرزندانش پی به ضعف های او ببرند .

ویژگی هفتم : یک مرد واقعی پول مورد نیازش را خود به دست می آورد

یک مرد واقعی در انتظار صدقات و نیکوکاری های دیگران نمی نشیند . و پول پدرش نیز برای او کفایت نمی کند . او خود در جستجوی روزی خود بر می آید و اگر از پدرانش به او ارثیه ای برسد ، به جای هدر دادن را ده برابر می کند .

ویژگی هشتم : یک مرد واقعی زن نما نیست

یک مرد واقعی در گوش هایش گوشواره نمی اندازد و مو هایش را بلند نمی کند . یک مرد واقعی باید حداقل سه دست کت و شلوار در کمد داشته باشد و حداقل سه بار در هفته باید کت و شلوار بپوشد . یک مرد واقعی می داند که چطور باید شیک باشد .
منبع:تبیان

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید