5 اشتباه پدران

5 اشتباه پدران

اگر شما تازه پدر شده‌ايد و يا منتظر تولد فرزندتان هستيد شايد تصورات كمي‌‌از پدر بودن داشته باشيد. اين تصورات از تجربيات شما با پدرتان و توقعاتي كه جامعه از يك پدر دارد منشا مي‌گيرد. متاسفانه تعداد كمي‌منابع براي كمك به مردان آمده‌اند تا نظريه‌هايشان را عنوان كنند و يا داستان‌هاي عمومي ‌را بيازمايند. با اين وجود هرچه بيشتر توقعات نگفته پدر بودن را بررسي كنيد شانس بيشتري داريد تا پدري شويد كه انتظارش را داريد…

فقط احساسات مادران مهم است
همسر شما از تغييرات جسماني دوران بارداري شگفت‌زده مي‌شود و توجه به جريان تولد باعث مي‌شود كه همه فکر کنند مادر تنها كسي است كه احساساتش مهم است. آيا من هنگام تولد فرزندم ضعيف خواهم بود؟ آيا در كار دكتر مشكلي پيش خواهد آمد؟ روابط من و همسرم چه تفاوتي پيدا خواهد كرد؟ آيا من مي‌توانم روال عادي زندگي را در پيش گرفته و پدري كه مي‌خواهم باشم؟
همسر شما نياز دارد كه احساسات شما را بشنود و شما نياز داريد كه احساسات‌تان را بيان كنيد. بعضي از مردان ترس از بارداري همسر و پدر شدن را پنهان مي‌كنند زيرا نمي‌خواهند نگراني‌هاي همسرشان را بيشتر كنند. از تحت فشار بودن او نترسيد. بيشتر زنان چنين عكس‌العملي را درك مي‌كنند و مي‌دانند پدر شدن باعث ايجاد نوعي ترديد در مردان مي‌شود. سهيم كردن همسر يا شريك زندگيتان در دلهره‌اي كه داريد باعث نزديك‌تر شدن شما به يكديگر مي‌شود. شما همچنين مي‌توانيد به سراغ پدراني برويد كه تازه صاحب فرزند شده‌اند يا كتابي در مورد پدر شدن مطالعه كنيد يا در كلاس‌ها يا گروه‌هايي براي غلبه بر ترس از پدر شدن شركت كنيد.

نوزادان نيازي به حضور پدران خود ندارند
وابستگي شديد بين همسرتان و نوزاد به خصوص اگر به او شير مي‌دهد مي‌تواند براي شما تعجب آور باشد كه آيا فرزند شما نيازي به شما دارد يا نه. شما يك شخص بسيار مهم در زندگي او هستيد و بودن با شما مايه راحتي و آرامش براي او است. براي نزديك شدن به فرزندتان او را بغل كنيد به پشت‌تان سوار كنيد و براي او صدا در بياوريد اما صبر كنيد تا شكمش سير شود در اين صورت تمام توجهش را جلب خواهيد كرد. گرفتن او بعد از غذا به همسرتان نيز اين فرصت را مي‌دهد تا انرژي از دست رفته بعد از شير دادن را جبران كند. مي‌توانيد با مشاركت در كارهاي خانه با همسرتان به طور غيرمستقيم به فرزندتان كمك كنيد. كم كردن حجم كار همسرتان باعث مي‌شود كه او زمان بيشتري را در اختيار فرزندتان باشد. به خاطر داشته باشيد با تولد فرزندتان كه شما يك تفاوت كلي با قبل پيدا كرده‌ايد.

پدران معمولا نمي‌دانند چگونه از كودكان خردسال مراقبت كنند
اين يك دروغ بزرگ است كه پدران را از داشتن رابطه نزديك با فرزندانشان دور مي‌كند و باعث ايجاد نگراني بيش از اندازه مادراني مي‌شود كه بيم اين دارند كه مردان توانايي نگهداري از بچه‌ها را ندارند. ما مي‌دانيم كه پدر اكنون مي‌تواند اولين پشتيبان كودك باشد. پدر و مادر بودن چيزي است كه هر كسي از والدين خود مي‌آموزد. اگر شما براي فرزند خود وقت بگذاريد نسبت به نيازهاي او حساس خواهيد شد. براي رسيدن به اين منظور گاهي وقت‌ها از همسرتان بخواهيد كه از اتاق خارج شود يا وظيفه بچه‌داري را به تنهايي به عهده بگيريد. اجازه دهيد تا همسرتان بفهمد شما توانايي انجام كارها را داريد.

پدراني كه كودكان خود را كانون توجه قرار مي‌دهند، نمي‌توانند در محيط كار با آن كنار بيايند
مردان كار را مهم‌ترين منبع ثروت و اعتبارخود مي‌دانند. مرداني كه نمي‌توانند در كار خود موفق شوند خانواده را قرباني كرده و يا در رده بعد از كار خود قرار مي‌دهند. اما ما در آغاز راه يك تحول بزرگ فرهنگي قرار داريم. بعضي از مردان معني والد بودن را مي‌فهمند. به همين دليل كيفيت پدر بودن آنها هم افزايش مي‌يابد. بعضي از مردان بودن در كنار خانواده را به سودآوري در كسب و كار ترجيح مي‌دهند زيرا آنها ارزش تكامل را در پدر بودن مي‌دانند نه اينكه نمي‌توانند به سر كار خود بروند. بيشتر مردان احساس مي‌كنند كه پدر خوب بودن نشانه تكامل در زندگي است و سعي مي‌كنند آن را بر هر كاري مقدم بشمارند.

حالا که خودتان پدر شده‌ايد، بايد با تصورات غلط پدرتان مقابله كنيد
وقتي كه شما خودتان پدر مي‌شويد پدرتان به يك الگوي مهم برايتان تبديل مي‌شود. بسيار طبيعي است كه به گذشته خود برگرديد و جا پاي پدرتان بگذاريد. اما پدر شما نمي‌تواند به عنوان الگوي اوليه شما قلمداد شود بلكه مي‌تواند بر روند پدر بودن شما تاثير داشته باشد. به كساني كه در طي سال‌ها از آنها تاثير پذيرفته‌ايد از جمله معلمان، مربيان، دوستان، دايي، عمو، برادر و ديگران بنگريد و پس از آن شخصيت اصلي يك پدر را از خود نشان دهيد. تحقيقات مختلف در جهان نشان داده است كه الگوي مشخصي براي پدر بودن وجود ندارد. فرهنگ‌هاي مختلف پدر بودن را به روش‌هاي مختلفي تعريف مي‌كنند. در بعضي فرهنگ‌هاي آفريقايي «پدر» يعني يك گروه از مردان نه يك شخص خاص. در فرهنگ ما يك پدر خوب بودن يعني حمايت از کودک در خانه، غذا و تحصيلات. شايد آن اندازه كه ما براي فرزندانمان وقت مي‌گذاريم، پدران ما برايمان وقت صرف نكرده باشند اما به هر حال آنها هم همان كاري را كه فكر مي‌كردند، بهترين است در حق ما كرده‌اند و در يك زمان هم به خانواده رسيده‌اند و هم در جامعه فعاليت كرده‌اند.
منبع:هفته نامه سلامت

مطالب مشابه