عمل جاهلانه

عمل جاهلانه

مشابهت‌ قانون‌ سقط‌ جنین‌ در کشورهای‌ کفر با عمل‌ اعراب‌ دوران‌ جاهلیّت‌
کشورهای‌ کفر در ضَلالت‌ و منهاج‌ پست‌ و زندگی‌ نکبت‌ بار و ذلّت‌زا فرو رفته‌اند؛ که‌ حکم‌ إسقاط‌ جنین‌ را در محاکم‌ و قوانین‌ خود مشروع‌ نموده‌اند و علناً حکم‌ به‌ امضا آدم‌کشی‌ می‌نمایند، و طفل‌ معصوم‌ یعنی‌ ثمره‌ حیات‌ و زندگانی‌ و بهترین‌ میوه‌ هستی‌ خود را در برابر چشمان‌ خود اعدام‌ میکنند و معذلک‌ خود را متمدّن‌ و کشورهای‌ پیشرفته‌؛ بلکه‌ لوادار تمدّن‌ میخوانند.
در حالیکه‌ این‌ اعمالشان‌أبداً با أعراب‌ دوران‌ جاهلیّت‌ تفاوتی‌ ندارد. آنها بچّه‌های‌ خود را می‌کشتند و زنده‌ بگور مینمودند، و اینان‌ بصورت‌ دیگر همان‌ کار را میکنند. غایه‌الامر بر اعمال‌ آنان‌ لعنت‌ و نفرین‌ می‌فرستند، و بر اعمال‌ خودشان‌ مرحبا و آفرین‌. تَبًّا لَهُمْ وَ لِما عَمِلَتْ لَهُم‌ أیْدیهِمْ وَ لُعِنوا بِما فَعَلوا وَ بِما قالوا.
از این جا نیز دستگیر می شود که‌: این‌ نوع‌ تمدّن‌ و این‌ کلمه‌ « تمدّن‌» غیر از بربریّت‌ و وحشی‌گری‌ و جاهلیّت‌ چیزی‌ نیست‌. منتهی‌ در کتابهای‌ لغتِ آنها کلمه‌ تمدّن‌ و مدنیّت‌ و مدینه‌ جای‌ خود را عوض‌ کرده‌اند؛ و مزوّرانه‌ و مکّارانه‌ بر روی‌ اعمال‌ منکر و زشت‌ خود، لعاب‌ زده‌ و با زرق‌ و برق‌ عوام‌ فریبانه‌ای‌ هَمَجیّت‌ خود را بر عالم‌ تحمیل‌ کرده‌اند.
در جائی‌ که‌ مانند انگلستان‌ عمل‌ لِواط‌ (آمیزش‌ مرد با همجنس‌ خود) را مشروع‌ کنند و در محاکم‌ إجازه‌ دهند و قانونیّت‌ آنرا از مجلس‌ أعیان‌ و مجلس‌ لُردها گذرانده‌ و به‌ تصویب‌ برسانند، دیگر از أمثال‌ قانونی‌ نمودن‌ سقط‌ جنین‌ و ماشابَهَه‌ نباید استبعاد کرد. اینها همه‌ اُموری‌ است‌ مشابه‌ با هم‌ بر اساس‌ برنامه‌ حیوانیّت‌، بلکه‌ أضلّ و خرابتر و تاریکتر. زیرا عمل‌ لواط‌ و یا سقط‌ جنین‌ عمدی‌ ابداً در حیوانات‌ دیده‌ نشده‌ است‌. و از اینجا عبارت‌ شریفه‌ قرآن‌: بَلْ هُمْ أَضَلُّ [1] و یا أَعْمَی‌ وَ أَضَلُّ سَبِیلا [2] خوب‌ معنای‌ خود را روشن‌ می کند.
مفاسد عزل‌ و خوردن‌ داروهای‌ ضدّ حیض‌ و ضدّ حاملگی‌
عزل‌ دو ضرر کلّی‌ برای‌ مرد و زن‌ دارد. البتّه‌ ضرر مزاجی‌ و جسمی‌، غیر از ضررهای‌ روحی‌.
أمّا درباره‌ مرد، موجب‌ کسالت‌ اعصاب‌ می‌شود؛ و در اثر تکرار به‌ حدّی‌ میرسد که‌ درمانش‌ صعب‌ می‌گردد.
أمّا درباره‌ زن‌، موجب‌ پیدایش‌ مرضی‌ در رحم‌ به‌ نام‌ غدّۀ فیبْرُم‌ و أحیاناً سرطان‌ رحم‌ می‌شود که‌ در اثر تهیّج‌ رحم‌ برای‌ غذای‌ آن‌ که‌ نطفه‌ است‌، و سپس‌ آنرا بدون‌ غذا و گرسنه‌ گذاردن‌ پیدا می‌شود.
خوردن‌ دارو برای‌ جلوگیری‌ رحم‌ از پذیرش‌ نطفه‌، و آبستن‌ نشدن‌ زنان‌ که‌ امروزه‌ به صورت‌ قرص‌ متداول‌ و معمول‌ شده‌ است‌ ضررهای‌ مزاجی‌ شدید دارد، و موجب‌ کسالت‌ اعصاب‌ و در بعض‌ از احیان‌ منجرّ به‌ جنون‌ و دیوانگی‌ است‌. و علاوه‌ موجب‌ کسالت‌ قلب‌ [3] و سرطان‌ رحم‌ و اختلال‌ جریان‌ خون‌، و بهم‌ خوردن‌ سیر طبیعی‌ و عمل‌ طبیعی‌ غُدَد و ترشّحات‌ زائده‌، و امراض‌ فراوان‌ دیگری‌ است‌ که‌ دست‌ به گریبان‌ جوامع‌ فقیر بشر شده‌ است‌. خوردن‌ این‌ داروها به‌ هر صورت‌ و به‌ هر کیفیّتی‌ که‌ باشد، و با هر فورمولی‌ که‌ ساخته‌ شود، موجب‌ قطع‌ جریان‌ حیض‌ در اوقات‌ معیّنه‌ و مشخّصه‌ می‌گردد؛ و موجب‌ عدم‌ قبول‌ رحم‌ نطفه‌ را در خود می‌شود؛ و عواقب‌ وخیمی‌ را در پی‌ دارد.
و لذا بهداری‌ در زمان‌ طاغوت‌ که‌ ابداً نظری‌ به حال‌ ضعفاء و مصلحت‌ آنان‌ نداشت‌، برای‌ ترغیب‌ و تحریص‌ مردم‌ به‌ نازائی‌ و عقیم‌ شدن‌ و بچّه‌ نیاوردن‌، به‌ مقدار فراوان‌ از این‌ دارو را در درمانگاههای‌ عمومی‌ دولتی‌ مجّاناً در اختیار زنان‌ می گذاشت‌؛ و زنان‌ مسکین‌ هم‌ مراجعه‌ نموده‌، اخذ می‌نمودند و می خوردند و به‌ مفاسد و پی‌آمدهای‌ آن‌ گرفتار می‌شدند. امّا زنهای‌ أعیان‌ و پولدار ابداً از اینها مصرف‌ نمی‌نمودند؛ و مَثل‌ « مرگ‌ حقّ است‌ امّا برای‌ همسایه‌» خوب‌ در اینجا مصداق‌ و موضوع‌ روشنی‌ پیدا می کرد.
بسیاری‌ از زنان‌ مؤمنه‌ هم‌ در وقت‌ زیارت‌ مشاهد مشرّفه‌، و در وقت‌ حجّ بیت‌ الله‌ الحرام‌، برای‌ جلوگیری‌ از عادت‌ ماهیانه‌ و قدرت‌ بر عمل‌ مشروط‌ به‌ طهارت‌ از این‌ قرص‌ها می خوردند، که‌ هم‌ کسالت‌ و مرض‌ جسمی‌، و هم‌ در بعضی‌ از أوقات‌ کسالت‌ روانی‌ پیدا می‌نمودند. و علاوه‌ چه‌ بسا عادت‌ ماهیانه‌شان‌ خراب‌ و دگرگون‌ می‌شد؛ و به‌ قول‌ معروف‌ از اینجا مانده‌ و از آنجا رانده‌ می‌شدند. هم‌ عملشان‌ خراب‌ می‌شد و هم‌ بهره‌ معنوی‌ و روحی‌ از این‌ زیارت‌ و مناسک‌ نمی‌بردند.

شارع‌ مقدّس‌ اسلام‌ برای‌ زنان‌ حائض‌ تکلیف‌ خاصّی‌ مقرّر کرده‌ است‌ که‌ با بجا آوردن‌ آن‌ هم‌ حجّشان‌ صحیح‌ است‌ و هم‌ عمره‌شان‌. دیگر در این صورت‌ چرا در کار او تصرّف‌ کنیم‌؟ تصرّفی‌ که‌ چه‌ بسا موجب‌ بطلان‌ عمل‌ می شود و حجّ و عمره‌ صحیح‌ و مطلوب‌ را که‌ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به‌ بعضی‌ از زوجات‌ خود دستور دادند و آنها عمل‌ نمودند، با دست‌ خود و تصرّف‌ خود آلوده‌ و مشتبه‌ سازیم‌؛ و عمل‌ یقینی‌ را بصورت‌ عمل‌ مشکوک‌ انجام‌ دهیم‌؟!

پی‌نوشت‌ها:

[1] ـ قسمتی‌ از آیه‌ 179، از سوره‌ 7: الاعراف‌: وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ والإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لایَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لایُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ ءَاذَانٌ لایَسْمَعُونَ بِهَآ أُولَئکَ کَالأنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئکَ هُمُ الْغَافِلُونَ «و هر آینه‌ تحقیقاً ما برای‌ جهنّم‌ بسیاری‌ از افراد جنّ و از افراد انسان‌ را آفریده‌ایم‌؛ آنهائیکه‌ دل‌ دارند ولی‌ با آن‌ نمی‌فهمند؛ و چشم‌ دارند ولی‌ با آن‌ نمی‌بینند؛ و گوش‌ دارند ولی‌ با آن‌ نمی‌شنوند. ایشان‌ همانند حیوانات‌ (گاو و شتر و گوسپند) هستند بلکه‌ راهشان‌ از آنها گم‌تر و به‌ هلاکت‌ و نیستی‌ و نابودی‌ نزدیکتر است‌. ایشان‌ کسانی‌ هستند که‌ در غفلت‌ بسر می‌برند.»
[2] ـ قسمتی‌ از آیه‌ 72، از سوره‌ 17: الإسراء: وَ مَن‌ کَانَ فِی‌ هَذِهِ أَعْمَی‌ فَهُوَ فِی‌ الاخِرَهِ أَعْمَی‌ وَ أَضَلُّ سَبِیلا «و کسی‌ که‌ در این‌ دنیا کور باشد، او در آخرت‌ کور است‌؛ و راهش‌ گم‌تر و به‌ هلاکت‌ و نابودی‌ نزدیکتر است‌.»
[3] ـ دکتر پروفسور سیف‌ الدّین‌ نبوی‌ تفرشی‌ در کتاب‌ «درمان‌ رایگان‌ با ورزش‌» ص‌54 گوید: در بدن‌ زنان‌ یک‌ آنزیمی‌ وجود دارد به‌ نام‌ « آلفالیپو پروتئین‌ کلسترول‌» که‌ این‌ آنزیم‌ در نزد مردان‌ خیلی‌ کمتر وجود دارد و در نتیجه‌ وجود این‌ آنزیم‌ است‌ که‌ زنان‌ در عمر دوّم‌ و سوّم‌ یعنی‌ قبل‌ از یائسگی‌ خیلی‌ کمتر به‌ بیماریهای‌ عروقی‌ قلب‌ و آنفارکتوس‌ مبتلا میشوند مگر آنکه‌ زنان‌ در دوران‌ یادشده‌ از قرص‌های‌ ضدّ آبستنی‌ و سیگار زیاد استفاده‌ نمایند که‌ در این صورت‌ خطر ابتلاء به‌ بیماری‌ عروقی‌ و آنفارکتوس‌ قلبی‌ به‌مانند مردان‌ افزایش‌ می‌یابد.

منبع: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید