كيفيت نفوذ شيطان

كيفيت نفوذ شيطان

وسوسه شيطاني معمولا تدريجي و گام به گام است . او نمي تواند يك باره و ناگهاني بر انسان مسلط شود و او را به دام خود و بدبختي بكشاند. بلكه آرام آرام و گام به گام در او نفوذ مي كند تا بر او تسلط كامل يابد. قرآن مي فرمايد: اي مردم ! از نعمت هاي حلال و پاكيزه خداوند كه در روي زمين است بخوريد و از گام هاي شيطان پيروي نكنيد، كه او دشمن آشكار شما است . از اين آيه معلوم مي شود كه ، تسلط افكار شيطان بر انسان تدريجي و لحظه به لحظه است نه دفعي و ناگهاني . تمايلات شيطاني ، مقدماتي دارد كه اسيران شهوت ، كم كم در دامش گرفتار مي آيند، زمزمه هاي دوستان ناباب ، شركت در محافل نامناسب ، ترغيب و تشويق آلودگان ، جملگي از عوامل تدريجي انحراف اند. شيطان ، اول انديشه گناه و نيات سوء خود را ماهرانه و پنهاني به قلب انسان القا مي كند و كارهاي زشت و پليد او را در نظرش زيبا جلوه مي دهد و آواي خود را آرام آرام در گوش جانش سر مي دهد، تا آن كسي را كه آماده است به سراغ مطلوبش ببرد. از آن جا كه شيطان اغواگري و فريب است ، بايد زمينه اي مناسب براي نفوذ خويش داشته باشد. و اين زمينه ها مي تواند نقطه ضعف ها، حساسيت ها، محروميت ها، عقده ها و به طور كلي صفات منفي باشد. اين گونه صفات ، راه فعاليت و نفوذ قطعي را براي شيطان باز مي گذارد و اسباب تسلط را برايش فراهم مي آورد. بنابر اين ، شهوات سركش ، خود خواهي ها، حب جاه و مقام ، حب مال و منال ، حسادت ها، رقابت ها، شهرت طلبي و افزون خواهي ها، عقده هاي حقارت و خود كم بيني ها، همگي از دام هاي خطرناك شيطان اند. هر كس ‍ راه اين امراض رواني را ببندد، به دام شيطان نخواهد افتاد. وسوسه هاي تدريجي شيطان ، همانند ميكرب هاي بيماري زا هستند كه در همه جا وجود دارند. اما از نظر ابتلا، تنها آن گروه را مبتلا مي سازند كه بر اثر ضعف بنيه ، قدرت مقاومت در برابر ميكروب را ندارند، قرآن ، استيلا و تسلط شيطان را تنها بر كساني مي داند كه او را دوست خود گرفته اند و به اغوا و فريب شيطان براي خداي يكتا شرك آورده اند. انسان در هر مرحله از ايمان ، يا در هر سن و سالي كه باشد، گاه گاه احساس ‍ مي كند كه نيروي توانمندي از درون ، او را به سوي گناهي مي خواند، كه اين گونه حالات بيش تر در سالهاي جواني خود نمايي مي كند. در چنين حالتي ، آدمي دچار وسوسه هاي شيطاني گرديده و با مختصر غفلتي ، ممكن است دچار لغزش شود. در اين شرايط، تنها راه نجات اين است كه انسان از قدرت پنهان الهي مدد جويد و از درگاه خداوند بخواهد تا در كنف حمايت خود، او را از شر شيطان صفتان يار و دمساز نشود و از شر آنها پيوسته خود را دور نگه دارد.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه