هم جنس شیطان

هم جنس شیطان

شیطان هم مانند آدمیان ، هم جنس هایی دارد که با آنها نشست و برخاست می کند. هم جنس شیطان تارک الصلوه است . کسانی که برای نماز ارزشی قائل نیستند و آن را ترک می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان پرسید: هم جنس تو کیست ؟ عرض کرد: هم جنس من دوری کننده از نماز است . شیطان به خواست خود از سجده بر آدم سرباز زد و نماز هم نمی خواند. از این رو، آن که با آگاهی نماز نمی خواند و از نماز و مسجد و جمعه و جماعات دوری می کند، از جنس او است . شیطان از فساد و گناه ، خیانت و جنایت ، قتل و غارت باکی ندارد، آدم بی نماز هم باکی ندارد؛ شیطان ایمان و اعتقاد به دا ندارد، آدم بی نماز هم اعتقاد ندارد، شیطان در پی فریب و گمراهی مردم است ، تارک نماز هم در صدد فریب دادن مردم است . مؤمنی که مشغول نماز می شود، شیطان می آید و او را وادار می کند تا فراموش کند که در حال نماز است و از یاد او می برد چند رکعت خواند. شخص بی نماز هم هنگام نماز خواندن مؤمن ، وسوسه اش می کند که حالا کارهای دیگر را انجام بده ، برای نماز وقت زیاد است ، بعدا نماز را می خوانی !؟ شیطان از هم جنسان خود راضی و خوشحال است ، چون آنها در کارها به شیطان کمک می کنند، زحمت را از دوش او بر می دارند و کارهای او را سبک می کنند. بی نماز حتی از شیطان هم بدتر است ؛ زیرا:
شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد
شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز کو سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
شیطان در کمین گاه/نعمت الله صالحی حاجی آبادی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید