علم و نماز

علم و نماز

لکن الرّاسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین الصّلوه و المؤتون الزّکوه و المؤمنون بالله و الیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجراً عظیماً.
ولی آن دسته از آنها که راسخ در علمند و آنها که ایمان دارند به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می‌آوردند و آنها که نماز را برپا می‌دارند و آنان که زکات می‌دهند و آنها که به خدا و روز قیامت ایمان آ‌ورده‌اند به زودی به همه‌ آنان پاداش عظیمی خواهیم داد.«نساء ، 162»
ـ در این آیه افراد با ایمان و پاکدامن یهود را مورد ستایش قرار داده و پاداش بزرگی به آنها نوید می‌دهد.
ـ وجود دانشمندان و مؤمنان واقعی در میان یهودیان.
ـ نقش ایمان واقعی به ادیان گذشته در پذیرش قرآن و دیگر کتب آسمانی.
ـ یهودیان به پا دارنده نماز و پرداخت کننده زکات، به قرآن و دیگر کتب آسمانی ایمان می‌آورند.
ـ مؤمنان به خدا قیامت و قرآن، به پا دارندگان نماز و پرداخت کننده زکات از پاداش بزرگ الهی برخوردار خواهد شد.
ـ اهمیت والای نماز و زکات و عنایت ویژه‌ الهی نسبت به اقامه کنندگان نماز.
ـ منصوب آوردن (مقیمین) به تقدیر در مدح و اخص برای تأکید بیشتر اهمیت نماز و عنایت خاص خداوند به اقامه کنندگان آن.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید