نماز، خصلت مؤمنین

نماز، خصلت مؤمنین

والمؤمنون والمؤمنات بَعضُهُم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصّلوه و یؤتون الزّکوه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله انّ الله عزیز حکیم.
مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌نمایند خداوند به زودی آنها را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد.«توبه ، 71»
نشانه‌های مؤمنان راستین
در این آیه علائم و نشانه‌های مردان و زنان با ایمان بیان می‌شود پنج فضیلت نیکو، از اعمال حسنه آنها را می‌شمرد. 1ـ آنها مردم را به نیکیها دعوت می‌کنند. 2ـ مردم را از زشتیها و بدیها و منکرات باز می‌دارند. 3ـ نماز را برپا می‌دارند. 4ـ در راه خدا انفاق می‌کنند. 5ـ اطاعت از فرمان خدا و پیامبر او می‌کنند.[1] برپائی نماز سومین صفت مؤمنین
مردان و زنان نماز را برپا می‌دارند و به یاد خدا و با ذکر او دل را روشن و عقل را بیدار و آگاه نگه می‌دارند.
مداومت بر خواندن نماز داشته باشد.
صلوه و زکات پس از ایمان دو رکنند و به منزله‌ دو ستونند که ایمان بدون این دو رکن پایدار نخواهد گردید.[2] پنجمین صفت مردان و زنان با ایمان این است که زکات می‌دهند. (یوتون الزکاه) آنها بر خلاف منافقان که افرادی ممسک و بخیل هستند بخشی از اموال خویش را در راه خدا و حمایت خلق خدا و به بازسازی جامعه انفاق می‌نمایند، و زکات اموال خویش را می‌پردازند.
نماز و زکات دو رکن وثیق در شریعت اسلام است.
اما نماز رکن عبادات غیر مالی است که رابطه‌ میان خدا و خلق است. و زکات رابطه‌ای است که در معاملات،‌ میان خود مردم برقرار است.[3] [1] . تفسیر نمونه، ج 8، ص 36.
[2] . مخزن العرفان، ج 6، ص 73.
[3] . المیزان، ج 9، ص 530.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید