خداوند نماز گذشته را قبول می کند

خداوند نماز گذشته را قبول می کند

و ما کان الله لیضیع ایمانکم.
خدا ایمان شما را ضایع نمی‌کند. «بقره ، 143»
از این جمله استفاده می‌شود که محال است خداوند دستوری دهد و عملی بر طبق آن انجام یابد و سپس آن را ضایع گرداند چه این که انجام عمل مزبور در آن زمان فایده و فلسفه و مصلحتی داشت و چنین عملی هرگز ضایع شدنی نخواهد بود اگر چه در زمان بعد مصلحت ایجاب نمود که حکم تازه‌ای صادر نماید.[1] خداوند ایمان مؤمنان را ضایع نمی‌کند.
نمازهای خوانده شده به سوی بیت المقدس (قبل از تغییر قبله) مورد پذیرش خداوند بوده است.
مراد از ایمان به مناسبت قبله و تغییر آن نماز می‌باشد که از باب اطلاق سبب به جای مسبّب است چون اقامه نماز مؤمنان به سوی بیت المقدس مسبّب از ایمان آنان بوده است.
امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: ما کان الله لیضیع ایمانکم.[2] منظور نماز است.
موضوع بحث اهتمام کتاب و سنت است به نماز و محتوا و مطالب نماز اگر به واژه دیگری غیر از (صلوه) که بیانگر معنای نماز است توجه کنیم معلوم خواهد شد که نماز چقدر بار معنوی دارد.
در ‌آیه فوق آمده است: (ما کان الله لیضیع ایمانکم) اگرقبله شما از بیت المقدس به جانب کعبه تغییر یافت گمان نکنید نمازهای قبلی شما از اعتبار افتاده است.
می‌بینیم که در این آیه از نماز به ایمان تعبیر کرده است.[1] . نمونه، ج 1، ص 358.
[2] . تفسیر راهنما، ج 1، ص 373.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید