جهت قبله هنگام نماز

جهت قبله هنگام نماز

و من حیث خرجت فولّ وجهک شطر المسجد الحرام و انّه للحقّ من ربّک و ما الله بغافل عمّا تعملون.
از هر کجا (و از هر شهر و نقطه‌ای) خارج شدن (به هنگام نماز) روی خود را به جانب مسجد الحرام کن. این فرمان دستور حقی است از طرف پروردگار تو، و خداوند از کردار شما غافل نیست. «بقره ، 146»
ـ در آیه فوق تغییر قبله و لزوم و توجه به کعبه تکرار شده و به عنوان یک فرمان مذکور و یک امر حق از طرف پروردگار معرفی گردیده است و در آیه بعدش برای سومین بار روی این مسأله تکیه شده است.
این تأکیدات پی در پی همگی حاکی از این حقیقت است که مسأله تغییر قبله و نسخ این حکم در میان مسلمانان گران و سنگین و در میان دشمنان لجوج دستاویزی برای سمپاشی بود.
پیام‌ها و نکته‌ها
1ـ تغییر قبله موجب کوتاه شدن زبان مخالفان
2ـ تغییر قبله یک نوع تربیت و تکامل نعمت پروردگار بود.
3ـ تغییر قبله سبب شد که مسلمانان با انضباط اسلامی آشنا شوند و از تقلید و تعصب دور گردند و هدایت یابند.
4ـ تغییر قبله همزمان با تشکیل حکومت اسلامی بعد از هجرت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ بود.
5ـ تغییر قبله و نماز خواندن به سوی مسجد الحرام، زمینه‌ اتمام نعمت خدا بر مؤمنان.
6ـ تغییر قبله باعث شد که مسلمانان متوجه قدیمی‌ترین خانه‌ توحید شدند و به این ترتیب یک مرحله‌ تکامل و تربیت تحقق یافت.
کعبه، قبله‌ مسلمانان
قبله بودن مسجد الحرام و یا کعبه جلوه‌ای از ربوبیت الهی.
کفایت جهت قبله به هنگام نماز.
نظارت دقیق و همه جانبه خداوند نسبت به اعمال انسان.
تهدید خداوند نسبت به متخلّفین از پیروی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در مورد قبله.
تعیین مسجد الحرام و یا کعبه به عنوان قبله، حق و از جانب پروردگار است[1].
مسلمانان هر جا که باشند هنگام اقامه نماز باید مسجد الحرام و یا کعبه را قبله قرار دهند.
تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام از نقاط عطف تاریخ صدر اسلام است.
تغییر قبله و نماز خواندن به سوی مسجد الحرام زمینه‌ هدایت مؤمنان.
خانه‌ کعبه که در مکه معظمه می‌باشد قبله است و باید روبروی آن نماز خواند ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‌خواند کافی است.
کارهای دیگری مانند سر بریدن حیوانات باید رو به قبله انجام گیرد.
مسلمانان باید در عبادت رو به کعبه کنند حتی در کارهایی همچون خواب، خوراک، هنگام وضو گرفتن و…

[1] . تفسیر راهنما، ج 1، ص 385.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید