نمازهای ماه رمضان

نمازهای ماه رمضان

اعمال ماه رمضان فراوان است. یکی از اعمال این ماه نماز است.
از امام صادق ـ علیه السّلام ـ روایت شده که هزار رکعت نماز در تمام ماه مبارک رمضان وارد شده.[1] نمازهای مستحبی ماه رمضان
1. دو رکعت در شب اول ماه رمضان.
2. دو رکعت نماز اول هر ماه.
3. دو رکعت در هر شب از ماه مبارک رمضان.
4. نماز در شبهای قدر.
5. هزار رکعت در تمام شبهای این ماه.
6. برای هر شبی از ماه مبارک رمضان نماز مخصوصی بیان شده است.
طریقه خواندن نمازهای مستحبی ماه رمضان
1. دو رکعت در شب اول ماه مبارک رمضان، در هر رکعت حمد و سوره انعام بخواند، و سؤال کند که حق تعالی کفایت کند او را و نگاه دارد او را از آن چه می ترسد.[2] 2. دو رکعت نماز اول ماه، که کیفیت آن در ماه رجب بیان شد.[3] 3. دو رکعت در روز اول ماه، در رکعت اول سوره حمد و سوره فتح و در رکعت دوم سوره حمد و هر سوره ای که خواست، می خواند.
ثواب: حق تعالی جمیع بدیها را در آن سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آینده.[4] 4. در هر شب دو رکعت نماز، که در هر رکعت آن پس از حمد سه مرتبه سوره توحید را می خوانی و بعد از سلام می گویی: «سبحان من هو حفیظ لا یفعل، سبحان من هو رحیم لایعجل، سبحان من هو قائم لا یسهو، سبحان من هو دائم لا یلهو».
پس از آن تسبیحات چهارگانه را (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر) هفت مرتبه بخوان و سپس بگو: «سبحانک سبحانک سبحانک یا عظیم اغفرلی الذّنب العظیم»؛ پاکی تو، پاکی تو، پاکی تو، ای بزرگ! گناه بزرگم را بیامرز.
پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل ـ علیهم السّلام ـ
کسی که این دو رکعت نماز را به جا آورد، بیامرزد حق تعالی از برای او هفتاد هزار گناه.[5] نماز شبهای قدر
اول: شب قدر دو رکعت نماز با یک سلام (مانند نماز صبح) دارد، با این تفاوت که در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید بخواند و پس از سلام نماز هفتاد مرتبه بگوید: «استغفرالله و اتوب الیه».[6] دوم. صد رکعت نماز بخواند، و می تواند به جای این صد رکعت شش روز از نمازهای قضای خود را به جا آورد، بدین ترتیب که از ظهر روز اول شروع نموده و در عشای روز ششم ختم نماید (سه شب جمعاً 300 رکعت می شود).[7] کیفیت خواندن هزار رکعت
در تمام شبهای این ماه به ترتیب زیر هزار رکعت نماز بخوان: از شب اول تا شب بیستم در هر شب بیست رکعت: ده تا دو رکعت مانند نماز صبح، هر دو رکعت به یک سلام، از شب بیست و یکم تا آخر ماه، هر شب سی رکعت به همان روش، و در هر یک از سه شب احیاء (نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم) صد رکعت به ترتیب مذکور.
لازم به یادآوری است که اگر کسی نماز قضای واجب بر گردن داشته باشد می تواند به جای این نمازها قضای نمازهای واجب خود را بخواند، به رجاء این که هم واجبش ادا شود و هم ثواب این نمازهای مستحب را ببرد، و در این صورت کم و زیاد شدن چند رکعت از عدد مذکور عیبی ندارد.[8] از امام صادق ـ علیه السّلام ـ روایت شده که فرمود: «تصّلی فی شهر رمضان الف رکعه» در ماه مبارک رمضان هزار رکعت نماز به جا آور.[9] یاد آوری می‎شود که شبهای ماه مبارک رمضان هر کدام نماز به خصوصی دارند که در کتاب شریف مفاتیح الجنان به تفصیل آورده شده است.


[1] . وسائل الشیعه، ج 5، ص 184.
[2] . مفاتیح الجنان، ص 446.
[3] . مفاتیح الجنان، ص 452.
[4] . مفاتیح الجنان، ص 452.
[5] . مفاتیح الجنان، ص 373. المصباح المنیر، ص 328.
[6] . المصباح المنیر، ص 393 و 394.
[7] . المصباح المنیر، ص 393 و 394.
[8] . المصباح المنیر، ص 328، وسائل الشیعه، ج 5، ص 184.
[9] . وسائل الشیعه، ج 5، ص 184.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید