نمازهای ماه ذی القعده

نمازهای ماه ذی القعده

فضیلت ماه ذی القعده
نماز روز یکشنبه از ذی القعده
از انس بن مالک روایت شده است که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ روز یکشنبه در ماه ذی القعده فرمود: مردم کدام از شما می خواهد توبه کند؟ گفتیم: یا رسول الله تمام ما می خواهیم توبه کنیم. پس فرمود: غسل کنید و وضو بگیرید و چهار رکعت نماز بخوانید، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه و سوره ناس و فلق هر یک را یک مرتبه. پس بعد از نماز هفتاد مرتبه بگوید: «استغفر الله ربّی و اتوب الیه». پس ختم کنید به «لا حول و لا قوّه الّا بالله العلیّ العظیم». پس بگویید: «یا عزیز یا غفّار اغفرلی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانّه لا یغفر الذّنوب الا انت».
پس فرمود: نیست از امت من بنده ای که این عمل را به جا بیاورد، مگر این که ندا شود به او از آسمان: ای بنده خدا عمل را از سر بگیر که توبه تو قبول شد و گناهانت آمرزیده شد و دشمنان او در روز قیامت از او راضی شوند و با ایمان بمیرد و دلش گرفته نشود و قبرش گشاده و نورانی گردد و والدینش از او راضی شوند و مغفرت شامل والدین او و ذریه او گردد و توسعه رزق پیدا کند و ملک الموت در وقت مردن با او مدارا کند و به آسانی جان او بیرون شود.[1] نماز روز بیست و پنجم
دو رکعت در وقت چاشت، در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره و الشمس، و بعد از سلام نماز بخواند: «لا حول و لاقوّه الّا بالله العلیّ العظیم». پس دعا کند و بخواند: یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی یا مجیب الدّعوات اجب دعوتی یا سامع الاصوات اسمع صوتی و ارحمنی و تجاوز عن سیّئاتی یا ذا الجلال و الإکرام یا ارحم الرّاحمین».[2]


[1] . مفاتیح الجنان، ص 504.
[2] . مفاتیح الجنان، ص 504.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید