نمازهای ماه جمادی الثانی

نمازهای ماه جمادی الثانی

نماز در هر وقت از ماه
سيد بن طاووس نقل كرده است كه در اين ماه در هر وقت كه خواهد چهار ركعت نماز بخواند، يعني به دو سلام. در ركعت اول بخواند بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسي و بيست و پنج مرتبه سوره قدر، و در ركعت دوم بعد از حمد يك مرتبه سوره تكاثر و بيست و پنج مرتبه سوره توحيد، و در ركعت سوم بعد از حمد يك مرتبه سوره كافرون و بيست و پنج مرتبه سوره فلق، و در ركعت چهارم بعد از حمد يك مرتبه سوره نصر و بيست و پنج مرتبه سوره ناس، و بعد از سلام هفتاد مرتبه بگويد: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله و الله اكبر» و هفتاد صلوات. پس سه مرتبه بگويد: «اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات» پس سر به سجده گذارد و بگويد سه مرتبه «يا حيّ يا قيّوم يا ذا الجلال و الاكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الرّاحمين». پس هر حاجت كه دارد از حق تعالي طلب نمايد. هر كه چنين كند خدا خودش را و مالش را و زنان و فرزندان او را و دين و دنياي او را تا سال ديگر حفظ كند و اگر در اين سال بميرد بر شهادت بميرد يعني ثواب شهيدان داشته باشد.[1] نماز اول هر ماه
مستحب است در روز اول هر ماهي نماز خوانده شود. وقتش از اول صبح تا مغرب و آن دو ركعت است در ركعت اول بعد از حمد سي مرتبه سوره توحيد، و در ركعت دوم بعد از حمد سي مرتبه سوره قدر بخواند و پس از نماز به مقدار امكانش تصدق بدهد، اميد است كه سلامت جان خود را در آن ماه از خداوند بخرد.[2]


[1] . بحار الانوار، ج 98 ـ 374، مفاتيح الجنان، ص 607.
[2] . مفاتيح الجنان، ص 605، المصباح المنير، ص 46.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید