نمازهای ماه جمادی الثانی

نمازهای ماه جمادی الثانی

نماز در هر وقت از ماه
سید بن طاووس نقل کرده است که در این ماه در هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز بخواند، یعنی به دو سلام. در رکعت اول بخواند بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و بیست و پنج مرتبه سوره قدر، و در رکعت دوم بعد از حمد یک مرتبه سوره تکاثر و بیست و پنج مرتبه سوره توحید، و در رکعت سوم بعد از حمد یک مرتبه سوره کافرون و بیست و پنج مرتبه سوره فلق، و در رکعت چهارم بعد از حمد یک مرتبه سوره نصر و بیست و پنج مرتبه سوره ناس، و بعد از سلام هفتاد مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله و الله اکبر» و هفتاد صلوات. پس سه مرتبه بگوید: «اللهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات» پس سر به سجده گذارد و بگوید سه مرتبه «یا حیّ یا قیّوم یا ذا الجلال و الاکرام یا الله یا رحمن یا رحیم یا ارحم الرّاحمین». پس هر حاجت که دارد از حق تعالی طلب نماید. هر که چنین کند خدا خودش را و مالش را و زنان و فرزندان او را و دین و دنیای او را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد بر شهادت بمیرد یعنی ثواب شهیدان داشته باشد.[1] نماز اول هر ماه
مستحب است در روز اول هر ماهی نماز خوانده شود. وقتش از اول صبح تا مغرب و آن دو رکعت است در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه سوره توحید، و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه سوره قدر بخواند و پس از نماز به مقدار امکانش تصدق بدهد، امید است که سلامت جان خود را در آن ماه از خداوند بخرد.[2]


[1] . بحار الانوار، ج 98 ـ 374، مفاتیح الجنان، ص 607.
[2] . مفاتیح الجنان، ص 605، المصباح المنیر، ص 46.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید