نمازهای مشترک هر ماه

نمازهای مشترک هر ماه

– نماز شب اول هر ماه
دو ركعت است و در هر ركعت بعد از حمد، سوره انعام خوانده مي شود.[1] – نماز روز اول هر ماه
مستحب است در روز اول هر ماهي نماز خوانده شود. وقتش از اول صبح تا مغرب بوده و آن دو ركعت است. در ركعت اول بعد از حمد سي مرتبه سوره توحيد و در ركعت دوم بعد از حمد سي مرتبه سوره قدر بخواند و بعد از نماز هر مقداري كه مي تواند صدقه دهد. با اين عمل، سلامتي آن ماه را براي خويش خريده است.[2]


[1] . بحار الانوار، ج 97، ص 133.
[2] . المصباح المنير، ص 46.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید