نمازهای مشترک هر ماه

نمازهای مشترک هر ماه

– نماز شب اول هر ماه
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره انعام خوانده می شود.[1] – نماز روز اول هر ماه
مستحب است در روز اول هر ماهی نماز خوانده شود. وقتش از اول صبح تا مغرب بوده و آن دو رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه سوره قدر بخواند و بعد از نماز هر مقداری که می تواند صدقه دهد. با این عمل، سلامتی آن ماه را برای خویش خریده است.[2]


[1] . بحار الانوار، ج 97، ص 133.
[2] . المصباح المنیر، ص 46.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید