لذات هفتگانه

لذات هفتگانه

روزي جابر بن عبداللّه انصاري خدمت امام علي عليه السلام بود و آه عميقي كشيد. امام فرمود: گوئي براي دنيا، اينگونه نفس عميق و آه طولاني كشيدي ؟ جابر عرض كرد: آري بياد روزگار و دنيا افتادم و از ته قلبم آه كشيدم . امام فرمود: اي جابر، تمام لذتها و عيشها و خوشيهاي دنيا در هفت چيز است : خوردنيها و آشاميدنيها و شنيدنيها و آميزش جنسي و سواري و لباس اما لذيذترين خوردني عسل است كه آب دهان حشره اي به نام زنبور است . گواراترين نوشيدنيها آب است كه در همه جا فراوان است . بهترين شنيدنيها غناء و ترنم است كه آن هم گناه است . لذيذترين بوئيدنيها بوي مشك است كه آن خون خشك و خورده شده از ناف يك حيوان (آهو) توليد مي شود. عاليترين آميزش ، با همسران است و آن هم نزديك شدن دو محل ادرار است . بهترين مركب سواري اسب است كه آن هم (گاهي ) كشنده است . بهترين لباس ابريشم است كه از كرم ابريشم به دست مي آيد. دنيائي كه لذيذترين متاعش اين طور باشد انسان خردمند براي آن آه عميق نمي كشد. جابر گويد: سوگند به خدا بعد از اين موعظه دنيا در قلبم راه نيافت.


يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید