امر و نهی زبانی از منظر امام راحل

امر و نهی زبانی از منظر امام راحل

مخالفان جمهوری اسلامی و ما و شما در داخل و خارج،دو قطب ابر قدرت جهانخوار و جوانان به صید کشیده شده ی آنان،است دشمنهای بزرگ اسلام و مسلمانان با صید های خودشان و بازیخورندگان مکتبشان شما را در خارج،و کشور شما را در داخل مورد هجوم تبلیغاتی وسیع و تسحیلاتی قرار داده و می دهند.ما در ایجا و شما در خارج باید کوشش کنیم و جوانان گول خوره ی خود را از دام صیادان شیاد رهایی بخشیم.این نوجوانان بی خبر از دامهای گسترده ی بازیگران و سیاستبازان،آنچنان چشم و گوش بسته تسلیم آنها شده اند که تمام دروغها و تهمتهای آنان را به مقامات جمهوری اسلامی و به پاسداران انقلاب و به مسلمانان جانباز در را اسلام و کشور،بی چون و چرا پذیرفته و خود را در راه سران دغلکار خود که با تباهی آنان برای خود و مطامع غیر انسانی خود بهره می گیرند،فدا می کنند و چشم و گوش بسته،خود ملت دلاور و شجاع را در راه سران از خدا بی خبر و در نتیجه برای آمریکای جنایتکار نثار می کنند.
شما جوانان عزیز و هوشیار با دوستان داخل کشور خود دست به دست هم می دهید و این نوباوران بی خبر را ارشاد و از دام صیادان شیاد برهانید.و از وظایف دینی و ملی ما و شماست که تبلیغات بوقهای آمریکایی وصهیونیستی را که با پخش دروغ و افترا می خواهند جمهوری اسلامی را لکه دار کرده و به انزوا بکشند خنثی کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده بر داریم و به ملت محروم خود که جرمی جزگرایش به اسلام و اراده ی استقلال و آزادی ندارند،با تمام توان کمک کنیم.
صحیفه امام؛ج15،ص347
لازم است متعهدان و بیداران و دلسوزان برای غربت اسلام و مهجوریت این بعد در اسلام،بویژه حج که این بعد در آن ظاهرتر و مؤثرتر است،با قلم و بیان وگفتار و نوشتار به کوشش بر خیزید؛خصوصأدر ایام و مراسم حج،که از پس مراسم عظیم انسانها می توانند در شهر و دیار خود با توجه به این بُعد عظیم مسلمانان و مظلومان جهان از تحت فشارهای روز افزون ستمگران مدعی حمایت از صلح به حرکت وا دارند.
صحیفه امام؛ج19،ص23
امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و تؤطئه های فریباگر ستمگران تا حدودی فاش شده است،وقت آن است که دلسوخته گان واقعی مظلومان از هر قوم قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ آنان پرده بردارند و پرده های تجاوز آنان به ساکنین این سیاره ارائه دهند.و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه ی این اقلیت حیله باز و تؤطئه گر که با دسیسه ها و جنجالها سلطه ی ظالمانه ی خود را بر جهانیان گسترده اند،بپا خیزند و با بیان قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند؛…و بر سر چشمه ی تروریزم که از کاخ سفید می جوشد بشورند.
صحیفه امام؛ج19،ص148

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید