جنگ ها

جنگ ها

1. کدام یک از خلفای سه گانه برای عزیمت به جنگ با رومیان با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت کرد؟
2. کدام یک از خلفای سه گانه برای رفتن به جنگ با ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت کرد؟
3. چه کسانی جنگ جمل را برپا کردند و حضرت علی ـ علیه السلام ـ در چه خطبه‌ای از آنها انتقاد می‌کند؟
4. در کدام جنگ حضرت علی ـ علیه السلام ـ از شرکت امام حسن ـ علیه السلام ـ منع می‌کند و فلسفه آن چیست؟
5. در کدام جنگ بود که حضرت ـ علیه السلام ـ پرچم را به فرزندش محمد حنفیه داد؟
6. چه کسی به حجاج خانه خدا حمله ور شد؟
7. نام جنگی است که به اسم یکی از حیوانات است؟
8. تاکتیکهای جنگ در کدام خطبه بیان شده است؟
9. در کدام جنگ بود که شعار«لا حکم الا لله» را سر دادند و توسط چه کسانی بود؟
10. در چه جنگی بود که پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ به حضرت علی ـ علیه السلام ـ بشارت شهادت داد؟
11. واقعه«لیله الهریر» در چه جنگی اتفاق افتاد، و به چه معنا است؟
12. در چه جنگهایی حمزه و جعفر(عموی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ ) و عبیده بن حارث(پسر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ به شهادت رسیدند؟
13. در کدام جنگ و توسط چه کسی، جد و برادر و دائی معاویه کشته شدند؟
14. در کدام خطبه حضرت علی ـ علیه السلام ـ آداب جنگ را به اصحاب خود می‌آموزد؟
15. نام یک نوع سلاح جنگی است که در صدر اسلام از آن استفاده می‌کردند و اگر حرف اول و دوم آن را حذف کنیم به معنای یک نوع حیوان قوی و مایع خوردنی است و اگر سه حرف آخر آن را حذف نمائیم به معنای«بویایی» است و اگر دو حرف آخر آن را حذف کنیم به معنای یک شیئ گرانبها است و اگر حرف سوم و چهارم آن را حذف نمائیم نام قاتل امام حسین ـ علیه السلام ـ می‌شود،
16. در کدام جنگ معاویه و عمر و عاص نیرنگ قرآن بر سر نیزه کردن را پیاده کردند و حضرت علی ـ علیه السلام ـ در کدام خطبه متذکر می‌شود؟
پاسخ ها:
1. عمر بن خطاب. (خلیفه دوم)[1] 2. عمربن خطاب.[2] 3. طلحه و زبیر و عایشه.[3] 4. جنگ صفین.[4] 5. جنگ جمل.[5] 6. «ضحاک بن قیس» [6]او از دوستان معاویه بود و به حجاج خانه خدا حمله ور شد.
7. جنگ جمل.[7] 8. خطبه یکصد و بیست و چهارم.
9. جنگ صفین توسط خوارج.
10. پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ «احد» به حضرت علی ـ علیه السلام ـ بشارت شهادت داد.[8] 11. جنگ صفین. [9]«هریر» در لغت عرب به زوزه سگ می‌گویند. و لیله‌الهریر در جنگ صفین آن شبی را گویند که سپاه معاویه در آن شب در زیر ضربات سپاه امام ـ علیه السلام ـ همچون سگ زوزه می‌کشیدند و نزدیک بود حکومت معاویه و امویان از هم پاشیده شود.
12. حمزه عموی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ احد، جعفر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ موته و عبیده بن حارث پسر عموی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ در جنگ بدر به شهادت رسیدند.[10] 13. در جنگ بدر توسط حضرت علی ـ علیه السلام ـ . حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این زمینه می‌فرماید: «من ابوالحسن» در هم کوبنده جد و برادر و دائی تو«معاویه» در روز بدرم.»[11] 14. خطبه 65 و 124.
15. شمشیر.
16. جنگ صفین. در خطبه 121.


[1] . خطبه 146.
[2] .خطبه 134.
[3] . خطبه 172.
[4] . خطبه 207.
[5] خطبه 11.
[6] . خطبه 29.
[7] . «جمل» در لغت به معنای شتر می‌باشد.
[8] . خطبه 156، شماره 12.
[9] . خطبه 130.
[10] . نامه 9، شماره 5.
[11] . نامه 10، شماره 8.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید