شهرها و کشورها

شهرها و کشورها

1. نام چند شهر در نهج البلاغه ذکر شده است؟
2. نام شهری است در نهج البلاغه که اگر حرف دوم آن را حذف کنیم نام یک حیوان می‌شود و اگر حرف آخر آن را حذف کنیم به معنای بینایی است؟
3. نام یکی از شهرهای عراق، که اهل آن طبق خطبه 102 به مرگ سرخ و گرسنگی مبتلا خواهند شد؟
4. نام یکی از شهرهای استان فارس، که اسود بن قطبه رئیس سپاه حضرت علی ـ علیه السلام ـ در آن شهر بود؟
5. نام کشوری است که اگر حرف اول آن را برداریم از اوزان می‌شود؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل کدام کشور را در زمان خودش تشبیه به زن حامله می‌کند؟
7. نام سه استان از استانهای ایران که حضرت علی ـ علیه السلام ـ فرماندار برای آنجا اعزام می‌‌کند چیست؟
8. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل کدام شهر را سپاه زن و پیرو شتر معرفی می‌کند؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدام شهر را دورترین نقطه از آسمان معرفی می‌کند و
بدیها را در آن شهر می‌داند؟
10. حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه شهری را برای پایتخت حکومت خود انتخاب کرده بود؟
11. حضرت علی ـ علیه السلام ـ اهل کدام شهر را در خطبه 25 نفرین می‌کند؟

پاسخ ها:
1. کوفه، بصره، شام، یمن، حجاز، عراق، مکه، مدینه، مصر.
2. بصره. که اگر حرف دوم(ص) را حذف کنیم، «بره» می‌شود و اگر حرف آخر(ه) را حذف کنیم «بصره» به معنای بینایی می‌شود.
3. بصره.[1] 4. حلوان.
5. یمن. اگر حرف اول(ی) را حذف کنیم به «من» که از اوزان است تبدیل می‌شود.
6. اهل عراق.[2] 7. استانهای فارس، کرمان، اهواز، که فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در این شهرها عبدالله بن عباس بود.
8. اهل بصره. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نکوهش اهل بصره پس از جنگ جمل فرمودند: شما ای مردمان بصره! سپاه زنی(عایشه) و پیرو حیوان زبان بسته‌ای (شتر عایشه) شدید.»[3] 9. بصره.
10. کوفه، که پایتخت حکومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ بود.
11. اهل کوفه.


[1] . خطبه 102.
[2] . خطبه 71.
[3] . خطبه 13.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید