چرا در مذهب شیعه، منجی آخرالزمان یک فرد معین است؟

چرا در مذهب شیعه، منجی آخرالزمان یک فرد معین است؟

این یک واقعیت دینی و تاریخی انکار ناشدنی است که خداوند متعال، یک فرد معین را به عنوان منجی و مصلح آخرالزمان برگزیده است. زیرا منجی آخرالزمان نیز ادامه سلسله امامت و هدایت انسان‌ها است؛ سلسله‌ای که حلقه‌های آن با مقام عصمت و اتصال کامل به خداوند متعال انتخاب می‌شوند، افراد برگزیده‌ای که خدای سبحان با علم بی‌نهایت خویش آنها را شایسته‌ترین افراد یافته و به این منصب الهی منصوب کرده است. منصب امامت در جهان هستی و تحقق اهداف خلقت از جایگاه خاصی برخوردار است که بدون وجود شخص امام معصوم و معین بودن او آن اهداف محقق نمی‌گردد.
از سویی از حکمت‌های معین‌بودن منجی و روشن‌بودن خصوصیات ظاهری و ویژگی‌های معرفتی ایشان این است که راه بر مدعیان دروغین و فرصت‌طلبان بسته می‌شود؛ بنابراین افرادی که به‌دنبال حقیقت هستند می‌توانند با توجه به این نشانه‌ها، راه را از بی‌راهه تشخیص دهند و تنها به امام منصوب از جانب خدای متعال اقتدا کنند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید