آداب همنشینی

آداب همنشینی

امام صادق (ع) فرمود: پدرم از پدرش امام سجاد (ع) نقل کرد که فرمود: ای فرزندم متوجه باش که با پنج شخص ، همنشینی نکنی و با آنها گفتگو و رفاقت در راهی ننمائی ، پرسیدم پدر جان آنها کیانند؟ فرمود:
1- زنهار که با دروغگو همنشین مشو، زیرا او مثل سرابی است که دور را نزدیک و نزدیک را در نظرت دور، جلوه می دهد. 2- برحذر باش که با فاسق و گنهکار همنشین شوی ، زیرا او تو را به یک لقمه یا کمتر می فروشد. 3- و بپرهیز از همنشینی با بخیل ، زیرا او مال خود را در سخت ترین نیازهایت از تو دریغ دارد. 4- و حتماً با احمق (کم عقل) همنشین مباش ، زیرا او می خواهد به تو سود رساند، ولی (بر اثر حماقت) به تو زیان می رساند. 5- و مبادا با آن کس که قطع رحم کند، رفاقت کنی که من او را در سه مورد از قرآن ، ملعون یافتم . الف : در سوره محمد آیه 22 و 23 می خوانیم :
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم – اولئک الذین لعنهم اللّه فاصمهم واعمی ابصارهم . ترجمه :
اما اگر روی گردان شوید آیا جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید – آنها کسانی هستند که خداوند آنها را از رحمتشان دور ساخته ، پس گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است . ب : در سوره رعد آیه 25 می خوانیم : والذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امراللّه به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ترجمه : و آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهائی را که خداوند به آن امر کرده است ، قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند برای آنها لعنت ، و بدی مجازات در سرای آخرت است . ج : و در سوره بقره (آیه 27) می خوانیم : الذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امراللّه به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون . یعنی : (فاسقان آنها هستند که) پیمان خدا را پس از آنکه محکم ساختند می شکنند و پیوندهائی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع می نمایند و در جهان ، فساد می کنند، اینها زیانکارانند.
داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید