مطالب موجود در دسته بندی "طب سنتی و گیاهی"

آنتی بیوتیک های طبیعی

آنتی بیوتیک های طبیعی

مواد غذایی آنتی بیوتیکی: ۱- سیر: سیر سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و با باکتری های بیماری زا (استرپتوکوک و استافیلوکوک) و عفونت های پوستی مبارزه می کند. ۲- عسل: عسل باعث بهبود زخم های پوستی و عفونت های بدن می شود. مطالعات نشان داده است عسل خیلی بهتر از داروهای آنتی بیوتیکی، ...

ادامه مطلب
دارو شناسی در طب سنتی

دارو شناسی در طب سنتی

سپاس و ستايش خداوندي را سزاست که هستي را از تجلي ذرات بي مُنتهايش در مراتب گوناگون وجود بيافريد و انسان را نسبت به آنان شرافت بخشيد تا با تفکر در احوال و نفس خويش وتدبّر در نظام هستي راه بسوي پروردگارش بيابد.

ادامه مطلب
درمان بیماری ها در طب سنتی: حروف و، ی

درمان بیماری ها در طب سنتی: حروف و، ی

نویسندگان: دکتر احمد حبیب الهی، حامد حبیب الهی     واریس در این بیماری وریدهای سطحی با برجسته می شود و پیچ خورده به نظر می رسد و علت آن نارسایی دریچه های داخلی وریدی است. روش بهبود: پیاده روی روزانه، استفاده از جوراب های مخصوص واریس. درمان خوراکی: سیر، لیموترش، برگ کلم، جو، شربت ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه بادرنجبویه

خواص دارویی گیاه بادرنجبویه

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: بادرنجبویه نام عربی: مفرح القلب نام های دیگر: بادرنکبویه، قرنفل بستانی، ترنجان ماهیت: نباتی است به قدر ذرعی و دو نوع می باشد نوع اول صغیر و برگ آن لطیف و طولانی و اطراف برگ آن مانند ارّه و ساق آن پُر شعبه شبیه به ریحان و گل ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه بابونه

خواص دارویی گیاه بابونه

به کوشش: محمد کمالی نژاد دمنوش های دارویی نام رایج: بابونه نام عربی: بابونج، بابونق نام های دیگر: بابونج صغیر، بهار، بابونه شیراز، بابونک، بابونه زرد، بابونه منتن. ماهیت: گیاهی است شاخ های آن سبز و نازک و باریک منشعب و به قدر ذرعی و زیاده بر آن و برگ آن ریزه و باریک اندک ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه پنیرک

خواص دارویی گیاه پنیرک

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: پنیرک نام عربی: خبازی نام های دیگر: نان کلاغ، یم کاجی (ترکی)، مخیکک (مازندرانی)، ام کمجی (ترکی)، ملوخیا، ختمی کوچک (شیرازی)، خوازی(کرمانی)، تخم توله، خیرو ماهیت: دارای 3 نوع است، یکی بستانی و آن مخصوص به اسم ملوخیه و ملوکیه و دیگر بّری و آن دو نوع است ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه پرسیاوشان

خواص دارویی گیاه پرسیاوشان

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: پرسیاوشان نام عربی: شعرالجبال، شعر الأرض نام های دیگر: شعرالجن، شعر الخنازیر، جعده القنا، شعرالگلاب، کزبره البئر، ساق الأسود، ساق الوصیف ماهیت: نباتی است، برگ آن شبیه به برگ گشنیز و بی ساق و ثمر و شاخه های آن بسیار باریک و صلب و سیاه و سرخ رنگ، ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه نیلوفر

خواص دارویی گیاه نیلوفر

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: نیلوفر نام عربی: کُرنب الماء نام های دیگر: دانه آن را حب العروس می نامند ماهیت: گل نباتی است که در غدیرها و آب ها ایستاده و در ایام گرما بهم می رسد ساق آن نرم و مجوف طولانی به قدر عمق آنها و برگ آن عریض و ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه بارهنگ

خواص دارویی گیاه بارهنگ

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام رایج: بارهنگ نام عربی: لسان الحمل نام های دیگر: باغ پرباغ (ترکی)، بیزاوشا (ترکی)، بارتنگ، ذنب الثعلب، زوف (دامغانی)، خنک، کثیر الأضلاع، زبان بره، رماج ماهیت: دو صنف کبیر و صغیر می باشد، کبیر را برگ شبیه به زبان گوسفند و سبز طولانی و اندک عریض و ساق آن ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه ختمی

خواص دارویی گیاه ختمی

به کوشش: محمد کمالی نژاد نام عربی: خطمی، ختمی ماهیت: گیاهی است از انواع خبازی و گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و نوع ارغوانی کبود آن را به هندی خیرو نامند. طبیعت: گل آن مرکب القوی، تخم و ریشه آن در قوت مانند گل آن و از آن بسیار قوی تر تجفیف ...

ادامه مطلب
خواص دارویی گیاه عناب

خواص دارویی گیاه عناب

به کوشش: محمد کمالی نژاد عنوان: نام رایج: عُناب نام عربی: عناب ماهیت: ثمر درختی است معروف قریب به درخت کنار و زیتون در بلندی و برگ آن اندک ضخیم تر و طولانی تر از برگ کنار و یک روی آن مزغب و پوست درخت آن سرخ رنگ و چوب آن نیز سرخ رنگ. بهترین ...

ادامه مطلب