دسته بندی های موجود در بخش"قرآن شناسی"

مطالب موجود در بخش "قرآن شناسی"

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(2)

نویسندگان: علی شریفی(1) و مجید جوکار(2) تأثیرات رنگ سفید از منظر قرآن کریم با توجه به آیاتی از قرآن کریم که در آن ها از رنگ سفید سخن به میان آمده است، می توانیم دریابیم که این رنگ تأثیرات گوناگونی بر انسان دارد: 1. رنگ سفید نشانه سعادتمندی 1- 1. « یوم تبیضُّ وجوهٌ و ...

ادامه مطلب
رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی(3)

نویسندگان: علی شریفی(1) و مجید جوکار(2) 8. توصیف اعجاز آمیز بهشت با توجه به تأثیرات رنگ سفید « اگر کسی کلمه قرمز را که نام یک رنگ است، بر زبان آورد و پنجاه نفر هم آن را بشنوند، می توان گفت که پنجاه نوع قرمز به ذهن آن ها خطور می کند و مطمئناً همه ...

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (1)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (1)

مراد از غایت، هدفمندی و حرکت هر موجودی، اعم از بی شعور یا ذی شعور، به سوی جهتی مشخص است. نظام خلقت یک نظام غایی است و در آن موجودی، سرگردان و بدون غایت و هدفی خاص وجود ندارد بلکه هر موجودی در جهتی، به نقطه ای مشخص (غایت) می رسد.

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (2)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (2)

نویسنده:دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی (1)     ارکان و ابعاد نظام غایی در جهان خلقت و در نظام توحیدی که همه ی عالم تبلور یک خلق مدبرانه و متقن می باشد برای تعبیین صیروریت جهان و حرکت عالم، می باید به ابعاد این نظام غایی، متناسب با بحث توجه کرد و ویژگی های ...

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (3)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (3)

نویسنده:دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی (1)     3- انسان و غایت انسان در نظام غایی و جهان بینی توحیدی، رکنی از ارکان هستی است که شناخت جایگاه و نقش او در جهان هستی و غایت خلقت او از اهمیت ویژه ای برخوردار است اهم نکات مورد نظر درباره ی حرکت غایی انسان و ...

ادامه مطلب
غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (4)

غایت انگاری از دیدگاه قرآن کریم (4)

دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی (1) 4)راه و محتوای وصول غایی از آن جا که نظام توحیدی، نظام غایت دار منظمی است لذا هر موجودی برای رسیدن به غایت خود باید راه مشخص داشته باشد. دین عبارت است از طریقه ای که پیمودنش آدمی را به سعادت حقیقی و واقعیتش برساند و سعادت واقعی ...

ادامه مطلب
بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قران و حدیث (2)

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قران و حدیث (2)

نویسندگان: دکتر محمدحسین توانایی(1) الهه سلیم زاده(2) زمینه های بروز مثبت اندیشی به طور قطع در زندگی همه انسان ها، اتفاقات خوب و بد هر دو وجود دارد. در تفکر مثبت- چنان که پیش تر گفته شد- هدف این است که بر جنبه های خوب رویدادها تکیه شود و حتی از بدترین شرایط، بهترین نتیجه ...

ادامه مطلب
بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث (3)

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث (3)

نویسندگان: دکتر محمدحسین توانایی(1) الهه سلیم زاده(2) شیوه های تقویت نگرش مثبت همان طور که قبلاً بیان شد، در صورتی تفکر مثبت نتیجه می دهد و به موفقیت منتهی می شود که ما بخواهیم. گاهی افرادی را می بینیم که می گویند ما تفکر مثبت را به کار برده ایم، اما نتیجه ای نگرفته ایم. ...

ادامه مطلب