دسته بندی های موجود در بخش"قرآن شناسی"

مطالب موجود در بخش "قرآن شناسی"

گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن

گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن

گستره ي جامعه ي آرماني قرآن، همه ي انسان ها را در بر مي گيرد و جهان وطني است، زيرا مرزهاي آن جغرافيايي نيست، بلکه همان گونه که از عنوانش يعني « امت اسلامي » و از نام شهروندان آن، يعني « مسلمانان » آشکار است،

ادامه مطلب
نهاد حکومتی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

نهاد حکومتی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

نویسنده: علی محمدی آشنانی بدون تردید هر جامعه، نیازمند حکومت است؛ برای تبیین نهاد حکومت در جامعه ی آرمانی باید به دو مطلب رهبری و مدیریت و نظام سیاسی آن توجه کرد: الف) رهبری و مدیریت سیاسی رهبری و مدیریت در جامعه ی آرمانی قرآن دارای ویژگی های ذیل است: ۱. این رهبری نخست به ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در جامعه ی آرمانی قرآن، نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ دارای ویژگی های ذیل است: الف) آموزش و تعلیم و تربیت های ضروری و گسترده در جامعه ی آرمانی، جایگاه علم و دانش، تعلیم و تربیت، به خوبی شناخته شده است، بر اساس فرموده ی امیرالمؤمنین (علیه السّلام)، ریشه ی ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام اقتصادی در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام اقتصادی در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در نهاد و نظام اقتصادی جامعه ی آرمانی، رشد و توسعه ی اقتصادی و سلامت و عدالت اقتصادی هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی کوتاه به آیات قرآن نشان می دهد در هیچ شریعتی همانند شریعت اسلام به شیوه ها و عناوین مختلف توزیعِ ثروت و عمومی کردن پول ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام ارتباطات اجتماعی- سیاسی در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعی- سیاسی در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در جامعه ی مورد نظر قرآن روابط اجتماعی داخلی، ویژگی های اساسی زیر را دارد: الف) روابط قانون مند و عادلانه جامعه ی آرمانی، در زمینه ی ارتباطات عمومی و فردی، جامعه ای قانون مدار و ضابطه مند است و دولت به ملّت و مردم به دولت، مردم به یکدیگر و ...

ادامه مطلب
روابط بین المللی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

روابط بین المللی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

نویسنده: علی محمدی آشنانی چون در جامعه ی آرمانی نهایی، همه ی مردمان به دین گراییده و یک جامعه ی فراگیر دینی با حاکمیت حضرت مهدی (علیه السّلام) را شکل داده اند، همه ی جوامع متحد شده، روابط بین اللملی، معنای خود را از دست خواهد داد، ولی در جوامع آرمانی پیش از آن، روابط ...

ادامه مطلب
جهانی سازی و جامعه ی آرمانی از نگاه قرآن

جهانی سازی و جامعه ی آرمانی از نگاه قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی برابر آیات کریمه ی قرآن، کتاب های آسمانی و پیامبران الهی (علیهم السّلام)، از جهانی شدن و جهانی سازی نهایی الهی، سخن گفته و تحقق آن را وعده داده اند. (۱) جهانی شدن اکنون بیش از هر زمان دیگر، زمینه های ذهنی و عینی یافته است و برخی در صدد بهره ...

ادامه مطلب
و اینگونه موسی کلیم الله شد

و اینگونه موسی کلیم الله شد

تألیف: زاهیه راغب الدجانی ترجمه ی دکتر حبیب الله عباسی ماجرای تکلم الهی با موسی (علیه السلام) و اهمیت آن در حمایت از موسی (علیه السلام) برای رویارویی با فرعون موسی (علیه السلام) همراه همسرش در راه بازگشت خود به مصر از مدین، در شب سخت سرد و تاریک، به ناگاه آتشی از دور دید. ...

ادامه مطلب
مبارزه ی موسی با ساحران از دریچه ی وحی قرآنی

مبارزه ی موسی با ساحران از دریچه ی وحی قرآنی

تألیف: زاهیه راغب الدجانی ترجمه ی دکتر حبیب الله عباسی ۱. دستگاه حکومت فرعونی و اهمیت نقش ساحران در آن پیش از سخن گفتن از رویدادهایی که برای ساحران حکومت فرعون در مواجهه و رویارویی با موسی (علیه السلام) پیش آمده و در قرآن بدان ها تصریح شده، باید بیفزاییم که حکومت ستمگر فرعونی در ...

ادامه مطلب