دسته بندی های موجود در بخش"قرآن شناسی"

مطالب موجود در بخش "قرآن شناسی"

آفرینش انسان در قرآن

آفرینش انسان در قرآن

بشر، مهمان تازه وارد كره زمين بود. از آفرينش جهان، كروبيان، فرشتگان، حيوانات و جنبندگان، سال هاي درازي مي گذشت كه بشر به عرصه خاكي پانهاد.

ادامه مطلب
بحثی موجز پیرامون جن

بحثی موجز پیرامون جن

جن، موجودات نامرئی که در قرآن مجید به وجود آنها تصریح شده است. به فارسی، پری نامیده می شود. جمع آن جِنان است و نوع آن جِنَّه. اینکه در عرف فارسی « اجنّه » جمع جن شمرده می شود، از نظر لغوی درست نیست زیرا اجنّه چنان که در قرآن مجید هم به کار رفته ...

ادامه مطلب
اصول بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست از دیدگاه قرآن

اصول بهره برداری پایدار از منابع محیط زیست از دیدگاه قرآن

مقدمه تاریخ چند هزار ساله زندگی بشر در کره زمین و ارزیابی آن با معیارها و شاخص های « مصرف پایدار » را می توان به دو دوره مهم تقسیم کرد: – « عصر الگوهای مصرف پایدار » دوره چند هزار ساله از غارنشینی تا پیش از دوره صنعتی شدن که تصرفات انسان در منابع ...

ادامه مطلب
نگاهی قرآنی به مقوله ی ستم در روزگار نوح (ع)

نگاهی قرآنی به مقوله ی ستم در روزگار نوح (ع)

تألیف: زاهیه راغب الدجانی ترجمه : دکتر حبیب الله عباسی ضمن تمرکز بر این زاویه شایسته است ابتدا متذکر شویم کسی که به سوره هایی از قرآن که ذکر نوح (علیه السلام) در آن آمده مراجعه می کند، درمی یابد که ظلمی که بر قوم او رفته ناشی از استکبار است. استکبار یعنی قرار دادن ...

ادامه مطلب
قرآن و مستکبران قوم هود

قرآن و مستکبران قوم هود

ستم مستکبران قوم هود(علیه السلام) (عاد) خواننده از سوره های قرآنی که بخش هایی از آن ها به این موضوع اختصاص یافته، درمی یابد که طغیان قبیله ی عاد در دو قلمرو متبلور می شود: نخست قلمرو نژادپرستی، افرادی قبیله ی خود را از قبایل کوچک پیرامون خویش برتر می دانستند و دودیگر، قلمرو طبقاتی ...

ادامه مطلب
قرآن و ستم در قوم ثمود

قرآن و ستم در قوم ثمود

با پرداختن به قوم صالح (عليه السلام)، ثمود، زواياي جديدي را از ستم مرتبط با استکبار مي يابيم. چنان که از اين قصه برمي آيد، ستم ثمود در حکمراني گروهي از خوارکنندگان همه ي ارزش ها و تحقيرکنندگان همه ي اصول و مباني

ادامه مطلب
ستمی که بر قوم لوط چیره شد.

ستمی که بر قوم لوط چیره شد.

تألیف: زاهیه راغب الدجانی ترجمه: دکتر حبیب الله عباسی پیش از سخن گفتن از قوم لوط، اول باید متذکر شویم که چالش و جدال در جامعه ی قوم نوح از بردگی ضعیف توسط قدرتمند و استثمار فقیر توسط ثروتمند شروع شد و جدال و نزاع جامعه ی قوم هود، عاد به جهت نژاد پرستی و ...

ادامه مطلب
ستم مَدیَن و تحدی آنان با رسالت آسمانی شعیب (ع)

ستم مَدیَن و تحدی آنان با رسالت آسمانی شعیب (ع)

تألیف: زاهیه راغب الدجانی ترجمه: دکتر حبیب الله عباسی ستم و ظلم در مدین ویژگی و صبغه ی اجتماعی داشت، اما از زوایه ی دیگر یعنی عدم رعایت میزان و ترازو. جامعه ای که افرادش متأثر از مادی گرایی باشند و یکسره، بی توجه به روح و جان، به دنیا بپردازند؛ عمدتاً به این معضل ...

ادامه مطلب
انسان و زندگی اجتماعی در قرآن

انسان و زندگی اجتماعی در قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی دانشوران در مورد زندگی اجتماعی انسان بر یک رأی نیستند؛ برخی زیست شناسان، روان شناسان، فیلسوفان و مفسران همانند مک دوگال، فروید (۱)، ابونصر فارابی، (۲) علامه طباطبایی، (۳) و استاد مطهری، (۴) رویکرد به زندگی اجتماعی را برخاسته از نهاد و فطرت آدمی دانسته اند و عده ای آن را ...

ادامه مطلب
شناخت واژگان اجتماعی قرآن و بسامد آن

شناخت واژگان اجتماعی قرآن و بسامد آن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در قرآن کریم واژه ی جامعه و مجتمع به کار نرفته است، ولی واژگانی هم چون: امت، ناس، اناس، شعوب، قوم، قبایل، قرن، قرون، شریعت، شرعه، شیع، منهاج، مترف، ملأ، ملوک، طاغوت، جبار، ولی، اولیا، مصلح و امام، فراوان به کار رفته است که بیانگر رویکرد و تبیین مفاهیم اجتماعی و ...

ادامه مطلب