دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

قرآن و نقش تربیتی مادر در خانواده

قرآن و نقش تربیتی مادر در خانواده

نویسنده: سید حسین هاشمی خانواده، هسته نخستین جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت‌ها و عواطف به نسلی پس از نسل دیگر است. در میان اعضای خانواده بیشترین سهم تأثیرگذاری بر فرزند، از آن مادران است؛ به ویژه در خانواده‌هایی که شیوه‌ای زیست طبیعی و مطابق با الگوها و سنت اسلامی دارند ...

ادامه مطلب
دگراندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب

دگراندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب

نویسنده: محمد فرجاد یکی از مبانی اصلی و کلیدی نواندیشی دینی، اسباب نزول است. دگراندیشان، سکولارها و… بر دانستن اسباب نزول بسیار تأکید دارند و اسباب نزول را در فهم آیات قرآن بسیار تأثیرگذار می‌دانند و بسیاری از کج فهمی‌ها و بدفهمی‌ها را نتیجه بی‌توجهی به اسباب نزول آیات می‌خوانند. بر این اساس، جابری، دگراندیش ...

ادامه مطلب
حجاب در قرآن

حجاب در قرآن

واژه‌ی‌ «حجاب» هفت بار در قرآن کریم آمده و معنای کلمه در این هفت مورد، چیزی است که از هر جهت، مانع دیده شدن چیز دیگری شود.

ادامه مطلب
دیه از نظر قرآن و فمینیسم (۱)

دیه از نظر قرآن و فمینیسم (۱)

نویسنده: محمد بهرامی فمینیسم یا زن گرایی، به عنوان حرکت و جنبشی فکری و اجتماعی که اهمیتی بسزا دارد و اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول ساخته، در دهه‌ها‌ی‌ اخیر شدت و شتاب بیشتری یافته، اندیشمندان مسلمان را به چالش کشیده و موضع‌گیری‌ها‌ی‌ مثبت یا منفی را از سوی ایشان موجب شده است؛ چنان که ...

ادامه مطلب
دیه از نظر قرآن و فمینیسم (۲)

دیه از نظر قرآن و فمینیسم (۲)

نویسنده: محمد بهرامی دیه زن در فقه شیعه در فقه شیعه، دیه زن نصف دیه مرد است. شیخ صدوق در المقنع، شیخ مفید در المقنعه، شریف مرتضی در الانتصار، شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، ابن ادریس در السرائر علی بن محمود القمی در جامع الخلاف و الوفاق، علامه حلی در قواعد الأحکام، تحریر الأحکام ...

ادامه مطلب
درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (۱)

درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (۱)

نویسنده: محمد بهرامی جامعه شناسی خانواده، گرایشی از جامعه شناسی است که خانواده را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد؛ در این گرایش، انواع خانواده، نقش و جایگاه هر یک از اعضای خانواده، ازدواج و… در شمار موضوعاتی است که مورد توجه جامعه شناسان خانواده قرار می‌گیرد. بخش عمده‌ای ...

ادامه مطلب
درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (۲)

درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (۲)

نویسنده: محمد بهرامی مقام زن در خانواده در عصر جاهلی، زن موجودی سربار و هزینه‌بر شناخته می‌شد؛ از این رو مردان عرب، دختران را ننگ خویش می‌دانستند و هرگاه خبر دختردار شدن خویش را می‌شنیدند، از شدت خشم و غضب سیاه می‌شدند. با ظهور اسلام و تعالیم و قوانین اسلام درباره منزلت زن و حقوق ...

ادامه مطلب
قرآن و فلسفه‌ی حجاب (۱)

قرآن و فلسفه‌ی حجاب (۱)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی ضمیر عصر حاضر بی نقاب است *** گشادش در نمود رنگ و آب است جهانتابی ز نور حق بیاموز *** که او با صد تجلی در نقاب است (۱) تاریخ مکتوب انسان مدنی، بر این واقعیت گواهی می‌دهد که هم زمان با آغاز زندگی اجتماعی زن در قالب خانواده، خویشاوندان و ...

ادامه مطلب
قرآن و فلسفه‌ی حجاب (۲)

قرآن و فلسفه‌ی حجاب (۲)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی هویت حجاب تردیدی نیست که حجاب واژه‌ی‌ غربی است و در لغت، هم به معنای پرده آمده و هم به معنای پوشش، و در هر دو معنا جلوگیری از مشاهده نهفته است. لغت شناسان به صورت همسان، حجاب به معنای پوشش را مورد تأکید قرار می‌دهند، فقیهان نیز واژه‌ی‌ حجاب را ...

ادامه مطلب
زن در نگاه قرآن و فرهنگ زمان نزول (۱)

زن در نگاه قرآن و فرهنگ زمان نزول (۱)

فرهنگی که بر جامعه عرب عصر نزول قرآن حاکم بود، فرهنگی به غایت منحط بود، به ویژه زن چنان زبون شمرده می‌شد که در زندگی اجتماعی ارزشی برای وی، جز آن که بازیچه مرد باشد، نمی‌دیدند؛ هیچ بهره‌ای از میراث و حق رأی نداشت و حسابی برای او باز نمی‌کردند.

ادامه مطلب