دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

حوزه‌های معنایی واژه‌ی دین به معنای قضاوت و داوری

حوزه‌های معنایی واژه‌ی دین به معنای قضاوت و داوری

نویسنده: محمدمهدی تقدسی در ‌این نوشته درصدد تحلیل معنایی واژه‌ی دین به معنای داوری و نیز تحلیل معنایی واژه‌ی دین به معنای بینابینی در بافت زبانی قرآن کریم هستیم. از ‌این رو، واژه‌ی دین را با توجه به مفاهیم همنشین دسته بندی کرده و با رویکرد تحلیل مؤلفه‌ای، در پی یافتن مؤلفه‌ها، شروط لازم یا ...

ادامه مطلب
قرآن و نهاد خانواده

قرآن و نهاد خانواده

نویسنده: احمد ترابی عینیت‌ها‌ی‌ جهان معاصر و آنچه به عنوان یک واقعیت در بستر این تاریخ جریان دارد، نشان می‌دهد که نهاد خانواده به شدت آسیب دیده و هم چنان دست خوش آفت‌ها‌ی‌ بیشتر است. ذهنیت‌ها‌ی‌ برآمده از این شرایط – که خود جزئی از همان شرایط به حساب می‌آید و برون داد همان درون ...

ادامه مطلب
مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن (۲)

مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن (۲)

نویسنده: سید حسین هاشمی ملاک و معیار معاشرت مردان و زنان پیش از پرداختن به تبیین اصول و ضابطه‌ها‌ی‌ تعامل و رفتار مردان با زنان، باید دانست که زنان و مردان در دو کانون خانواده و عرصه اجتماع، معاشرت و روابط متقابل دارند؛ چنان که در کانون خانواده به تناسب نقش‌ها‌ی‌ طبیعی مرد و زن ...

ادامه مطلب
قوامیت مردان در زنان خانواده (۱)

قوامیت مردان در زنان خانواده (۱)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی هم زیستی زن و مرد در طول تاریخ بشر، همواره با زیبایی و زشتی‌هایی همراه بوده است. در داستان بلند و دامنه دار زندگی بشر، حساس‌ترین بخش‌ها و صحنه‌ها‌ی‌ عاطفی، هیجانی، شورانگیز و مهرآفرین به زنان اختصاص یافته است، چنان که غم انگیزترین صحنه‌ها و تأسف بارترین آن‌ها نیز درباره زنان ...

ادامه مطلب
قوامیت مردان در زنان خانواده (۲)

قوامیت مردان در زنان خانواده (۲)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی تساوی حقوق زن و مرد ظاهر قرآن از تساوی حقوق زن و مرد در زندگی زناشویی پرده برمی‌دارد؛ یعنی اقتدار، سلطه و امتیازی که به نفع زن اعتبار شده، هم سنگ آن چیزی است که به نفع مرد لحاظ شده است، هر چند ممکن است در پاره‌ای از مصادیق، تفاوت‌هایی دیده ...

ادامه مطلب
دیدگاه قرآن درباره‌ی‌ مشارکت سیاسی زنان

دیدگاه قرآن درباره‌ی‌ مشارکت سیاسی زنان

نویسنده: موسی صدر یکی از پرسش‌هایی که درباره زن مطرح شده، این است که آیا زن از نظر اسلام حق مشارکت سیاسی دارد یا خیر؟ این پرسش که یک پرسش حقوقی است، می‌تواند در حوزه کلان فقه اسلامی و با توجه به ادله و منابع گوناگون فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بدان پاسخ ...

ادامه مطلب
قرآن و مشارکت اجتماعی زنان (۱)

قرآن و مشارکت اجتماعی زنان (۱)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی کسانی که در قلمرو باورهای اسلامی به مطالعه جایگاه زن و مرد در نظام خانواده و جامعه پرداخته و در نهایت به داوری روشن و صریحی دست یافته‌اند، یکی از مستندات ایشان و یا آیاتی که ناگزیر بوده‌اند بدان بپردازند، آیه: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى‏ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى‏ بَعْضٍ ...

ادامه مطلب
قرآن و مشارکت اجتماعی زنان (۲)

قرآن و مشارکت اجتماعی زنان (۲)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی زنان در عرصه فعالیت‌ها‌ی‌ اجتماعی قرآن به زنان این حق را داده که با بهره گیری از توان اقتصادی، اندوخته‌ها‌ی‌ علمی، قدرت بدنی و مهارت‌ها‌ی‌ مدیریتی خود، تحول همه جانبه‌ای را در جامعه دنبال نمایند. یکی از اندیشمندان معاصر، محرومیت و محدودیت زنان را در صحنه فعالیت‌ها‌ی‌ اجتماعی، ناشی از تعصب ...

ادامه مطلب