دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

گفتگو با علامه سید محمدحسین فضل الله درباره‌ی‌ زن در قرآن

گفتگو با علامه سید محمدحسین فضل الله درباره‌ی‌ زن در قرآن

پرسش ۱: نخستین پرسش این است که با توجه به این واقعیت که زبان قرآن، عربی است – که بیش از هر زبانی بین مؤنث و مذکر تفاوت می‌گذارد؛ چنان که شرق شناسان می‌گویند، و از نمونه‌ها‌ی‌ این تمایز، مشخص کردن مؤنث با نون جمع مؤنث است، یا تغلیب مذکر بر مؤنث در هنگام جمع ...

ادامه مطلب
تعریف لغوی و اصطلاحی ریا

تعریف لغوی و اصطلاحی ریا

نویسنده: سید محمد نحوی واژه ریا از ریشه ر- أ – ی می‌باشد که مصدر آن رأی، رؤیت و ارائه می‌باشد و گاهی یک مفعولی و گاه دو مفعولی است. راغب اصفهانی در مفردات (۱) رؤیت را ادراک مرئی معرفی می‌نماید و رؤیت را بر حسب قوای نفس انسان به ۴ دسته تقسیم می‌کند: ۱. ...

ادامه مطلب
تعاویذ از منظر تعالیم قرآنی

تعاویذ از منظر تعالیم قرآنی

نویسنده: کاثلین ملون اکانر (۱) Kathleen Maloun O’Cannor گردآوری و ترجمه‌ی: ابراهیم موسی پور تعاویذ (۲) اشیا و زیورآلاتی اند که آنها را به مثابه افسونی علیه شرور و بیماری‌ها بر خویش می‌آویزند. مسلمانان غالباً از تعاویذ (رُقی، مفرد آن: رُقیَه) برای درمان آسیب‌های روحی و روانی از جمله جنون، غلبه‌ی ارواح بر جسم آدمی ...

ادامه مطلب
قصه های قران و مبارزه با خرافات

قصه های قران و مبارزه با خرافات

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب اگر از چند نفر که شاهد واقعه معینی بوده‌اند خواسته شود که مشاهدات خود را از‌آن واقعه بنویسند، قطعاً تصویری که آنها از حادثه ترسیم خواهند کرد، یکسان نخواهد بود و حتماً نوشته‌های آنان به دلیل وجود اختلاف در سطح فکر، ...

ادامه مطلب
حضرت آدم (علیه السلام) در قران

حضرت آدم (علیه السلام) در قران

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب قرآن کریم پس از آفرینش زمین به حکایت آبادانی آن می‌پردازد، آن‌گاه که خداوند خطاب به فرشتگان می‌فرماید: من خلیفه‌ای بر روی زمین قرار می‌دهم. طبیعی است که فرشتگان از حکمت خالق در مورد خلیفه قرار دادن انسان بی خبر باشند، ...

ادامه مطلب
حضرت نوح (علیه السلام) در آیات قرآن

حضرت نوح (علیه السلام) در آیات قرآن

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب تاریخ زندگی انسان بر روی کره‌ی زمین طولانی است و با رسالتهای آسمانی گروهی از بندگان برگزیده خدا؛ یعنی پیامبران و پیروان آنان؛ و اولیای صالح و مومنان راستین همراه بوده است. فرستادن پیامبران از جانب خداوند متعال به سوی مردم، ...

ادامه مطلب
داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

خداوند متعال خطاب به حضرت نوح (علیه السلام) می‌فرماید: (ای نوح! به سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه توند ارزانی داشته‌ایم، فرود آی و امتهایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم، آن‌گاه از جانب ما عذابی دردناک به آنان می‌رسد.)

ادامه مطلب
اسلوب معجزه آسای قرآن

اسلوب معجزه آسای قرآن

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب جلوه‌های فصاحت و بلاغت در قرآن کریم به حدی است که عقل بشری از درک آن عاجز است. این ویژگیها در اسلوب معجزه آسای آن به قدری روشن، قدرتمند و زیباست که هر انسان سخنور بلیغی را به حیرت وا می‌دارد. ...

ادامه مطلب
قرآن همان سبع المثانی است

قرآن همان سبع المثانی است

نویسنده: سمیح عاطف الزین مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب خداوند متعال در آیه ۸۷ سوره حجر می‌فرماید: ( و به راستی به تو سبع المثانی [سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.) مثانی؛ یعنی کل قرآن به این دلیل مثانی نامیده شده است که اخبار، عبرتها و داستانها در‌آن ...

ادامه مطلب