دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۱)

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۱)

همان گونه که انسان کامل، خليفه خدا و مظهر صفات جمال و جلال اوست، جامعه ي آرماني نيز که کامل ترين جامعه ي ممکن است، در بُعد اجتماعي از گونه اي از خلافت الهي برخوردار است؛ به اين معني که در تمام شئون اجتماعي آن، صفات جمال و جلال حضرت حق جلوه گر مي شود.

ادامه مطلب
ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۲)

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۲)

نویسنده: علی محمدی آشنانی ۵. اتحاد و همبستگی اتحاد در پرتو آموزه های وحیانی را باید یکی از ویژگی های بارز و عام جامعه ی آرمانی تلقی کرد، زیرا یکی از آموزه های مؤکّد قرآن در خصوص نظام اجتماعی آرمانی، اتحاد و پرهیز از اختلاف و تفرقه انگیزی است: ( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً ...

ادامه مطلب
ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۳)

ویژگی های جامعه ی آرمانی قرآن کریم (۳)

نویسنده: علی محمدی آشنانی رفاه و برخورداری در جامعه ی آرمانی، رفاه و برخورداری نیز مورد توجه و درخواست است؛ ولی شهروندانش هرگز رفاه و آبادانی و آسایش را بدون آراستگی به ایمان و دین ورزی، بر نمی گزینند و در مقامِ تعارض، رفاه و برخورداری را بر بندگیِ خداوند ترجیح نمی دهند، زیرا همگان ...

ادامه مطلب
نام و عنوان جامعه ی آرمانی قرآن

نام و عنوان جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی هر مکتب، پیروان خود را به دلیل انتساب آن ها به امر خاصی، با نام و عنوان ویژه ای، مشخص و نامگذاری کرده است؛ برخی عنوانِ پیروان خود را به دلیل انتساب به قوم و نژادی خاص همانند یهود (۱) یا بنی اسرائیل یا به دلیل نسبت دادن به سرزمین و ...

ادامه مطلب
هدف جامعه ی آرمانی قرآن

هدف جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی اغلب بلکه همه جوامع آرمانی بشری، هدف کلی خود را تحقق عدالت و تأمین کمال و سعادت آدمی، معرفی کرده اند، ولی به دلیل آن که سعادت، کمال و عدالت، در دیدگاه هر یک، تعریف و مصداق خاصی دارد، اهداف جزئی و تفصیلی آنان بسیار دیگرگون می گردد، زیرا پیش فرض ...

ادامه مطلب
گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن

گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن

گستره ي جامعه ي آرماني قرآن، همه ي انسان ها را در بر مي گيرد و جهان وطني است، زيرا مرزهاي آن جغرافيايي نيست، بلکه همان گونه که از عنوانش يعني « امت اسلامي » و از نام شهروندان آن، يعني « مسلمانان » آشکار است،

ادامه مطلب
نهاد حکومتی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

نهاد حکومتی در جامعه ی آرمانی قرآن کریم

نویسنده: علی محمدی آشنانی بدون تردید هر جامعه، نیازمند حکومت است؛ برای تبیین نهاد حکومت در جامعه ی آرمانی باید به دو مطلب رهبری و مدیریت و نظام سیاسی آن توجه کرد: الف) رهبری و مدیریت سیاسی رهبری و مدیریت در جامعه ی آرمانی قرآن دارای ویژگی های ذیل است: ۱. این رهبری نخست به ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در جامعه ی آرمانی قرآن، نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ دارای ویژگی های ذیل است: الف) آموزش و تعلیم و تربیت های ضروری و گسترده در جامعه ی آرمانی، جایگاه علم و دانش، تعلیم و تربیت، به خوبی شناخته شده است، بر اساس فرموده ی امیرالمؤمنین (علیه السّلام)، ریشه ی ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام اقتصادی در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام اقتصادی در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در نهاد و نظام اقتصادی جامعه ی آرمانی، رشد و توسعه ی اقتصادی و سلامت و عدالت اقتصادی هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی کوتاه به آیات قرآن نشان می دهد در هیچ شریعتی همانند شریعت اسلام به شیوه ها و عناوین مختلف توزیعِ ثروت و عمومی کردن پول ...

ادامه مطلب
نهاد و نظام ارتباطات اجتماعی- سیاسی در جامعه ی آرمانی قرآن

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعی- سیاسی در جامعه ی آرمانی قرآن

نویسنده: علی محمدی آشنانی در جامعه ی مورد نظر قرآن روابط اجتماعی داخلی، ویژگی های اساسی زیر را دارد: الف) روابط قانون مند و عادلانه جامعه ی آرمانی، در زمینه ی ارتباطات عمومی و فردی، جامعه ای قانون مدار و ضابطه مند است و دولت به ملّت و مردم به دولت، مردم به یکدیگر و ...

ادامه مطلب