دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

زمینه‌ها و انحصار توکل بر خدا در قرآن

زمینه‌ها و انحصار توکل بر خدا در قرآن

توكل كه يكي از اوصاف برجسته و با ارزش اخلاقي است، در زندگی انسان نقش اساسي دارد، و در آیات و روایات روي آن تأكيد فراوان صورت گرفته، و در روایات متعدد يكي از ارکان ايمان به حساب آمده، و به عنوان بهترين عمل بندگان معرفي شده است. مقاله كه در پی می‌آید در قالب سه فصل نگارش يافته، كه نگارنده در فصل اول به بيان كليات بحث پرداخته،

ادامه مطلب
بررسی مفهومی«خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(1)

بررسی مفهومی«خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(1)

نویسنده:دکترعلیرضا کاوند(1)   چکیده دراین مقاله سعی بر آن است تا مفهوم واژه (خلیفه) در آیه 30 سوره بقره مورد بررسی قرار گیرد. در این آیه، مراد از «خلیفه» حضرت آدم(ع) و ذریه او و مقصود از خلافت، خلافت و نمایندگی آدم(ع) و یا فرزندان او از خداوند است؛ اندیشمندان اسلامی معتقدند که خداوند خواسته ...

ادامه مطلب
بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(2)

بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(2)

نویسنده : دکتر علیرضا کاوند (1)   دیدگاه ها سه سؤال در این جا قابل طرح می باشد که در پس پاسخ به آن ها دیدگاه هایی در این زمینه شکل گرفته است. – مراد از «خلیفه» در این آیه چیست؟ – مراد از «خلافت» در این آیه چیست؟ – چگونه فرشتگان به خونریزی و ...

ادامه مطلب
بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(3)

بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(3)

نویسنده:دکترعلیرضا کاوند(1)   بررسی دیدگاه ها 1. مراد از «خلیفه» در این آیه به نظر می آید از میان چهار قول مطرح شده، قول (ب) بهترین قول است؛ چرا که علامه طباطبایی با استفاده از سیاق آیات پیشین و پسین، نظر خود را بیان فرموده و مهم ترین روش و شاید درست ترین روش تفسیری، ...

ادامه مطلب
بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(4)

بررسی مفهومی «خلیفه اللهی» انسان در آیه خلافت ( آیه 30 سوره بقره)(4)

نویسنده:دکترعلیرضا کاوند(1)   مفهوم خلافت الهی آدم(ع) و ذریّه او مطالبی ازسوی اندیشمندان اسلامی درباره مفهوم مقام خلافت الّهی آدم(ع) و ذریّه او مطح شده است که اکنون به آن ها می پردازیم و این خود، با فرض صحت مطالب پیشین است: آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: «خواست خداوند چنین بود که در روی ...

ادامه مطلب
آثار و فواید توکل در قرآن

آثار و فواید توکل در قرآن

بدون ترديد توكل در فرهنگ معارف اسلامي از جايگاه بسيار و الا برخوردار و داراي اثرات بسیار مهم و راهگشا است. آثار و نتايجي كه اين صفت حسنه اخلاقي، در زندگی مادي و معنوي انسان به ارمغان می‌آورد فراوان است، از کفایت امور زندگی انسان گرفته تا پیروزی بر دشمن، و از برخورداری از حمایت، رضايت و نعمت خداوند گرفته،

ادامه مطلب
سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم

سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم

نویسنده:سید مصطفی احمدزاده*   منشور بهره‌وری قرآن کریم در سوره‌ عصر گزارش شده است. استفاده‌ بهینه از عمر به عنوان تنها سرمایه‌ زندگی؛ ایمان، به عنوان قوه‌ محرکه‌ و معدن انگیزه‌سازیِ انسان که به همراه معرفت، عبادت و یقین موجب افزایش نامحدود بهره‌وری در افکار، کردار و گفتار انسان می‌شود. امروزه به دلیل کاهش منابع ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(1)

جهان بینی قرآن کریم(1)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   چکیده مطالعه جهان بینی قرآن، گونه ای از مطالعه معناشناسی قرآن است که در آن به مطالعه و تجزیه و تحلیل آیات قرآن با هدف دست یابی به تصور قرآن از مفاهیم عمده ای همچون خدا، انسان، جهان هستی و آخرت پرداخته می شود. شناخت جهان بینی قرآن، علاوه بر آنکه توصیف ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(2)

جهان بینی قرآن کریم(2)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   انسان در جهان بینی قرآن چنان که در قسمت قبل گفتیم، جهان قرآنی، از لحاظ وجود شناسی، جهانی خدامرکز است. خدا درست در مرکز جهان هستی است و همه موجودات دیگر، انسان و غیر انسان، آفریده های او و بنابراین، در سلسله مراتب هستی، بی نهایت پایین تر از او قرار گرفته ...

ادامه مطلب
جهان بینی قرآن کریم(3)

جهان بینی قرآن کریم(3)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   صفات انسان در قرآن بر اساس تصویری که قرآن از انسان به دست می دهد، او موجودی ضعیف «خلق الانسان ضعیفاً» (نساء،28) و البته درآمیخته با ظلم و کفران می باشد؛ «ان الانسان لظلوم کفار» (ابراهیم،34) و با وجود اینکه خدا او را از نطفه ای آفریده، دشمنی او با خدا از ...

ادامه مطلب