دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قران و حدیث (2)

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قران و حدیث (2)

نویسندگان: دکتر محمدحسین توانایی(1) الهه سلیم زاده(2) زمینه های بروز مثبت اندیشی به طور قطع در زندگی همه انسان ها، اتفاقات خوب و بد هر دو وجود دارد. در تفکر مثبت- چنان که پیش تر گفته شد- هدف این است که بر جنبه های خوب رویدادها تکیه شود و حتی از بدترین شرایط، بهترین نتیجه ...

ادامه مطلب
بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث (3)

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث (3)

نویسندگان: دکتر محمدحسین توانایی(1) الهه سلیم زاده(2) شیوه های تقویت نگرش مثبت همان طور که قبلاً بیان شد، در صورتی تفکر مثبت نتیجه می دهد و به موفقیت منتهی می شود که ما بخواهیم. گاهی افرادی را می بینیم که می گویند ما تفکر مثبت را به کار برده ایم، اما نتیجه ای نگرفته ایم. ...

ادامه مطلب
بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث(4)

بررسی تأثیر مثبت اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث(4)

نویسندگان: دکتر محمدحسین توانایی(1) الهه سلیم زاده(2) موانع مثبت اندیشی بسیار اتفاق می افتد که وقتی تصمیم مثبتی می گیریم، بلافاصله با موانعی در مقابل آن تصمیم مواجه می شویم. این موانع می توانند از درون وجود انسان بروز کنند یا عوامل خارجی باشند. مثلاً دانش آموزی تصمیم می گیرد در کنکور دانشگاه موفق شود، ...

ادامه مطلب
شناخت دینی در قرآن کریم

شناخت دینی در قرآن کریم

نویسندگان: دکتر مهدی سبحانی نژاد (1)؛ حمید علیین (2)؛ علی سعیدی (3) چکیده در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوی، شیوه های توسعه و بهبود شناخت دینی، به همراه مؤلفه ها و زمینه های مصداقی آنها در قرآن کریم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه پژوهش، کلیه سور و آیات قرآن کریم بوده ...

ادامه مطلب
مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (2)

نویسندگان: دکتر محمدجواد سلمانپور (1)، حمیدرضا ایمانی فر (2) 2ــ3.تأثیر مذهب بر بیماران در حال مرگ از دیدگاه روان شناسی تحقیقات به ارتباط مثبت بین کاهش درد و رنج مرگ با میزان مذهبی بودن فرد، اشاره دارند. جوامعی که اعمال مذهبی بیشتری انجام می دهند، اضطراب به مرگ کمتری دارند (داف (3)، 32). افرادی که ...

ادامه مطلب
مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی (3)

نویسندگان: دکتر محمدجواد سلمانپور (1)، حمیدرضا ایمانی فر (2) 4. بررسی تطبیقی دو دیدگاه روان شناسی و قرآن در بررسی تطبیقی ابتدا به طرح شباهت ها و سپس تفاوت های این دو دیدگاه پرداخته می شود. 4ــ1.بررسی شباهت های دو دیدگاه الف)‌هر دو دیدگاه بر اهمّیّت و عظمت مرگ در زندگی انسان تأکید می کنند. ...

ادامه مطلب
بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (2)

بررسی معناشناسانه فوز و فلاح در قرآن کریم (2)

نویسندگان: دکتر محمدعلی لسانی فشارکی (1)، مصطفی زرنگار (2) 2ــ1ــ1.فوز اصل معنای این واژه، به دست آوردن، حصول و برخوردار شدن از خیر، نعمت و سود با حالت سلامتی و نشاط پس از دور شدن و رهایی از شرّ، ناپسندی و هلاکت می باشد: الفوز هو الظفر بالمراد و بالبغیة( طباطبایی، 153/18 و 84/4، طبرسی، ...

ادامه مطلب