دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

گناهان و عذاب دنیوی از دیدگاه قرآن

گناهان و عذاب دنیوی از دیدگاه قرآن

یکی از سنتهای مقید و مشروط خداوند برای مردم این است که خداوند در قبال اعمال ناشایست بندگان برایشان عذاب دنیوی مقررداشته است که این عذاب می‌تواند به صورتهای مختلفی انجام بگیرد. قرآن مجید در این باره می‌فرمایند:

ادامه مطلب
تقوا در قرآن

تقوا در قرآن

نویسنده: دکتر صدیقه مهدوی کنی تقوا 1. معنای اساسی(1) از جمله مفاهیم عام اخلاقی و ویژه قرآنی، مفهوم تقواست که بسیار مورد سفارش قرار گرفته و عامل سعادت، فوز و فلاح معرفی شده است؛« و من یوقَ شُحّ نفسهِ فاولئک همُ المفلحون»(الحشر/9)(2). این لفظ از ریشه وقی و از ماده وقایه به معنای «نگهداری و ...

ادامه مطلب
برّ در قرآن

برّ در قرآن

نویسنده: دکتر صدیقه مهدوی کنی برّ یکی از مفردات حوزه خانواده در قرآن و از مفاهیم قابل بررسی و تبیین است که با توجه به آیات ذیل مورد تحقیق قرار می گیرد: «و برّا بوالدیهِ‌ و لم یکنْ جبّاراً عصیّا»(مریم/14)(1) «و برّا بوالدتی و لم یجعلنی جبّاراً شقیا»(مریم/32)(2). 1. معنای اساسی برّ بِرّ(بر وزن ضدّ) ...

ادامه مطلب
خشونت گرایی قرآن کریم

خشونت گرایی قرآن کریم

نویسنده: محمد نوید داراب زاده منبع:راسخون چکیده این مقاله با هدف نقد و بررسی اشکال و ایراد خشونت گرایی به قرآن کریم صورت گرفته است. رویکرد در مقاله رویکردی انتقادی است. جهت بررسی اتهام فوق نخست از روش درون قرآنی استفاده شده و پس از بررسی و بیان موارد، موجبات و فلسفه خشونت و مدارا ...

ادامه مطلب
صفات و ویژگیهای منافقان

صفات و ویژگیهای منافقان

نویسنده: مهدی گنجور یکی از مسائل مهمّی که در سوره های مختلف قرآن مورد بحث قرار گرفته، مساله «نفاق» است و قرآن از گروهی به نام «منافقین» به عنوان دشمنان اسلام و مسلمین یاد می کند که در لغت فارسی از آن به «دورو» یا «دو چهره» تعبیر می شود. این گروه که نه اخلاص ...

ادامه مطلب
شکل زمین در قرآن (1)

شکل زمین در قرآن (1)

انسان های اولیه به تبعیت از ساده ترین مشاهدات خود، تصور می کردند که برروی جسمی مسطح زندگی می کنند و بسیاری از آنان بر این باور بودند که زمین، تخته سنگی است مسطح که در مرکز کره آسمان قرار گرفته و از هر سو آن

ادامه مطلب
شکل زمین در قرآن (2)

شکل زمین در قرآن (2)

گروه دوم: [دحوالارض] مقدمه آیه ی 30 سوره ی نازعات از جمله آیات قرآنی است که در آن ویژگی دحوالارض بیان شده است. آن گونه که در گذشته به طور اجمال گفته شد، برخی از نویسندگان با ارائه تفاسیری خاص از این ویژگی، آن را بیانگر شکل زمین می دانند. ما در این قسمت به ...

ادامه مطلب
حرکت زمین در آیات قرآن

حرکت زمین در آیات قرآن

نویسنده: سید عیسی مسترحمی قرآن و حرکت زمین: درآمد: در برخی از آیات قرآن کریم تعابیری به کار رفته است که مفسران و صاحب نظران، آن را اشاره به حرکت زمین می دانند. و برخی از این حد فراتر رفته و بعضی از آیات را صرفاً بیان کننده ی حرکت زمین دانسته اند و آن ...

ادامه مطلب
جایگاه علم نجوم در قرآن

جایگاه علم نجوم در قرآن

نویسنده: سید عیسی مسترحمی الف) سیر تطورات مباحث علم نجوم: انسان با پا بر روی زمین و با اولین نگاه هایی که به ا طراف خود انداخت، جستجو برای شناخت آنچه در اطراف خویش می دید را آغاز کرد. چیستی زمین، آسمان، و پدیده های موجود در آن دو، زمان آفرینش و ماده تشکیل دهنده ...

ادامه مطلب
یهود در قرآن

یهود در قرآن

نویسنده: مهدی گنجور یکی از بارز ترین و با سابقه ترین دشمنان بشریت که مبتنی بر شواهد قرآنی و تاریخی و هم مشاهدات تجربی و عقلانی می باشد، فرقه ای از انسان ها با مشخصات و صفات ویژه به نام یهود و شعبه ای جدید از آن به نام صهیونیزم است. صرف نظر از آن ...

ادامه مطلب