دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۱)

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۱)

در جهان امروز، سه مکتب اقتصادي وجود دارد که جوامع بشري اکنون زير پوشش آن ها به حيات خود ادامه مي دهند؛ مکتب سرمايه داري، مکتب اشتراکي و مکتب اسلام که در برابر آن دو مکتب قرار گرفته، محاسن هر دو را دارد، و از ناهنجاري آن ها به دور است.

ادامه مطلب
مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

مسائل مالی و اقتصادی در قرآن (۲)

نویسنده: محمد هادی معرفت ۳. فیئ ( دستاوردهایی که بدون جنگ به دست می آید ) به غنائم و دستاوردهایی که با تسلیم شدن دشمن، و بدون جنگ و ستیز به دست می آید، اصطلاحاً « فیئ » می گویند. فییء به معنای رجوع و بازگشت حق به حق دار است. این گونه اموال، دربست ...

ادامه مطلب
تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو

تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو

نویسنده: عبدالله جوادی آملی هر چند بعضی از مضامین قرآن مبتنی بر تعبّد محض است، ولی معارف اولیه ی آن بر جمیع مراتب یقین، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین پایه گذاری شده است؛ گرچه یقین کم تری چیزی است که میان مردم قسمت شده است و شمار اندکی از انسان ها از ...

ادامه مطلب
جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۱)

جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۱)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و شهود قلبی قرآن کتاب تعلیم و هدایت قرآن بر اساس تحقیق بنیانگذاری شده است و مردم را به بنا نهادن زندگی خود بر تحقیق فرا می خواند و محققان را می ستاید و روگردانندگان از تحقیق را سرزنش می کند، چنان که در بهشت ...

ادامه مطلب
جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۲)

جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم (۲)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی بطلان منشأ استکبار بت پرستان متفکّر یکم. خداوند پیامبران (صلی الله علیه و آله و سلم) را به هدایت و صفوت و برگزیدگی و اخلاص و عصمت از گمراهی و وسوسه ی شیطان و پاکی از هر گناه و بیزاری از شرک و اهل آن، از دشمنی با خیانت و اهل ...

ادامه مطلب
موانع شناخت قرآن

موانع شناخت قرآن

نویسنده: عبدالله جوادی آملی همان گونه که وجود خارجی اشیا به شرایط خاصی نیاز دارد که زمینه ساز آن است و نیز موانعی دارد که از وجود آن جلوگیری، و آن را باطل می کند؛ علم هم دارای شرایطی است که آن را محقق می سازد و نیز موانعی بازدارنده دارد. زیرا نظام علت و ...

ادامه مطلب
شرایط شناخت قرآن

شرایط شناخت قرآن

نویسنده: عبدالله جوادی آملی شناخت قرآن (۱) قرآن نور و کلام روشن الاهی است و از آن جا که در نور، تاریکی و در کلام روشن، ابهامی نیست، قرآن از هر گونه ظلمت پاک و از هر نوع ابهامی پیراسته است. پس قرآن در روشن ساختن هر چه به آن رجوع شود، به سان نور ...

ادامه مطلب
جایگاه شهود قلبی در قرآن (۱)

جایگاه شهود قلبی در قرآن (۱)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و شهود قلبی علم از دو راه به دست می آید. زیرا گاهی بدون واسطه و گاهی با واسطه ی امر دیگری است. نوع نخست همان علم حضوری است که در آن میان معلوم و عالم واسطه ای نیست و دومی همان علم حصولی است ...

ادامه مطلب
جایگاه شهود قلبی در قرآن (۲)

جایگاه شهود قلبی در قرآن (۲)

نویسنده: عبدالله جوادی آملی لزوم فهم اسرار برای مؤمن هنگامی که ثابت شد حجابی جز گناه نیست که آن هم با تقوا و اطاعت برطرف می شود، شایسته است که مؤمن این اسرار را بفهمد و از کسانی باشد که خدا و ملائکه با او سخن می گویند؛ چنان که از فرمایش حضرت رضا (علیه ...

ادامه مطلب
جایگاه شهود قلبی در قرآن (۳)

جایگاه شهود قلبی در قرآن (۳)

الگو بودن انسان کامل در هر حال، قرآن عینی یعنی انسان کامل معصوم، این مسیر دشواری را که از هر شمشیر برّان، تیزتر و از هر موی نازکی دقیق تر است، به تنهایی پیموده، به مقصد رسیده است و امام هر سالکی است که مسیر نفس را می خواهد بپیماید و پیشوای کسی است که ...

ادامه مطلب