دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

مفاهیم جانشین واژه‌ی دین در قرآن

مفاهیم جانشین واژه‌ی دین در قرآن

نویسنده: محمدمهدی تقدسی ۱. ملت یکی از مفاهیم جانشین واژه دین در قرآن، مفهوم واژه ملت است. این واژه در ۱۴ آیه از آیات قرآن به کار رفته است، در اینجا ما واژه ملت را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم، ابتدا معنای لغوی آن را تحلیل خواهیم کرد و سپس ارتباطش را با ...

ادامه مطلب
صفات دین در قرآن

صفات دین در قرآن

نویسنده: محمدمهدی تقدسی اول. دین قیم یکی از صفاتِ واژه‌ی دین در قرآن کریم، صفت «قیم» است. این واژه ۶ بار به عنوان صفت دین به کار رفته است. لذا از منظر قرآن هم خود دین فی نفسه قیم است و هم مسلمانان موظف گشته‌اند، این دین قیم را اقامه کنند (أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ)، یا ...

ادامه مطلب
حوزه‌های معنایی واژه‌ی دین به معنای قضاوت و داوری

حوزه‌های معنایی واژه‌ی دین به معنای قضاوت و داوری

نویسنده: محمدمهدی تقدسی در ‌این نوشته درصدد تحلیل معنایی واژه‌ی دین به معنای داوری و نیز تحلیل معنایی واژه‌ی دین به معنای بینابینی در بافت زبانی قرآن کریم هستیم. از ‌این رو، واژه‌ی دین را با توجه به مفاهیم همنشین دسته بندی کرده و با رویکرد تحلیل مؤلفه‌ای، در پی یافتن مؤلفه‌ها، شروط لازم یا ...

ادامه مطلب
قرآن و نهاد خانواده

قرآن و نهاد خانواده

نویسنده: احمد ترابی عینیت‌ها‌ی‌ جهان معاصر و آنچه به عنوان یک واقعیت در بستر این تاریخ جریان دارد، نشان می‌دهد که نهاد خانواده به شدت آسیب دیده و هم چنان دست خوش آفت‌ها‌ی‌ بیشتر است. ذهنیت‌ها‌ی‌ برآمده از این شرایط – که خود جزئی از همان شرایط به حساب می‌آید و برون داد همان درون ...

ادامه مطلب
مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن (۲)

مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن (۲)

نویسنده: سید حسین هاشمی ملاک و معیار معاشرت مردان و زنان پیش از پرداختن به تبیین اصول و ضابطه‌ها‌ی‌ تعامل و رفتار مردان با زنان، باید دانست که زنان و مردان در دو کانون خانواده و عرصه اجتماع، معاشرت و روابط متقابل دارند؛ چنان که در کانون خانواده به تناسب نقش‌ها‌ی‌ طبیعی مرد و زن ...

ادامه مطلب
قوامیت مردان در زنان خانواده (۱)

قوامیت مردان در زنان خانواده (۱)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی هم زیستی زن و مرد در طول تاریخ بشر، همواره با زیبایی و زشتی‌هایی همراه بوده است. در داستان بلند و دامنه دار زندگی بشر، حساس‌ترین بخش‌ها و صحنه‌ها‌ی‌ عاطفی، هیجانی، شورانگیز و مهرآفرین به زنان اختصاص یافته است، چنان که غم انگیزترین صحنه‌ها و تأسف بارترین آن‌ها نیز درباره زنان ...

ادامه مطلب
قوامیت مردان در زنان خانواده (۲)

قوامیت مردان در زنان خانواده (۲)

نویسنده: سید ابراهیم سجادی تساوی حقوق زن و مرد ظاهر قرآن از تساوی حقوق زن و مرد در زندگی زناشویی پرده برمی‌دارد؛ یعنی اقتدار، سلطه و امتیازی که به نفع زن اعتبار شده، هم سنگ آن چیزی است که به نفع مرد لحاظ شده است، هر چند ممکن است در پاره‌ای از مصادیق، تفاوت‌هایی دیده ...

ادامه مطلب
دیدگاه قرآن درباره‌ی‌ مشارکت سیاسی زنان

دیدگاه قرآن درباره‌ی‌ مشارکت سیاسی زنان

نویسنده: موسی صدر یکی از پرسش‌هایی که درباره زن مطرح شده، این است که آیا زن از نظر اسلام حق مشارکت سیاسی دارد یا خیر؟ این پرسش که یک پرسش حقوقی است، می‌تواند در حوزه کلان فقه اسلامی و با توجه به ادله و منابع گوناگون فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بدان پاسخ ...

ادامه مطلب