آداب و آثار سلام در سیره و کلام پیامبر و امامان

آداب و آثار سلام در سیره و کلام پیامبر و امامان

شخص عربی وارد مسجد شد و در آغاز به حضرت علی علیه السلام سلام کرد بعد از آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سلام نمود حاضران در مسجد به او گفتند: چرا اول به پیامبر سلام نکردی؟ در پاسخ گفت: من از پیامبر شنیدم که فرمود: انا مدینه العلم و علی بابها بدین جهت به فرمایش پیامبر عمل نمودم.
سفینه البحار/1/4

1 ارزش سلام

قال الباقر علیه السلام: ان الله یحب اطعام الطعام و افشأ السلام. محاسن / 2 / 143

خداوند پذیرایی و غذا دادن به [انسانها به هم دیگر] و بلند سلام دادن را دوست دارد

2 سلام نام خداوند

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: ان السلام اسم من اسمأ الله فافشوه بینکم. کنز العمال / 25237

سلام نامی از نامهای خداست پس آن را در بین خود آشکارا بگویید.

3 سلام نشانه ی فروتنی

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: البادی ء بالسلام بری ء من الکبر. کنز العمال / 25265

کسی که اول سلام می‌دهد از غرور و خود پسندی به دور است.

4 سلام به هنگام ملاقات

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم و التصافح و اذا تفرفتم فتفرقوا بالاستغفار. بحار / 76 / 5

هنگام دیدار همدیگر، با سلام و دست دادن باهم  مواجه شوید و هنگام خدا حافظی و جدا شدن از همدیگر با استغفار از پیش هم بروید.

5 سلام بهترین رفتار

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: الا اخبرکم بخیر اخلاق اهل الدنیا و الاخره؟ قالوا: بلی یا رسول الله فقال: افشأ السلام فی العالم. بحار / 76 / 12

پیامبر [در جمع یاران خود] فرمودند: می‌خواهید بهترین خلقی که اهل دنیا و آخرت می‌توانند داشته باشند را به شما معرفی کنم؟ همه گفتند بله. و پیامبر فرمودند: آشکارا سلام کردن!

6 سلام به هنگام ورود به منزل

اذا دخل احدکم منزله فیسلّم علی اهله. یقول السلام علیکم فان لم یکن له اهل فلیقل السلام علینا من ربّنا. بحار/76/ 4

وقتی کسی وارد خانه شود و به خانواده‌ی خود سلام کند بیاید بگوید: سلام علیکم  و اگر در خانه کسی نیست و خانواده‌ای ندارد باید بگوید: سلام خدا بر ما باد.

7 آداب سلام

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: یسلّم الصغیر علی الکبیر و یسلّم الواحد علی الاثنین و یسلّم القلیل علی الکثیر و یسلّم الراکب علی الماشی و یسلّم المار علی القائم و یسلّم القائم علی القاعد. کنز العمال / 25321

[بهتر است که:] کوچکتر بر بزرگتر سلام کند و یک نفر به دو دونفر و کمتر به بیشتر و سواره بر پیاده و عابر بر ایستاده و ایستاده بر نشسته.

8 سلام بر کودک

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: خمس لا ادعهن حتّی الممات… و التسلیم علی الصبیان لتکون سنه من بعدی. بحار / 76 / 10

پنج چیز است که تا مرگم آنها را وا می‌گذارم تا بعد از من سنت شود… یکی از آنها سلام کردن به کودکان است.

9 بخل به سلام

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: انّ اعجز الناس من عجز من الدعأ و انّ ابخل الناس من بخل بالسلام. بحار / 76 / 4

ناتوانترین انسان کسی است که عاجز از دعا کردن باشد و بخیل‌ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل بورزد و سلام نکند.

10 آثار و برکات سلام

الف آمرزش؛ قال ابو عبدالله علیه السلام: انّ من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الکلام. بحار / 76 / 11

از عوامل آنرزش و بخشیده شدن، هدیه کردن سلام است و خوش‌گفتاری.

ب نزول برکت؛ قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: اذا دخل احدکم بیته فلیسلّم فانّه ینزله البرکه و تأنسه الملائکه. بحار / 76 / 7

هرکس وارد خانه‌ی خود شد باید سلام دهد که این کار موجب نزول برکت شده و ملائکه مونس وی می‌شوند.

ج پاداش فراوان؛ قال علی علیه السلام: للسلام سبعون حسنه تسعه و ستون للمبتدی و واحده للرادّ. بحار / 76 / 11

سلام هفتاد ثواب دارد که شصت و نه ثواب آن برای سلام کننده و یکی برای جواب دهنده است.

11 سلام قبل از سخن

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. سفینه البحار / 4 / 237

هر که قبل از اینکه سلام دهد شروع به حرف زدن کند، جوابش را نده.

… به امید آنکه خداوند از خطاهای من و تو بگذرد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید