معماهای آخرین‌ها

معماهای آخرین‌ها

1. آخرین «آیه‌ای که بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شد» کدام است؟
2. «آخرین سوره» در قرآن چه نام دارد؟
3. «آخرین آیه‌ای که سجده واجب دارد» در کدام سوره قرار دارد؟
4. «آخرین حرف قرآن» چیست؟
5. آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شد؟
6. آخرین آیه‌ای که از «بهشت» یاد می‌کند در کدام سوره است؟
7. آخرین آیه‌ای که به «جهنم» اشاره می‌کند کدام است؟
8. آخرین سوره‌ای که نازل شد چه نام دارد؟
9. آخرین آیه‌ای که راجع به «مسجد» سخن گفته کدام است؟
10. آخرین آیه‌ای که راجع به «روزه» اشاره کرده کدام است؟
11. آخرین آیه‌ای که کلمه «قرآن» در آن آمده کدام است؟
12. آخرین سوره‌ قرآن «چند حرف، چند کلمه و چند آیه» دارد؟
13. آخرین سوره‌ای که «در مدینه بر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » نازل شد چه نام دارد؟
14. آخرین سوره‌ای که «سجده مستحبی» دارد در کدام سوره است؟
15. «آخرین سوره‌ای که یکجا نازل شده» کدام سوره است؟
16. آخرین دعایی که در قرآن کریم آمده چیست؟
17. آخرین سوره قرآن «مکی» است یا «مدنی»؟
18. آخرین «دعایی» که در قرآن آمده از زبان چه کسی است و در کدام سوره قرار دارد؟
19. آخرین «آیه قرآن» کدام است؟
پاسخ‎ها:
1. آیه‌ «3 سوره مائده» (که درباره خلافت و جانشینی حضرت علی ـ علیه السلام ـ است) آخرین آیه‌ای است که نازل شده است.
2. آخرین سوره «سوره ناس» است.
3. این آیه در سوره «علق» قرار دارد.
4. آخرین حرف قرآن کریم حرف «س» است.
5. پس از بارگشت پیامبر اکرم (ص) از حجه الوداع در منطقه ای به نام « غدیر خم » آخرین آیات قرآن بر آن حضرت نازل شد.
6. آخرین آیه ای که از بهشت یاد می کند در سوره بینه «آیه8 » می باشد.
7. آخرین آیه ای که از جهنم یاد می کند در سوره بینه «آیه 6 » می باشد.
8. « سوره نصر » آخرین سوره است که نازل شده است.
9. « آیه 18 سوره جن » آخرین آیه است که درباره مسجد سخن گفته است.
10. در « آیه 4 سوره مجادله » راجع به روزه اشاره ای شده است.
11. «آیه21 سوره بروج » آخرین آیه ای است که کلمه قرآن در آن آمده است.
12. آخرین سوره قرآن « 79 حرف ، 20کلمه و 6 آیه » دارد.
13. آخرین سوره ای که در مدینه نازل شده سوره «نصر » است.
14. «آیه21 سوره انشقاق » آخرین آیه ای است که سجده مستحبی دارد.
15. « سوره اخلاص ».
16. « آخرین سوره ای که در مکه نازل شده است «سوره روم » است.
17. آخرین سوره قرآن «مکی » است.
18. آخرین دعایی که در قرآن کریم آمده « از زبان حضرت نوح (ع) است که در سوره نوح آیه آخر این سوره » قرار دارد.
19. آخرین آیه قرآن « من الجنه و الناس » می باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید