كتابشناسي قصه‏ هاي قرآن

كتابشناسي قصه‏ هاي قرآن

مقدمه بشر نوشتن را با اختراع خط آغاز كرده است، پيش از آن قرنها بر وي و جهان اطرف او سپري شده و رويدادهاي گوناگون از جنگ و صلح، پيروزي و شكست و تحولات ديگر بر وي گذشته است و او به علت عدم آشنايي با خط نتوانسته به آنها جاودانگي بخشد و آيندگان را از آن بهره‏مند سازد. از اين روي، زمان پيش از اختراع خط را ((دوران ماقبل تاريخ‏)) مي‏نامند چرا كه از منظري، تاريخ با پيدايش خط متولد شده است و آن دو همزاد يكديگرند، در واقع تاريخ شناسنامه هر ملت است و از ملت‏بي‏تاريخ به بچه سرراهي بشر تعبير مي‏گردد. (×) قلم، كتاب و كتابت نمودهاي والاي فرهنگ، تمدن و فرهيختگي جامعه‏ها، نسلها و امتهاست. چندي و چوني فرهنگها، ارزشها و باورهاي مردم را مي‏توان از آثار مكتوب آنان دريافت و ارزش آنان را به ميزان دانش آنان دانست. ناگفته نماند داشتن ذخاير علمي و ميراث غني فرهنگي گرچه شرط لازم براي ترقي و تعالي هر ملتي تواند بود ولي شرط كافي نيست. ملت و جامعه‏اي مي‏تواند در حوزه علم، فن‏آوري، و پژوهش حرفي براي گفتن داشته باشد كه از ذخاير علمي و ميراث فرهنگي خود استفاده بهينه نمايد و تحقق اين امر در گرو رده‏بندي، بازيابي، كتابشناسي و پردازش اطلاعات و آثار گذشته و حال خواهد بود. كتابشناسي و فهرست‏نگاري آثار گرانسنگ پيشينيان و اطلاع‏رساني به عالمان و محققان، گامي است‏بس بلند كه حوصله‏اي زياد، عشقي بيكران و توش و تواني فراوان مي‏طلبد. كتابشناسي به عنوان كاري علمي عبارت است از ارائه راه و رسم تحصيل اطلاعات درباره كتابها، تحقيق در آنها و عرضه كردن آن به صورت مرتب و منظم، و به عنوان يكي از علوم، به مجموعه‏اي سازمان يافته از آگاهي اطلاق مي‏شود كه موضوع بحث آن همه جنبه‏هاي كتاب است. دو ركن مهم كتابشناسي اطلاعات و نظم است، هر كتابشناسي بايد داراي اطلاعاتي كامل و درست و علاوه بر آن از نظمي منطقي برخوردار باشد. اولين گام در پژوهش و سامان‏بخشي هر موضوع، آشنايي فراگير، دقيق و ژرف در منابع و متون موجود در آن موضوع خواهد بود، تنك‏مايگي و نااستواري برخي از پژوهشها گاهي معلول عدم شناخت پژوهنده از سرچشمه‏هاي بحث و منابع قابل مراجعه و عدم بررسي آراء و نظريات ديگران است. حضرت علي‏عليه‏السلام مي‏فرمايند: ((من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء)) عدم اطلاع محققان از كار يكديگر موجب تكرار كارها، هدر رفتن عمر، تلف شدن بودجه و اموال عمومي مي‏گردد. بدون كتابشناسي هيچ پژوهشي به سامان نمي‏رسد. ساموئل جانسون محقق و فرهنگ‏نويس انگليسي مي‏گويد: ((دانش بر دو قسم است: يا موضوعي را مي‏دانيم و يا مي‏دانيم در كجا مي‏توانيم اطلاعاتي درباره آن بيابيم.)) در زبان لاتين جمله‏اي مشهور وجود دارد كه مي‏گويد: ((كسي كه مي‏داند علمي در كجا يافت مي‏شود به آن كسي كه عالم است نزديك مي‏شود.)) كتابشناسي را به سدي مي‏توان مانند كرد كه در مقابل سيلاب كتاب بايد ساخته شود تا استفاده صحيح از كتابها ممكن گردد. ما در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات به سر مي‏بريم، تنها با كتابشناسي، طبقه‏بندي و پردازش اطلاعات مي‏توان اين انفجار را مهار كرد. هنگامي اطلاعات قابل برداشت مي‏شود كه پردازش شده باشد و به هنگام رجوع به مخازن بزرگ اطلاعاتي بدانيم به سراغ كدام طبقه برويم. جامعه ما در اين مرحله از توسعه فرهنگي – اجتماعي خويش به بازيابي، تدوين و گردآوري همه گونه اطلاعات پراكنده در همه زمينه‏هاي علمي و اجتماعي نياز دارد. بايد همه ذخاير و داده‏هاي اطلاعاتي كه طي ساليان در گوشه و كنار منتشر شده است گردآوري شود تا با سامان يافتن آنها جايگاه ما در هر زمينه علمي و اجتماعي مشخص گردد. پژوهش جامع در هر زمينه‏اي بخصوص علوم و معارف اسلامي و بالاخص قرآن و علوم قرآني نيازمند اطلاعات و گردآوري كليه مآخذ، مدارك و منابع مربوط به آن است؛ خاصه قرآن كه اساس قانون و قانون اساسي اسلام و آيين‏نامه فرهنگ، فرهيختگي و دانشوري است. خوشبختانه گستره تحقيقات درباره قرآن و معارف قرآني بسيار وسيع است. آقاي مصطفي صادق الرافعي متفكر مصري در كتاب اعجازالقرآن و البلاغة النبويه مي‏گويد: ((از آن زمان كه تاريخ به وجود آمده در همه عالم كتابي شناخته نشده است كه به اندازه قرآن يا نزديك به آن شرح و تفسير نگاشته شده يا درباره آن كتاب تصنيف شده باشد.)) آقاي محمدحسن بكائي نيز در مقدمه جلد اول كتابنامه بزرگ قرآن كريم، صفحه 38 اظهار مي‏دارد كه تاكنون در جهت پژوهشهاي خود بالاتر از چهل هزار عنوان كتاب با تعداد مجلدهاي مختلف شناسايي كرده‏اند. نيز آقاي بهاءالدين خرمشاهي قرآن‏پژوه معاصر در كتاب قرآن شناخت صفحه 285 مي‏گويد: ((فهرست آثاري كه پيرامون قرآن يا قرآن‏پژوهي از قرون اوليه تا امروز پديد آمده اعم از مقاله، رساله، كتاب و اعم از خطي و چاپي يا به صورت نرم‏افزار كامپيوتري بر طبق معقول‏ترين برآورد بدون اغراق كمابيش بالغ بر بيست هزار عنوان است.)) تنها 572 پايان‏نامه تحصيلي فقط در دانشكده‏ها و مراكز علمي ايران در دانشنامه قرآن جلد اول صفحه 412 ذكر شده است كه شايد پايان‏نامه دكتر محمد خزائلي تحت عنوان ((اعلام قرآن‏)) اولين آنها باشد. در خصوص قصص و داستانهاي قرآن كه از دلچسب‏ترين مباحث علوم قرآني مي‏باشد نيز تاكنون پژوهشهاي زيادي به انجام رسيده است چه در زمينه نقل قصص قرآني، كه هم سابقه طولاني دارد و هم كارهاي زيادي انجام شده است، و چه در زمينه قصه‏شناسي و ويژگيهاي هنري و ساختاري داستانهاي قرآن كه عمر زيادي ندارد و طبيعي است در آن باب كار كمتري انجام گرفته باشد. تا به حال چندين كتابشناسي راجع به قصص قرآن در قالب مقاله و حتي كتاب البته ناتمام و ناقص تاليف شده است، از جمله آقاي غلامرضا عرفانيان در مقدمه قصص الانبياء قطب‏الدين راوندي از انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي كه به كوشش ايشان انجام شده 174 كتاب و منبع درباره قصص انبياء معرفي كرده است. از آقاي مهدي خراساني در مجله آينه پژوهش سال سوم شماره 15 نيز مقاله‏اي تحت عنوان ((پژوهشي در داستانهاي قرآن‏)) منتشر شده كه در مجموع 55 كتاب راجع به قصص قرآن معرفي كرده است. به دنبال اين مقاله و براي تكميل آن آقاي محمدعلي هاشم‏زاده مقاله ((استدراك كتابشناسي قصه‏هاي قرآن‏)) را در آينه پژوهش شماره 20 آورده است، كه در بردارنده 405 مقاله و كتاب مي‏باشد. البته بيش از نيمي از آن را مقالات عربي و فارسي تشكيل مي‏دهد كه همگي از جلد دوم كتاب معجم‏الدراسات القرآنيه آقاي عبدالجبار الرفاعي اخذ شده است. نيز در كتابنامه بزرگ قرآن كريم به اشراف آقاي محمد حسن بكائي كه تاكنون فقط 8 جلد آن چاپ شده و در آن كتابها و پايان‏نامه‏هاي دانشگاهي مربوط به قصص قرآن به صورت پراكنده آمده است. در اين مقاله، علاوه بر استفاده از منابع ياد شده از ديگر مآخذ همچون جلد اول دانشنامه قرآن صفحه 412 كه پايان‏نامه‏هاي تحصيلي را آورده است و جلد دوم صفحه 1838 و همچنين از مجموعه ((الموسوعة مصادر النظام الاسلامي‏)) كتاب الاعلام و التبليغ آقاي عبدالجبار الرفاعي كتابشناس سختكوش معاصر بهره گرفته شده است. ناگفته پيداست اين كتابشناسي نيز هرگز داعيه كمال و تمام بودن ندارد و در مجموع تعداد 464 كتاب و مقاله جمع‏آوري شده است. در پايان نكاتي چند درباره اطلاعات داده شده در اين كتابشناسي و نظم حاكم بر آن يادآور مي‏شود. اين كتابشناسي در بردارنده كتابها، مقاله‏ها، پايان‏نامه‏هاي تحصيلي و حتي كتابچه‏هاي كم‏حجم و چند نسخه خطي مي‏باشد، مع‏ذلك كتابهاي غيرمستقل كه بخش قصص قرآني آن چندان قابل اعتنا نبوده و نيز آثار منظوم مربوط به قصص قرآن ثبت نشده است. به خاطر سهولت كار مراجعان و نيز نامشخص بودن لقب بعضي از مؤلفان عرب‏زبان، اين مجموعه براساس حروف الفباي نام كتاب يا مقاله تدوين شده است. كتابها و مقالاتي بيشتر مد نظر بوده كه اطلاعات كتابشناختي كاملتري داشته‏اند؛ از اين‏رو، كتابهاي خطي با اطلاعات ناقص كتابشناختي كمتر آمده است. كيفيت ثبت اطلاعات در مورد كتابها به ترتيب زير است: نام كتاب، نام مؤلف، نام مترجم (اگر مترجم داشته باشد)، وضعيت نشر (به ترتيب شامل: محل نشر، ناشر، تعداد و نوبت چاپ و سال نشر)، و تعداد صفحات كتاب. در پايان‏نامه‏ها به جاي محل نشر، محل تنظيم آمده است. كيفيت ثبت اطلاعات در مورد مقاله‏ها چنين است: مقاله، نام نويسنده، نام مجله با مشخصات آن (به ترتيب شامل: سال نشر (س) شماره مجله (ع) تاريخ نشر مقاله، ابتدا و انتهاي صفحات)، مقالات در حد يك يا دو صفحه، كمتر احصا شده‏اند. در مدخلهاي ناقص به جاي علايم ((بي‏تا)) و ((بي‏نا)) بلافاصله مدخل بعدي آمده است. ناگفته نماند در اين كتابشناسي، كتابهاي تاريخ و سيره كه به داستان انبياء و قصص قرآن پرداخته، احصا نشده است. علاقه‏مندان به اين مجموعه كتابها را به ناسخ التواريخ لسان‏الملك سپهر، الكامل في التاريخ ابن اثير، مروج‏الذهب مسعودي، تاريخ طبري، گزيده تاريخ بلعمي، تاريخ گزيده حمدالله مستوفي، حيوة القلوب علامه مجلسي، سيره ابن هشام، الفصول في سيرة الرسول، ابن‏كثير و… ارجاع مي‏دهيم.@#@ كتابشناسي قصه‏هاي قرآن ((آ)) 1- ((آخر مشهد للفتيه‏))، سيد قطب. المعرفة، س‏2، ع‏2، 1394 ق، ص 5-8. 2- آدم از نظر قرآن، محمد جواد موسوي غروي. تهران: ناشر، مولف، 1364ش،206 ص. 3- آدم عليه‏السلام، نمير عنان. بغداد: مطبعة دارالرسالة،1979 م، 88ص. 4- ((آدم عليه‏السلام‏))، البهلي الخولي. المسلمون، ع‏1،1373 ق، ص 85-87. 5- ((آدم عليه‏السلام‏))، محمود الشرقاوي. الوعي الاسلامي، ع‏216، 1402 ق، ص 70-79. 6- ((آدم و حوا، اسدالله داستاني بنيسي. قم: بنيسي، 1365 ش،87 ص. 7- آدم و حوا، عبدالكريم بي‏آزار شيرازي. تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 1355 ش، 68 ص. 8- ((آدم و حوا))، سيد مهدي آيت‏اللهي. تهران: جهان آرا، سوم،1367 ش، 24 ص. 9- الآفاق الفنيه في قصة القرآنيه، محمد ناجي مشرح. جده: دارالمجتمع، اول، 1412 ق، 121ص. 10- آفرينش آدم و سر سجود ملائكه، مريم شعبانزاده. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: تربيت معلم،1373ش. 11- ((آفرينش هنري در قرآن‏))، سيد قطب، مترجم، محمدمهدي فولادوند، تهران: بنياد قرآن، دوم، 1360ش، 208 ص. عنوان اصلي ((التصوير الفني في القرآن‏)). 12- آنها كه در گهواره سخن گفتند، سيد احمد واحدي. قم: شفق، 128 ص. 13- آيات ذوالقرنين، قرآن با دانش سازگار است، عطاءالله شهاب‏پور. تهران: انجمن تبليغات اسلامي،1323ش، 25 ص. ((الف‏)) 14- ابراهيم، سيد محمود طالقاني، تهران: حر، 40 ص. 15- ابراهيم، عفيف عبدالفتاح طباره. مترجم، حميد شريفي و كريم زماني، تهران: حكمت، 1358ش، 52 ص. 16- ابراهيم ابوالانبياء، السحار عبدالحميد جوده. قاهره: مكتبة مصر، 1965م، 354ص. 17- ابراهيم اسوه ارزشهاي اخلاقي و انسان برتر و الگوي ارائه شده در قرآن، عبدالعلي بازرگان. تهران: ناشر مؤلف، اول، 1372 ش، 160 ص. 18- ابراهيم بت‏شكن يا قهرمان توحيد، مصطفي زماني. دوم، 175 ص. 19- ابراهيم خليل‏الله، غلامعلي شعباني. تهران: ناشر مولف، 1362 ش، 48 ص. اين كتاب تلخيص و برگرفته از كتاب قصص قرآن رسولي محلاتي مي‏باشد. 20- ((ابراهيم خليل‏الله‏))، نصرالدين عبداللطيف. التصوف الاسلامي، س‏10، ع‏3، 1988م، ص‏54-55. 21- ابراهيم در مصاف با شرك نمرود، يوسف صديق. مقدمه و ترجمه محمد شريف حجتي، تهران: نشر فرهنگ اسلامي، دوم، 1372 ش، 52 ص. 22- ابراهيم عليه‏السلام پدر توحيد، علي ثقفي. انتشارات هاد، دوم، 1375 ش، 80 ص. 23- ((ابراهيم في التصور الاسلامي‏))، احمد جنتي. التوحيد، ع‏27،1407، ص‏113-119. 24- ابراهيم قهرمان توحيد، محمد نقدي. تهران: اسوه، اول،1373 ش، 111ص. 25- ابراهيم مردي كه خانه كعبه را ساخت، ميرابوالفتح دعوتي. قم: كتابخانه سيار حائري تهراني، 1352 ش، 40 ص، مصور. 26- ابراهيم و لوط راست قامتان جاودانه تاريخ، محمد محمدي اشتهاردي. قم: انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم، 1365 ش، 222ص. 27- ابرقو در رابطه با داستان اصحاب رس و زمان و مكان احتمالي آنها، حبيب‏الله فضائلي. اصفهان: ميثم تمار،1363 ش، 157 ص، مصور. 28- ((ابليس في القرآن و الحديث‏))، محمد باقر حجتي. الثقافة الاسلامية، ع‏29، رجب و شعبان 1410 ق، ص 128-162. 29- ابليس و آدم، غلام احمد پرويز. 1954م. 30- ((ابليس و النبوة‏))، دانيال قبيسي. المعارج، ع‏10، ربيع‏الاول 1412 ق، ص 90-94. 31- احسن التواريخ، زندگاني پيامبران از آدم تا خاتم، حسن لواساني نجفي. تهران: كانون شريعت، 2 ج،1363 ش. 32- احسن القصص، ملك حسن علي شرقپور. لاهور: رفيق عام پريس، 80 ص. 33- احسن القصص، سيد محمدبن علي النقوي النصيرآبادي. بيهارهند: صبح الصادق، 1305ق، 812 ص. 34- احسن القصص تفسير سوره يوسف، غلام رسول عالم‏پوري. لاهور: آكادمي ادبي پنجاب،1916 م،359 ص. 35- احسن القصص، قصص الانبياء باسلوب تحليلي قرآني حديث، كمال مصطفي شاكر. دمشق: دارالمعرفة،296 ص. 36- ((احسن القصص‏))، احمد هليل. هدي الاسلام، ع‏7، 1402 ق، ص 680-683. 37- اخبار الامم المبادة في القرآن، عاتق‏بن غيث البلادي. مكة المكرمة: دار مكة، 1412 ق، 235 ص. 38- الاخلاق القرآنية (التفسير الموضوعي للقرآن)، زهير الاعرجي. بيروت: دارالزهراء، 2 ج، اول،1407 ق،336 ص. بحث مربوط به قصص در فصل چهارم ص‏303-331 مي‏باشد. 39- ادريس پيامبر، مرتضي امين فروغي، تهران: اعلمي، 1364 ش. 40- ادريس فضانورد، مصطفي زماني. تهران: اشرفي،1349 ش، 62 ص. 41- ((استدراك كتابشناسي قصه‏هاي قرآن‏))، محمد علي هاشم‏زاده. آينه پژوهش، س 4، ش‏20، مرداد و شهريور 1372، ص 94. 42- اسرائيليات القرآن، محمد جواد مغنيه. بيروت: دارجواد – دارالتيار الجديد،746 ص. 43- الاسرائيليات و اثرها في كتب التفسير، رمزي نعناعة. دمشق: دارالقلم بيروت: دارالبيضاء، 1390 ق،493 ص. 44- اسكندر و ادبيات ايران و شخصيت مذهبي اسكندر، سيد حسن صفوي. تهران: اميركبير، اول، 1364 ش،407 ص. 45- اسلام و هنر، محمود بستاني. مترجم، حسين صابري، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، بحث مربوط به قصص قرآن، صص 158-226. 46- ((اشارات فني بر قصه‏هاي قرآن‏))، علي ولي‏زاده، بصائر، ش 2 و3. 47- اشعيا نبي بني‏اسرائيل، محمود احمد المراغي، بيروت: 48- اصحاب الاخدود، محمد احمد برانق. مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366. 49- ((اصحاب الاخدود))، معالي عبدالمجيد. الوعي الاسلامي، س 15، ع‏180،1399، ص‏180. 50- اصحاب الاخدود، مرتضي امين فروغي. تهران: اعلمي،16 ص. 51- اصحاب فيل، سعيد بياني. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 20 ص. 52- اصحاب بست، عمادالدين طبسي. قم: 1354 ق، 40 ص. 53- اصحاب فيل، ميرابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش. 54- اصحاب فيل، محمد صادق موسوي گرمارودي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1366 ش،37 ص. 55- ((اصحاب الفيل و طير ابابيل و حجارة من سجيل‏))، العربي، ع‏97، دسامبر1966 م، ص‏140. 56- اصحاب القريه، محمد احمد برانق، مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366 ش.19ص. 57- اصحاب كهف، توفيق حكيم. مترجم، ابوالفضل طباطبايي، تهران: انجمن كتاب،1333 ق، 104 ص. 58- اصحاب كهف، ابوالكلام آزاد. لاهور: انتشارات شعاع ادب، 1962 م، 144 ص. 59- اصحاب الكهف، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 60- اصحاب الكهف، محمد كامل حسن. بيروت: انتشارات المكتب العالمي. 61- ((اصحاب الكهف‏))، حامد الجوهري. الهداية، س‏15، ع‏169، 1412 ق، ص‏57-63. 62- ((اصحاب الكهف‏))، محمد عبدالسلام، منار الاسلام، س‏10، ع‏2، 1405 ق، ص‏67. 63- اصحاب كهف و ذوالقرنين، اسد سزايي سنبلوك. استانبول: انتشارات آيدينلك،1943 م، 48 ص. 64- اصحاب الكهف و الرقيم، محمد امين. استانبول: دارالطباعة العامرة، 1264 ق، 62 ص. 65- ((اصول الدعوة من خلال القصة القرآنية‏))، محمود عماره. منبر الاسلام، س‏46، ع‏11. 66- ((اضواء علي تفسير سورة يوسف من خلال اللغة المصرية القديمة، رمضان السيد. دراسات عربية و اسلامية، ع‏8،1989 م، ص 14-57. 67- ((امراة العزيز))، ابراهيم علي ابوالخشب. الامة، س‏5، ع‏58، شوال 1405 ق، ص‏34. 68- الانبياء، حياتهم – قصصهم، عبدالصاحب حسني عاملي. بيروت: الاعلمي للمطبوعات، 1391 ق، 525 ص. 69- الانبياء في القرآن، محمود الشرقاوي. قاهرة: مؤسسة دارالشعب، 1982 م، 222 ص. 70- انبياء قرآن، محمد جميل احمد. لاهور: 1954. 71- ((الانبياء… محاولة لدراسة القصة القرآنية‏))، حسين شحادة. العرفان، ع‏1،1406 ق، ص 14-27؛ ع‏2،1406ق، ص 34-51. 72- ((الانبياء و الآباء الاولون في القرآن‏))، نظير جاهل. المعارج، ع 10، ربيع‏الاول 1412، ص‏15-29. 73- ((الانبياء يستقون من نبع واحد))، احمد حسن الباقوري. العروة الوثقي، ع‏28، 1402، ص‏11. 74- انساني كه صد سال را در خواب گذراند، مهدي ملايي. اردستان: انجمن اسلامي شهيد رجايي، 1361 ش، 20 ص. 75- ان مثل عيسي عندالله كمثل آدم، حسن عزالدين الجمل، بيروت: دارالكتاب العربي، اول، 1404 ق، 142 ص. 76- انهدام شهر لوط، منوچهر مطيعي. تهران: گوتنبرگ، اول، 1372 ش، 280 ص. 77- اهل الكهف، احمد بهجت، عربستان: دارالشروق. 78- اهل الكهف في التوراة و الانجيل و القرآن، احمد علي مجدوب. قاهرة: الدار المصرية اللبنانية، اول، 1410 ق، 272 ص. 79- اينك سرزمين حجر، محمد صادق موسوي گرمارودي. تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1362 ش، 39 ص. 80- ايوب، حسن جلاير. تهران: پيام كودك، 1360 ش، 124 ص. 81- ايوب پيامبر، محمد كاظم وافي. قم: نشر تكبير، 31 ص. 82- ايوب و صالح، حسن جلاير. تهران: روزبه،23 ص. ((ب‏)) 83- بابا آدم، مصطفي زماني. تهران: كتابفروشي اشرفي،1349 ش،56 ص. 84- با پيغمبران در قرآن، عفيف عبدالفتاح طبارة. مترجم، احمد حواري نسب، سنندج: اميركبير، 494 ص. 85- بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، محمد باقر مجلسي. تهران: دارالكتب الاسلامية، 4 جلد: ج‏11،396 ص؛ ج‏12،389 ص؛ ج‏13، 461ص؛ ج‏14، 524 ص. 86- بحوث في قصص القرآن، السيد عبدالحافظ عبدربه. بيروت: دارالكتاب البناني، اول، 1972 م،329 ص. 87- بحوث في قصص القرآن. محمد عبدالمنعم الخفاجي. بيروت: دارالكتاب اللبناني. 88- ((بداية الحسد و نهايته في قضية قابيل و هابيل‏))، محمد سيد طنطاوي، منبر الاسلام، س‏49، ع‏7، 1411 ق، ص‏8.@#@ 89- بدايع الاسماء القصصي، عبدالحافظ عبدربه. بيروت: دارالكتاب اللبناني، 1972م. 90- بررسي هنري بهترين قصه قرآن، حسينعلي جعفري، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، اول،1377 ش،176 ص. 91- برگزيده‏اي از قصص الانبياء، ابواسحاق نيشابوري. به كوشش، كاوه گوهرين، تهران: اميركبير، اول، 1364 ش، 80ص. 92- بشارت عيسي مسيح‏عليه‏السلام، مرتضي ميرفخرايي. تهران:1349 ش،343 ص. 93- ((بطولة الانبياء في القصة القرآنيه‏))، عبدالحسين صادق. المعارج، ع‏6، 1411 ق، ص‏73-77. 94- بنواسرائيل في القرآن، السيد رزق الطويل. قاهره: دارالمعارف، 1980 م. 95- بنواسرائيل في القرآن الكريم، محمد عبدالسلام ابوالنيل. مدينه نصر: دارالفكر الاسلامي، دوم، 1408. 96- بنو اسرائيل في القرآن و السنة، محمد سيد طنطاوي. قاهره: الزهراء للاعلام العربي، اول،1407 ق، 702 ص. 97- بنواسرائيل و موقفهم من الذات الالهيه و الانبياء، عبدالشكوربن محمد امان. رساله دكترا، (محل تنظيم:) مكه، كلية الشريعة جامعة ام‏القري،1403 ق. 98- بنو اسماعيل في آثار الامم، حامد عوض‏الله. بيروت: دار و مكتبة الهلال، 1988م، 75 ص. 99- بنوعامر قوم ابراهيم الخليل‏عليه‏السلام، حامد عوض الله. بيروت: دارومكتبة الهلال، 1988م، 94ص. 100- بني اسرائيل در تيه، سيد محمد شيرازي. تهران: انتشارات علامه، اول، 1391 ق. 101- ((بوي پيراهن يوسف‏عليه‏السلام‏))، محمد هاشم مصاحب. تهران: عاديات،1376ش،56 ص. 102- بهانه‏هاي بني‏اسرائيل، فرزانه زنبقي. تهران: لك‏لك، اول،1376 ش،116 ص. 103- ((بهترين قصه‏ها – گزيده‏اي از قصه‏هاي قرآن‏))، رضا شيرازي. تهران: پيام نور، 4 ج، اول، 1370 ش. 104- بهشت زمين، مصطفي زماني. تهران: اشرفي،1349ش،67 ص. 105- البيان القصصي في القرآن الكريم، ابراهيم عوضين. رياض: دارالاصالة، دوم 1410 ق، 171ص. 106- ((بين القصص القرآني و القصة الحديثه‏))، العالم، ع‏13، 1984، ص‏48. 107- ((بين موسي و العبد الصالح‏))، سيد قطب. الطليعة الاسلاميه، س‏2، ع‏23، 1405، ص 5-9. ((پ‏)) 108- ((پرتوي از قصص قرآن در آثارسعدي‏))، محمدحسين ياسايي‏)). پايان‏نامه تحصيلي، محل تنظيم: دانشگاه تهران دانشكده ادبيات. 109- پژوهشي در جلوه‏هاي هنري داستانهاي قرآن، محمود بستاني. مترجم، محمدحسين جعفرزاده، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس، 2ج، اول، 1371، ج‏1/ 532ص و ج 2 / 584 ص. 110- پژوهشي در قصه اصحاب كهف، جلال ستاري. تهران: انتشارات مركز، اول،1376 ش، 128ص. 111- پژوهشي در قصه يونس و ماهي، جلال ستاري. تهران: نشر مركز، اول،1377 ش، 144 ص. 112- پژوهشي در قصه‏هاي قرآن، حسين فعال عراقي‏نژاد. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه آزاد اسلامي، 1374 ش، در سال‏1377 در نشر سبحان چاپ شده است. 113- پند دنيا، محمد مهدي تاج لنگرودي. تهران: خزر،1359 ش، 275 ص. 114- پيام‏آوران توحيد، علي‏اكبر كسمايي. تهران: اقبال، 1360 ش،369 ص. 115- پيامبران ((پژوهش در جلوه‏هاي هنري داستانهاي قرآن‏))، جواد فاضل. تهران: علي اكبر علمي،2ج، اول،1339 ش، دوم، 1362 ش. 116- پيش از آتش، (مجموعه داستانهاي قرآن كريم)، مهرداد غفارزاده. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اول، 1374 ش،36 ص. 117- پيشگامان كهف، سيد اكبر پرورش. قم: انتشارات شفق، 1361 ش، 144 ص. ((ت‏)) 118- تاريخ انبياء، محسن فيض. انتشارات خواجو، اول، 1374 ش. 119- تاريخ انبياء، (حماسه بت‏شكنان)، عزيزالله كاسب. تهران: گلي، اول، 1374 ش،756 ص. 120- تاريخ انبياء، علي اكبر سعيدي سيرجاني. تهران: انتشارات سعيدي، چهارم،1369 ش، 475ص. 121- تاريخ انبياء، (قصه‏هايي از قرآن از آدم تا خاتم)، سيد رضا صدر. تهران: سعيدي، 442 ص. 122- تاريخ انبياء اولي‏العزم، ضياءالدين دري. تهران. 123- تاريخ الانبياء في ضوء القرآن الكريم و السنة النبويه، محمد الطيب النجار. قاهره. 124- تاريخ انبياء يا قصص قرآن، حسين عمادزاده. كتابفروشي اسلام، 2 ج، بيست و ششم،1363 ش، سي‏وسوم، 1371 ش، 880 ص. 125- تاريخ انبياء يا قصص قرآن، سيد نبي‏الدين اوليايي، تهران: گنجينه،1363 ش، 768 ص. 126- تاريخ پيغمبران اولي‏العزم، عبدالحميد بلاغي. تهران: ابن‏سينا، 1371 ق، 121 ص. 127- تاريخ زندگي پيامبران، منوچهر مطيعي. تهران: گوتنبرگ، 5ج، 1341 ش. 128- تاريخ مقدس انبياء، موسي لاريجاني و ع – نريمانوف تفليسي. تهران:1337 ق،173 ص. 129- تاريخ و قصص انبياء، ملامحمد جويري. تهران: جاويدان. 130- ((تاملات في سورة الكهف في ضوء ما بحث عن شخصية ذي القرنين‏))، امتياز علي عرشي. مجمع العلمي الهندي، ع‏1، 1397 ق، ص‏16-43. 131- تاملات في شخصية ذي‏القرنين، سلمان عابد الندوي. بيروت: موسسة الرسالة، دوم،1409ق، 111 ص. 132- ((تحقيق درباره امثال و قصص قرآن و اهميت آن‏))، صديقه زارعي محمود، رساله كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه تهران،1369 ش. 133- ((تحقيق در محاورات داستاني قرآن براساس كتاب ((الحوار في القرآن‏))، زهره وحيدمنش. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه تهران،1373 ش. 134- ((تحليل قصص قرآن‏))، ادريس سنگل. رساله دكترا، محل تنظيم، دانشكده الهيات دانشگاه آنكارا،1989 م. 135- تحليلي نو از قصص قرآن، محمد تقي ملبوبي. تهران: اميركبير، اول،1376 ش، 160 ص. 136- ((التحليل النفسي في القصص القرآني‏))، حسن محمد الشرقاوي. الفيصل، س‏8، ع‏96، 1405ق، ص‏70. 137- ((التربية الاخلاقية في القصة القرآنية‏))، انوار المظفر، رساله كارشناسي ارشد، محل تنظيم: بغداد، كلية الشريعة، 1407 ق. 138- التربية الانسانية في القصص القرآني، عبدالمحسن قاسم البزاز، قاهره: دارالصابوني، اول،1989 م، 180 ص. 139- ترتيب اللطيف في قصة الكليم و الحنيف، اشرف علي تهاوني. پاكستان: تهانة بهون،1923م. 140- ترجمه تفسر طبري (قصه‏ها)، جمعي از علماي ماوراءالنهر. ويرايش، جعفر مدرس صادقي، تهران: نشر مركز، دوم، 1375 ش، 474 ص. 141- ترقيم في قصة اصحاب الكهف و الرقيم، سرسيد احمدخان. لاهور: مصطفي پرس،69 ص. 142- التصوير الفني في القرآن، سيد قطب. بيروت: دارالشروق،1403 ق، 208 ص. اين كتاب تحت عنوان ((تصوير فني – نمايش هنري در قرآن، توسط محمدعلي عابدي در سال‏1359 در 368 صفحه ترجمه شده است. 143- التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ امين. بيروت: دارالشروق،1396 ق. 144- تفسير سوره يوسف، محمدتقي اشراقي. قم: كتابخانه اسماعيليان، 212 ص. 145- تفصيل آيات القرآن الكريم، كتاب المستدرك، ادوارد مونتيه، ژول لابوم. مترجم به عربي، محمد فؤاد عبدالباقي و به فارسي الهي قمشه‏اي، تهران: كتابفروشي اسلامي، 1351 ش، بخش مربوط به قصص و تاريخ از ص 12-220. 146- ((تكرار القصص في القرآن‏))، كامل السيد شاهين. الوعي الاسلامي، 2، 244،1386 ق، ص‏20. 147- ((التكرار القصصي في القرآن‏))، عبدالكريم الخطيب، الوعي الاسلامي، س‏8، 964، 1392 ق، ص‏27. 148- ((التكرار القصصي في القرآن‏))، كمال السيد شاهين. الوعي الاسلامي، س‏2، 244،1386 ق، ص‏20. 149- تنزيه الانبياء عما نسب اليهم حثالة الاغنياء، علي ابن احمد البستي الاموي. بيروت: دارالفكر المعاصر، اول، 1411، 191 ص. 150- ((التنوع القصصي في القرآن الكريم‏))، محمد قطب عبدالعال. القافله، ع‏10، 1411 ق، ص‏10-13. ((ث‏)) 151- ((ثورة النبي موسي و دولة المستضعفين‏))، سلمان محمد دراسات و بحوث، س‏2، ع‏4، 1402 ق، ص 21-119. ((ج‏)) 152- الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم، محمد فارس بركات. قم: دارالهجرة، 1404 ق، 660ص، بحث مربوط به قصص ص‏243-261 و 428-468. 153- ((الجانب الفني في القصة القرآنيه، منهجها و اسس بنائها))، خالد احمد ابوجندي، العالم، ع‏159،1987، ص‏66. 154- ((جدول قصص قرآني‏))، مرتضي كرباسي. صحيفه مبين، ش‏2. 155- جمال انسانيت‏يا تفسير سوره يوسف، نعمت‏الله صالحي نجف‏آبادي. قم: نشر دانش، 1364، 340 ص. 156- جنگ آدم و ابليس، داستان آدم و حوا، هابيل و قابيل، غلامرضا انصاف‏پور، تهران: كانون كتاب، 1345، 171 ص. 157- ((الجوانب النفيسه في قصة يوسف‏عليه‏السلام‏))؟، النفس المطمئنه، س‏6، ع‏26،1989، ص‏12. ((چ‏)) 158- ((چرا بعضي آيات و داستانها در قرآن تكرار شده‏))،؟ مكتب اسلام، س‏9، ع‏6، 1388 ق، ص‏66. 159- چهره يهود در قرآن، عفيف عبدالفتاح طبار. مترجم، سيد مهدي آيت‏اللهي، قم: جهان‏آرا، 508 ص. 160- چهره‏هاي محبوب و منفور در قرآن، حسين انصاريان، تهران: المهدي، اول، 1362 ش،107 ص. ((ح‏)) 161- حضرت آدم و حوا، حسين خراساني با همكاري علي اصغر فياض. تهران: كميته ملي پيكار جهاني با بيسوادي،1349 ش. 162- حضرت آدم و فرزندانش، هابيل و قابيل، مرتضي امين فروغي. تهران: اعلمي، 1364ش،16 ص. 163- حضرت ابراهيم‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 164- حضرت ابراهيم‏عليه‏السلام، مصطفي وجداني. تهران: پيام آزادي،1366 ش،16 ص. 165- حضرت ابراهيم‏عليه‏السلام، حسين خراساني و علي اصغر فياض. تهران: كميته ملي پيكار جهاني با بيسوادي،1349 ش. 166- ((حضرت ابراهيم قهرمان توحيد))، آية الله جعفر سبحاني. مكتب اسلام، س‏1، ع‏7، 1378 ق، ص 45-49 و شماره‏هاي 8،9، 10 167- حضرت اسماعيل‏عليه‏السلام، (با ترجمه انگليسي)، گروه زبانشناسي آستان قدس.@#@ مشهد: آستان قدس رضوي. 168- حضرت ايوب‏عليه‏السلام، مصطفي وجداني. تهران: پيام آزادي،1369 ش،16 ص. 169- حضرت داوودعليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 170- حضرت شعيب‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 171- حضرت عيسي‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 172- حضرت عيسي‏عليه‏السلام، جلال پورمير. مشهد: آستان قدس رضوي، 1372 ش. 173- حضرت موسي‏عليه‏السلام، گروه زبانشناسي آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوي. 174- حضرت موسي‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 175- حضرت موسي‏عليه‏السلام، مصطفي وجداني. تهران: پيام آزادي،1366 ش،16 ص. 176- حضرت نوح‏عليه‏السلام، علي موسوي گرمارودي. تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 1368 ش، 31ص. 177- حضرت نوح‏عليه‏السلام، مصطفي وجداني. تهران: پيام آزادي،1366 ش،16 ص. 178- حضرت نوح‏عليه‏السلام، گروه زبانشناسي آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوي. 179- حضرت نوح‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 31 ص. 180- حضرت هودعليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 31 ص. 181- حضرت يحيي و زكرياعليهماالسلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 31 ص. 182- حضرت يوسف‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 183- حضرت يوسف‏عليه‏السلام، گروه زبانشناسي آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوي. 184- حضرت يونس‏عليه‏السلام، مير ابوالفتح دعوتي. قم: شفق، 1358 ش، 32 ص. 185- حكايات عن القرآن، عبدالودود يوسف. بيروت: دارالرشيد. 186- ((حلية يوسف‏))، نجاشي علي ابراهيم. الوعي الاسلامي، س‏17، ع‏194، 1401 ق، ص‏99. -187 ((الحواء زوج آدم‏))، ايزنبوغ. بيروت: دائرة‏المعارف الاسلاميه، ج‏8، ص 135-137. -188 ((حول اصحاب الفيل‏))، محمد رجب البيومي. الوعي الاسلامي، س‏14، ع‏162، 1398 ق، ص‏17. -189 ((حول الفن القصصي في القرآن‏))، احمد الشايب، الازهر، ع‏7، 1954 م، ص‏857-861. -190 حياة آدم، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، چهارم،1407 ق، 128 ص. -191 حياة آسيه امراة فرعون، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، اول، 1408 ق،399 ص. -192 حياة ابراهيم، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، چهارم، 1402 ق، 478 ص. 193- حياة اسماعيل، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، اول،1409 ق،319 ص. 194- حياة اصحاب كهف، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، اول، 1405 ق،309 ص. 195- حياة اهل الجنة، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، 318 ص. 196- حياة ايوب، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، سوم،1409 ق، 238 ص. 197- حياة الخليل ابراهيم‏عليه‏السلام، عبدالتواب يوسف. قاهره: دارالكتاب المصري. 198- حياة داوود، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، سوم، 1405 ق، 208 ص. 199- حياة سليمان، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، 382 ص. 200- ((حياة السيد المسيح‏عليه‏السلام، في ضوء القرآن الكريم‏))، آية الله جعفر سبحاني. نورالاسلام، س‏1، ع‏9،1409 ق، ص 8-11. 201- ((حياة السيد المسيح في ضوء الكتاب و السنة‏))، آية الله جعفر سبحاني، التوحيد، ع‏44، 1410، ص‏83-102. 202- حياة مريم، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، دوم،1407 ق، 415 ص. 203- حياة المسيح، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، دوم،1409 ق، 504 ص. 204- حياة موسي، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، 550 ص. 205- حياتنا و قصص القرآن، محمد سعيد مرجان راضي، طرابلس: داراقرء،77 ص. 206- حياة نوح، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، دوم،1409 ق، 311 ص. 207- حياة يحيي، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، دوم،1407 ق، 311 ص. 208- حياة يوسف، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، اول، 232 ص. 209- حياة يونس، محمود شلبي. بيروت: دارالجيل، اول، 1405 ق،127 ص. ((خ‏)) 210- ((خصائص القصة القرآنية‏))، فتحي رضوان. منبر الاسلام،1976 م، ص‏24. 211- الخضر بين الواقع و التهويل، محمد خير رمضان يوسف. دمشق: دارالمصحف، اول، 1404ق، 368 ص. 212- خلاصة الاخبار مشتمل بر تاريخ انبياء از آدم تا خاتم، محمد مهدي موسوي. تهران: فرودسي،219 ص. ((د)) 213- داستان آدم و حوا، حسن فيروزخاني. تهران: مفيد، 28 ص. 214- داستان ابراهيم، محمدبن جرير طبري. به كوشش سيد ناصر اميري، تهران: اميركبير، اول، 1364 ش، 70 ص. 215- ((داستان اصحاب كهف در تاريخ‏))، انيس فريحه، الدراسات الادبية، س‏5، 1342 ش، ص‏165-279. 216- داستان پيامبران، سيد علي موسوي گرمارودي. تهران: قدياني، 2 ج، اول،1373 ش، ج‏1،227 ص، ج 2، 240 ص. 217- داستانهاي آسماني، شريف رحماني. بدر، 2ج، 1358 ش، ج‏1، 218 ص. ج‏2،226 ص. 218- داستانهاي پيغامبران (قصص الانبياء)، ابراهيم‏بن منصور نيشابوري. به اهتمام حبيب يغمايي، تهران: ترجمه و نشر كتاب،1359 ش، 490 ص. ناگفته نماند تلخيص اين كتاب در257 ص توسط بدرالدين يغمايي در سال 1362 انجام گرفته است. 219- داوود و سليمان في العهد القديم و القرآن الكريم، احمد عيسي الاحمد. مطبعة حكومة الكويت: 1410 ق، 521 ص. 220- ((درآمدي بر باستانشناسي قصص قرآن‏))، رضا جلالي. بينات، س‏1، ش‏1، ص 162-170. 221- ((درآمدي بر قصص قرآن‏))، عباس اشرفي. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه امام صادق‏عليه‏السلام، 1375 ش. 222- دراسات فنيه في قصص القرآن، محمود البستاني. مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، اول، 1408 ق،749 ص. 223- ((دراسات فنيه في القصص القرآنية‏))،، طاها ربيعي. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه تهران. 224- ((دراسات في القصص القرآني‏))، عبدالكريم الخطيب. الوعي الاسلامي، س‏10، ع‏117، 1394 ق، ص‏6-12. 225- درس مبارزه از قيام حضرت موسي‏عليه‏السلام، حسينعلي يزداني. قم: جامعه مدرسين،1367 ش،96 ص. 226- ((درس من ابراهيم‏عليه‏السلام‏))، ابوعدنان، الرائد، ع‏60، 1402 ق، ص 52؛ ع‏61، ص‏48. 227- ((درس من قوم سبا))، ابوالحسن علي الحسني الندوي. البعث الاسلامي، ع‏6، 1405 ق، ص‏10-20. 228- ((دروس من تجربة العبد الصالح ذي‏القرنين‏))، محمدعلي جواد. رسالة القرآن، ع‏5، 1412 ق، ص‏43-59. 229- در يتيم يا زندگاني لقمان حكيم، نصرالله شبستري. تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1360 ش. 230- ((دلالة قصة المخلفين الثلاثه‏))، عاطف شحاته زهران. منار الاسلام، س‏10، ع‏7، 1405 ق، ص‏26. ((ذ)) 231- ذوالقرنين، حسن صفوي. تهران: انتشارات محمدي، 1358 ش، 180 ص. 232- ذوالقرنين، عبدالرحمن يوسف العبد. قاهرة: دارالشبير. 233- ذوالقرنين، محمد احمد برانق. مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366 ش،17 ص. 234- ذوالقرنين القائد الفاتح و الحاكم الصالح، محمد رمضان يوسف. دمشق: دارالقلم، 1415ق. 235- ذوالقرنين و سد ياجوج و ماجوج، احمد جمال العمري. القافله، ع‏7،1407 ق. 236- ذوالقرنين ياتسن چي هوانك تي (بزرگترين پادشاه چين)، كامبوزيا. تهران: انتشار، 72ص. ((ر)) 237- ((راهنماي پژوهش در داستانهاي قرآني‏))، مهدي خراسان. آينه پژوهش، س‏3، ش‏15، مهر و آبان 1371 ش، ص 98-102. 238- ((الرس في القرآن الكريم و آراء الباحثين حوله‏))، احمد الجاسر. العرب، ج‏1، 1390 ق، ص‏1-12. 239- ((روش قصه‏پردازي در قرآن‏))، حسين فعال عراقي‏نژاد. صحيفه مبين، ش‏9. ((ز)) 240- زمزم و 11 داستان ديگر، محمد احمد برانق. مترجم، كاظم پورجوادي، تهران:1366 ش،236 ص. 241- زن در قرآن، علي دواني. حقايق، 148 ص. 242- ((زن در قصه قرآني‏))، حسينعلي جعفري. ادبيات داستاني، ش‏44. 243- زيباترين داستان، محمدعلي باقريه. تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 1361 ش، 78 ص. ((س‏)) 244- ((سامريون في القرآن‏))، جوزيف هاليفي، المجلة الآسيويه، 1908م. 245- السرد القصصي في القرآن الكريم، ثروت اباظة. مطبعة دار نهضة مصر. 246- سليمان الحكيم و بلقيس ملكه سبا، احمد محمد طاحون. قاهره: مكتبة التراث الاسلامي، 1414 ق. 247- ((سليمان‏عليه‏السلام و ملكه سبا))، عبدالمجيد وافي. منار الاسلام، س‏13، ع‏5، 1408 ق، ص‏6. 248- ((سليمان و بلقيس‏))، مصطفي زماني. قم: پيام اسلام، 1348 ش، 204 ص. 249- سليمان و بلقيس، (برگزيده تفسير طبري) به كوشش ابوطالب ميرعابديني. مشهد: 1335ش، 38 ص. 250- ((سيدنا ابراهيم‏))، عبدالفتاح طباره. مترجم از عربي به تركي، محمد آيدين، حولية كلية الالهيات بجامعة انكارا، ع‏24، 1982 م، ص‏547-582. 251- ((سيدنا ابراهيم نموذج الانسان الحضاري الكامل‏))، محمدعلي تسخيري. التوحيد، ع‏29،1407 ق، ص‏69-79. 252- ((سيرة لقمان الحكيم‏عليه‏السلام‏))، حسن اللواساني، المعارج، ع‏10، 1412 ق، ص 75-79. 253- ((سيرة موسي‏))، حسن حسين. المنطق، ع‏6،1399 ق، ص 68-72. 254- ((سيرة يوسف الصديق‏))، الاب سليم غزال. المعارج، ع‏3، 1411 ق، ص 70-76. 255- سيماي زنان در قرآن، مصطفي اوليايي. اراك: اداره ارشاد اسلامي، اول، 1362 ش،199ص. 256- سيكولوجية القصه في القرآن، التهامي نقره. رسالة دكتوراه، تونس: الشركة التونسيه، 1394ق، 650 ص. ((ش‏)) 257- ((شخصيتان متقابلتان في القرآن‏))، عبداللطيف مشتهري. الوعي الاسلام، س‏15، ع‏170،1399 ق، ص‏13. 258- ((شخصية ذي القرنين في القصص الاسلاميه و الاساطير القديمه‏))، وديعه طه النجم.@#@ مجلة المجتمع العلمي بدمشق، ع‏43، 1968 م، ص 382-401. 259- ((شخصية هامان بين القرآن الكريم و التوراة‏))، مني الياس. نهج‏الاسلامي، س‏6، ع‏21، 1405 ق، ص 148-153. 260- الشخصية اليهوديه من خلال القرآن، صلاح عبدالفتاح الخالدي. دمشق: دارالقلم، اول،1407 ق،406 ص. 261- شناختي از قرآن، احمد قاضي زاهدي گلپايگاني. قم: دارالقرآن الكريم، 1405 ق، بحث مربوط به قصص از ص‏126-133. ((ص‏)) 262- ((صاحب الجنتين‏))، عبدالكريم الخطيب. الوعي الاسلامي، ع‏269،1407 ق، ص 8-14. 263- صالح، مصطفي وجداني. تهران: پيام آزادي،1366 ش،16 ص. 264- الصديق و المسيح‏عليهماالسلام، عبدالمعز خطاب. قاهره: دارالاعتصام، 180 ص. ((ط‏)) 265- ((طالوت و بنواسرائيل‏))، يوسف مزاحم. نورالاسلام، س‏1، ع‏11،1409 ق، ص 55-58. 266- طالوت و جالوت، موسسه در راه حق. تهران: بنياد بعثت، اول، 1411 ق،29 ص. ((ع‏)) 267- ((عاد))، صدرالدين شرف‏الدين، رسالة الاسلام، س‏6، ع‏4، 1374 ق، ص 405-411. 268- عجائب القصص در ترجمه و تفسير سوره مباركه كهف، ابوالقاسم ميرزايي، مشهد:1337ش، 88 ص. 269- علي مائدة القرآن مع المفسرين و الكتاب، احمد محمد جمال. بيروت: دارالفكر، دوم، 1394ق،483 ص. بحث مربوط به قصص فصل ششم، ((نقد كتاب الفن القصصي في القرآن‏))، ص 391-448 مي‏باشد. 270- ((عيسي في القرآن‏))، صلاح‏الدين المليك. الفكر الاسلامي، س‏1، ع‏1،1983 م، ص‏135-148. ((ف‏)) 271- ((فرعون، ابوايمن‏))، المسلمون، ع‏8، 1375 ق، ص‏73. 272- فرعون و الطغيان السياسي، احمد بهجت. بيروت: العصر الحديث، اول، 1408 ق، 135 ص. 273- فرياد هود، احمد پژمان. تهران: الهام، دوم، 40 ص. 274- ((فعل و زمان در داستانهاي قرآن‏))، عبدالكريم بكري. مترجم محمدحسن معصومي، بينات، س، ش‏18. 275- ((فن تزيين القصص القرآني‏))، محمد الحسيني عبدالعزيز. الوعي الاسلامي، س‏16، ع‏192، 1400ق، ص‏72. 276- الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد احمد خلف‏الله. مصر: مكتبة الاغلو المصريه، چهارم، 1972 م، 341 ص. 277- ((الفن القصصي في القرآن الكريم‏))، انور الجندي. منار الاسلام، س‏9، ع‏7، 1404 ق، ص‏74. 278- ((في ذكري ميلاد المسيح‏))، محمد سعيد راضي. رسالة الجهاد، س‏6، ع‏61،1987 م، ص‏90-102. 289- ((في رحاب سيدة نساءالعالمين مريم‏عليهاالسلام‏))، عفاف الحكيم. المنطق، ع‏34،1407 ق، ص‏100-109. 280- في رحاب القرآن، محمد شامه. قاهره: دارابوللو، اول، 1988 م،333ص، بحث مربوط به قصص القرآن، ص 151-332. 281- ((في القصص القرآني‏))، احمد الشايب، رسالة الاسلام، ع‏53، 54،1383 ق، ص 32-38؛ و شماره‏هاي 55،57، 58 و59. 282- ((في القصص القرآني‏))، محمد اليعلاوي. حوليات الجامعة التونسيه، ع‏24، 1985 م، ص‏25-39. 283- ((فيل ابرهه‏))، احمد بهجت. تهران: نشر فرهنگ اسلامي،1363 ش، 28 ص. ((ق‏)) 284- قارون، محمد احمد برانق. مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366 ش،19 ص. 285- القرآن و انباء الانبياء، محمد فتحي حافظ قوره. قاهره: مكتبة مصر، اول،227 ص. 286- القرآن و القصة الحديثه، محمد كامل حسن المحامي. بيروت: دارالبحوث العلميه، اول، 1970 م، 162 ص. 287- قرآن و مسيحيان، مهدي بازرگان. تهران: انتشار، اول،1367 ش، 91 ص. 288- قصتا آدم و يوسف‏عليهماالسلام، عبدالكريم الخطيب. قاهره: دارالفكر العربي، 1394 ق، 144 ص. 289- قصص انبياء يا قصص قرآن، حسين اصفهاني. تهران: كتابفروشي اسلامي، 2ج، سوم،1347 ش. 290- قصص الانبياء، ابواسحاق نيشابوري. به كوشش كاوه كوهرين. تهران: اميركبير، اول، 1364 ش،73 ص. 291- قصص الانبياء، ابي‏الفداء اسماعيل ابن كثير. به كوشش سعيد اللحام، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1408 ق، 628 ص. 292- قصص الانبياء، احمدبن محمدبن ابراهيم نيشابوري. دار احياء الكتب العربية، 408 ص. 293- قصص الانبياء، عبدالله خالقي. كانون كتاب،1327 ش، 88 ص. 294- قصص الانبياء، عبدالوهاب النجار. قم: دين و دانش، اول، 1405 ق، 468 ص. 295- قصص الانبياء، قطب‏الدين هبة‏الله راوندي. به كوشش غلامرضا عرفانيان. مشهد: آستان قدس رضوي، اول‏1409 ق، 372 ص. (174 كتاب قصص قرآن در مقدمه معرفي شده است.) 296- قصص الانبياء، محمد جويري. تهران: كتابفروشي اسلامي، هفتم، 1385 ق،286 ص. 297- قصص الانبياء، ياسين الجمل. قاهره: مكتبة العربي الحديث، 114 ص. 298- قصص الحيوان في القرآن، احمد بهجت. بيروت، دارالشروق،1987 م، 215 ص. 299- القصص الرمزي في القرآن، احمد محمد جمال. بيروت: دارالكتب العربي، چهارم، 1405 ق،216 ص. 300- ((قصص سورة الكهف‏))، احمد شلبي، التضامن الاسلامي، س‏39، ع‏10، 1405 ق، ص‏26-36. 301- ((القصص في القرآن الكريم‏))، احمد وافي، منبر الاسلام، س‏31، ع‏2،1973 م، ص‏69-71. 302- قصص قرآن، سيد محمدباقر موسوي و علي اكبر غفاري. تهران:1347 ش، 600 ص. 303- قصص قرآن، صدرالدين بلاغي. تهران: اميركبير، ششم، 1345 ش،419 ص. 304- قصص قرآن، سيد محمد صحفي. قم: اهل بيت، 2ج، اول، 1361 ش، ج‏1،223 ص، ج‏2، 195 ص. 305- قصص القرآن، محمد احمد جادالمولي و ديگران. قاهره: المكتبة التجاري الكبري، دهم،1389، 480 ص. 306- قصص القرآن، احمد موسي سالم. بيروت: دارالجيل،1977 م،397 ص. 307- قصص القرآن، علي الشيخ منصور الموهون القطيفي. قم: منشورات الرضي، دوم،1363 ق، 248 ص. 308- قصص القرآن، محمد موفق سليمه. دمشق: دارالفتح، سوم،1409 ق. (در 30 جزء جداگانه). 309- قصص قرآن در ادبيات فارسي، خليل حديدي. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه تبريز، 1362 ش. 310- قصص القرآن في مواجهة ادب الروايه و المسرح، احمد موسي سالم. بيروت: دارالجيل، 1970 م، 398 ص. 311- قصص القرآن الكريم، علي محمد دخيل. بيروت: دارالمرتضي، اول، 1404 ق. 312- قصص القرآن للاطفال، محمدعلي قطب. قاهره: مكتبة القرآن،176 ص. 313- قصص قرآن مجيد، ابوبكر عتيق نيشابوري. به اهتمام يحيي مهدوي و مهدي بياني، تهران: خوارزمي، 532 ص. 314- قصص قرآن (مسرحيات قرآنيه)، محمد حمزه. دمشق: دارقتيبه، اول،1407 ق،363 ص. 315- ((قصص القرآن (نوح‏عليه‏السلام)، البهلي الخولي. المسلمون، ع‏6، 1372 ق، ص 628-633. 316- ((القصص القرآني‏))، محمد باقر الحكيم. رسالة التقريب، س‏4، شماره‏هاي‏13، 14، 15،16،17، 18،19 و 20. 317- قصص قرآن يا تاريخ انبياء، سيد هاشم رسولي محلاتي. تهران: انتشارات اسلاميه، 2 ج، 1361 ش، ج‏1، 358 ص، ج‏2، 346 ص. 318- القصص القرآني تفسير اجتماعي، راشد البراوي. قاهره: دارالنهضة العربيه، اول، 1978 م، 195 ص. 319- قصص من القرآن، محمود زهران. مصر: دارالكتاب العربي، اول، 1375 ق، 311 ص. 320- القصص من القرآن الكريم، صديقه خليل فضه. بيروت: نويهض الثقافه، اول،1407 ق (در 20 جزء جداگانه.) 321- ((قصة آدم و الاسرائيليات‏))، ابراهيم الانصاري. الهادي، س‏4، ع‏1، 1395 ق، ص 48-56؛ ع‏2، ص 42-50. 322- ((قصة آيه (و يقولون هو اذن)))، مالك الموسوي. رسالة القرآن، ع‏6، 1412 ق، ص‏19-24. 323- ((قصة اسكندر ذي‏القرنين و القرآن‏))، حبيب الله المقدسي. المشرق،1937 م، ص 8-12. 324- ((قصة اصحاب الجنتين‏))، ابوالحسن علي الحسني الندوي. البعث الاسلامي، ع‏6، 1390 ق، ص 10-18. 325- ((قصة الافك‏))، عبدالسلام الهراس. الوعي الاسلامي، س‏17، ع‏202، 1401 ق، ص‏69. 326- ((قصه انبياء در قرآن و عهدين و بازتاب آن در ادب فارسي‏))، محمد يزدان‏پرست. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه آزاد تهران، 1374 ش. 327- ((قصة اهل الكهف و كهفهم و معجزة ظهورهم‏))، احمد طوقان. الفيصل، س‏5، ع‏54، 1981 م، ص‏63-66. 328- ((قصة البقره‏))، محمد عبدالسلام، منار الاسلام، س‏9، ع‏4، 1404 ق، ص‏6-11. 329- ((قصة الخضر))، محمد كامل حسن المحامي. بيروت: المكتبة العالمي،1977 م،103 ص. 330- قصه در قرآن‏))، ناصر شمس‏بخش. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: تربيت مدرس، 1371 ش. 331- ((قصه در قرآن روشها و اهداف آن‏))، مينا هراتيان. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: دانشگاه تهران،1373 ش. 332- قصه دو برادر از قرآن، مرتضي امين فروغي. تهران: اعلمي، 1358 ش، 40 ص. 333- ((قصة ذي‏القرنين‏))، محمد علي الصابوني. منار الاسلام، س‏10، ع‏10، 1405 ق، ص‏6. 334- ((قصة سليمان‏عليه‏السلام و التكرار في القصص القرآني‏))، محمود زلط القصبي. التربيه، ع 45، 1401 ق، ص‏94-101. 335- ((القصه في سورة البقرة‏))، الشاذلي الهشيري. حوليات الجامعه التونسيه، ع‏26،1987 م، ص‏99-142. 336- ((القصه في القرآن‏))، علي حسن مطر. رسالة الاسلام، س‏3، ع‏9، ص 125-137. 337- ((القصه في القرآن‏))، محمد حمدان. الطريق الاسلامي، ع‏29، ص 115-127. 338- القصه في القرآن، محمودبن شريف. بيروت: مكتبة الهلال، 88 ص. 339- ((القصه في القرآن‏))، عبدالله جوادي آملي. التوحيد، ع‏30، 1408 ق، ص 22-34. 340- ((القصه في القرآن‏))، عبدالمقصود عسكر. الفكر الاسلامي، س‏14، ع‏4، 1405 ق، ص‏37-42. 341- ((القصة في القرآن الكريم‏))، منير القاضي. المجتمع العلمي العراقي، 1962 ق، ص‏3-26. 342- ((القصة القرآنيه في اطار المفسرين‏))، عفت الشرقاوي.@#@ الهدايه، ع‏124، 1988 م، ص‏4-11. 343- ((القصة القرآنيه و دورها في التربيه‏))، احمد احمد علوش. دراسات، س‏1، ع‏1،1977 م، ص‏6-18. 344- القصة القرآنيه هداية و بيان، وهبة الزحيلي. بيروت: دارالخير، اول،1413ق، 24 ص. 345- ((قصه موسي و الخضر في القرآن‏))، ابوالحسن علي الحسني الندوي. البعث الاسلامي، ع‏10، 1391 ق، ص 10-14. 346- ((قصه‏نويسي و هدايت پذيري از قرآن‏))، محسن مخملباف. كيهان فرهنگي، ع‏7،1363ش، ص 22-26. 347- ((القصه و مفهومها في القرآن‏))، عبدالكريم الخطيب. الوعي الاسلامي، س‏8، ع‏89، 1392 ق، ص‏51. 348- قصه‏هاي قرآن، محمد احمد جادالمولي و ديگران. مترجم، مصطفي زماني، تهران: اخوت،1346 ش، 572 ص. 349- ((قصه‏هاي قرآن در بيان مفسرالميزان‏))، زهرا نفيسي. بينات، س‏5، ع‏17، ص 134-160. 350- ((قصة يوسف‏))، احمدبن محمدبن زيد طوسي. به كوشش محمد روشن، تهران: علمي و فرهنگي، سوم،1367 ش، 812+24ص. 351- ((قصة يوسف‏))، ناجي الكعبي، رسالة الاسلام، س‏5، ع‏15، 1392ق، ص 161-164. 352- ((قضية التكرار في القصص القرآني‏))، محمود زلط القصبي. التربيه، ع 42، 1400ق، ص 72-75؛ 434، 1401 ق، ص 62-96. 353- قل يا ايها الكافرون، عبدالودود يوسف. مترجم، حسين‏نژاد، تهران: نشر فرهنگ اسلامي،1357 ش،36ص. 354- ((قيم تربويه في القصص القرآني؛ تحليل لمواقف من قصه يوسف‏عليه‏السلام‏))، محمدعلي محمد المرصفي. كلية التربية، ع‏10، 1982 م، ص‏109-151. 355- ((قيم في قصة يوسف‏))، محمد محمد الشرقاوي. منار الاسلام، س‏10، ع‏6، 1405 ق، ص‏6. ((ك‏)) 356- ((كتابشناسي قصص قرآن‏))، فرشته مولوي. كيهان فرهنگي، س‏5، ع‏4،1367 ش، ص‏36 . 357- كتابشناسي قصه‏هاي قرآني پيامبران‏عليهم‏السلام، ائمه‏عليهم‏السلام و صحابه، سازمان اوقاف و امور خيريه، 712 ص. (شامل قصه‏هايي براي كودكان، نوجوانان و جوانان). 358- كتابشناسي و مقاله‏شناسي قصص قرآن و تاريخ انبياء، حسين فعال عراقي‏نژاد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1376 ش. (اين كتابشناسي نقصهايي دارد از جمله كليه اسامي كه با الف و لام آمده در حرف الف ضبط شده است و…) 359- كتاب يوسف، سيد حسين واعظي واعظ. مشهد: طوس،463 ص. 360- ((الكشف عن اصحاب الكهف‏))، حسن فتح الباب. الوعي الاسلامي، س‏13، ع‏155،1397ق، ص‏56. 361- ((الكشف عن موقع اصحاب الكهف‏))، محمد تيسير طبيان. الوعي الاسلامي، س 15، ع‏175،1399ق، ص‏95. 362- ((الكهف والرقيم في التاريخ و الآثار))، احمد رمضان احمد. الدارة، س‏4، ع‏2، 1978 م، ص‏114-133. ((ل‏)) 363- ((لقاء موسي بالخضر كما يصوره القرآن الكريم‏))، نجاشي علي ابراهيم. منار الاسلام، س‏8، ع‏1،1403 ق، ص‏16-21؛ ع‏2، ص‏29-36. 364- لقمان حكيم، حسين انصاريان. تهران: المهدي، 1362 ش،309 ص. 365- ((لقمان و الآثار فيه‏))، محمد ارسلان. الازهر، س‏60، ع‏9، 1988 م، 1175-1179. ((م‏)) 366- مائدة من السماء، محمد كامل حسن المحامي. بيروت: المكتبة العالمي، 1978 م، 125 ص. 367- ما ورد في القرآن من الطير و الحيوان، الحسيني شعبان المهدي. بيروت: دار ابن حزم، 2ج، اول، 1410 ق، ج‏1، 72 ص، ج‏2، 112 ص. 368- المحاورة الخمسه للقرآن الكريم، محمد الغزالي. قاهره: دارالصحوه، اول،1409 ق،247 ص. بحث مربوط به قصص قرآن، ص 95-144. 369- محمد والمسيح (معا علي الطريق)، خالد محمد خالد. قاهره: دارالكتب الحديث، چهارم،1966 م، 208 ص. 370- مريم البتول، عبدالسلام محمد بدوي. دارالانصار، اول، 1398 ق. 371- ((المستشرقون و القرآن‏))، عمر لطفي العالم. دراسات العالم الاسلامي، اول، 1991 م، 205 ص. بحث مربوط به قصص ص‏83-118. 372- مرحية يوسف‏عليه‏السلام، محمد غالب الرفاعي. دمشق: دار قتيبه، اول، 1990 م،96 ص. 373- ((المسيح عيسي‏بن مريم في القرآن‏))، حامد الجوهري. الهديه، ع‏123، 1988 م، ص‏263-36. 374- ((المسيح عيسي‏بن مريم و امه في القرآن‏))، توفيق محمد شاهين. البعث الاسلامي، ع‏9،1416 ق، ص‏19-30. 375- ((المسيح في القرآن و الكتاب المقدس‏))، محمد السعدي. رسالة الجهاد، س‏5، ع‏49،1986 م، ص 40-46. 376- المسيح في القرآن و التوراة و الانجيل، عبدالكريم الخطيب. قاهره، دارالكتب الحديث، اول، 1385 ق، 584 ص. 377- ((مصادر القصص الاسلاميه‏))، وديعه طه النجم. المجمع العلمي، 1970 م، ص 358-370. 378- ((مصادر القصص القرآني‏))، عبدالكريم الخطيب. الوعي الاسلامي، س‏8، ع‏86، 1392 ق، ص‏28-34. 379- ((مع ابراهيم الخليل في محكم التنزيل‏))، محمد محمد خليفه. الازهر، س‏57، 1405 ق، ص‏1438-1443. 380- ((معالم الدعوة في القصص القرآني‏))، عبدالوهاب الديلمي. رساله دكترا، محل تنظيم: جامعة الامام محمدبن سعود، 1403 ق. 381- مع الانبياء في القرآن، عفيف عبدالفتاح طباره. بيروت: دارالعلم للملايين، 472 ص. 382- معجزه بزرگ (پژوهشي در علوم قرآني)، محمد ابوزهره. مترجم، محمود ذبيحي (عنوان اصلي المعجزة الكبري) مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، اول، 1371ش، 728 ص. بحث مربوط به قصص قرآن ص‏197-271. 383- المعجزه في رسالة ابراهيم، حيدر الجوادي. صيدا: المطبعة العصريه، 1384 ق، 192 ص. 384- مع الطفل في القرآن، احمد الازهري. دمشق: مكتبة دارالمحبه،87 ص. 385- مفاهيم جغرافيه في القصص القرآني، عبدالعليم عبدالرحمن خضر. جده: دارالشروق، اول، 1401 ق،413 ص. 386- ممالك بني‏اسماعيل، حامد عوض‏الله. بيروت: دارومكتبة الهلال، 1988 م،79 ص. 387- ((مناهج‏بحث القصه في القرآن الكريم‏))، محمد باقر حكيم. قضايا اسلاميه معاصره، ع 4،1419 ق، ص 144-59. 388- من بعد آدم، حامد عوض الله. بيروت: الهلال، اول، 1982 م، 85 ص. 389- ((من الحوار القرآني، (نظرات في قصة سيدنا يوسف‏))، احمد بركات. منبر الاسلام، س‏44، ع‏12،1406 ق، ص 24-33. 390- ((من سيرة ابراهيم‏عليه‏السلام‏))، يوسف مزاحم. نورالاسلام، س‏1، ع‏2، 1408 ق، ص 44-50. 391- ((من قصص ابراهيم في القرآن الكريم‏))، طالب الرفاعي. الفكر الاسلامي، س‏3، 1395 ق، ص 20-23. 392- ((من القصص التربوي في القرآن الكريم‏))، محمد مصطفي البيوني. الامة، س‏3، ع‏33،1403ق، ص 12. 393- من قصص القرآن، عبدالمنعم الهاشمي. بيروت: دارالهجرة، اول،1407 ق، 200 ص. 394- ((من قصص القرآن‏))، غادة موسي الحسيني. العالم، ع 251، 1988 م، ص‏36. 395- من قصص القرآن (آدم‏عليه‏السلام)، البهلي الخولي. قاهره: مكتبة رهبة، دوم،1379 ق،166 ص. 396- ((من قصص القرآن الكريم‏))، قصص سوره كهف، احمد شلبي. التضامن الاسلامي، س‏39، 1405 ق، ص‏26-36. 397- ((من موقف موسي‏عليه‏السلام‏))، نعمان عبدالرزاق. الوعي الاسلامي، س‏12، ع‏136،1396 ق، ص‏83. 398- المنهج الاقتصادي في التخليط النبي الله يوسف‏عليه‏السلام، نواف الحليسي. قاهره: مطابع الاهرام، دوم، 1411 ق، ص 535. 399- المنهج الاقتصادي في المكاييل لنبي‏الله شعيب عليه‏السلام، نواف الحليسي. قاهره، مطابع الاهرام. 400- منهج القصه في القرآن، محمد شديد. جدة: اول، 1404 ق. 401- موسي از ديدگاه قرآن، محسن بينا. تهران: رشديه، 1360 ش، 198 ص؛ سازمان تبليغات اسلامي، اول، 1371 ش،296 ص. 402- موسي و خضر، محمد احمد برانق، مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366 ش،23ص. 403- ((الميزان و قصص قرآن‏))، حسين فعال عراقي‏نژاد. صحيفه مبين، ش‏13 و 14. ص‏42-50. ((ن‏)) 404- نبي‏الله موسي و عدوالله فرعون، حامد عوض الله. بيروت: الهلال، 1988 م،76 ص. 405- نبي‏الله يعقوب ((اسرائيل‏))، حامد عوض الله. بيروت: الهلال، 1988 م، 84 ص. 406- النبي الشهيد، محمد حسن كامل المحامي. بيروت: المكتب العالمي،87 ص. 407- ((نظرات تحليلية في القصة القرآنية‏))، ممدوح فخري. الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، س‏1، ع‏4،1969 م، ص‏86-89. 408- ((نظرات في عظمة القصص الاسلامي‏))، احمد العناني. الخفجي، س‏10، ع‏9، 1980 م، ص‏16-19. 409- ((نظرات في القرآن، بين موسي و فرعون‏))، السيد رزق الطويل. الهدي النبوي، س‏53، ع‏6، 1988 م، ص 5-8. 410- ((نظرات في القرآن، رسالة موسي و الآيات التسع‏))، السيد رزق الطويل. الهدي النبوي، س‏55، ع‏5، 1990 م، ص‏3-5. 411- نفحات اخلاقيه و عرفانيه في القصص السماويه، شريف رحماني. بيروت: دار المحجة البيضاء، 1412 ق،223 ص. 412- ((نقدي بر داستان پيامبران‏))، بهاءالدين خرمشاهي، بينات، س‏1، ش‏4. 413- ((نگاهي به ويژگيهاي ساختاري داستانهاي قرآن‏))، محمدحسين صادق‏پور. مشكوة، ش‏54-55،1376 ش، ص 271-286. 414- ((النمله و سليمان الحكيم‏))، حسان داود. منار الاسلام، س‏12، ع‏10، 1408 ق، ص‏89. 415- ((نوح از ديدگاه قرآن و عهدين‏))، سيدعلي سادات فخر. كارشناسي ارشد، محل تنظيم: تربيت مدرس حوزه علميه قم، 1371 ش. 416- نوح پيامبر، سيد محمد شيرازي. مترجم، محمد سالار، تهران:29 ص. 417- ((نوح‏عليه‏السلام، سيرة الجهاد و الصبر))، يوسف مزاحم. نورالاسلام، س‏1، ع‏1، ص‏46-50. 418- نوح عصيانگري بردبار، حسن اكبري مرزناك. تهران: خدمات فرهنگي 22 بهمن، 30 ص. 419- نوح‏عليه‏السلام و قومه في القرآن المجيد، عبدالرحمن حبنكه الميداني.@#@ دمشق: دارالقلم، اول، 1410ق،373 ص. 420- نوح نبي‏الله، سيد محمد شيرازي، مترجم، علي كاظمي، قم: علامه. 421- نوح و هود، عفيف عبدالفتاح طباره. مترجم، حميد شريفي، تهران: حكمت، اول،1366 ش،49 ص. 422- النيام السبعه و اصحاب الكهف، عبدالله العمراني. العربي،1976 م،33 ص. ((و)) 423- وحدة الموضوعيه في القرآن الكريم، محمد محمود حجازي. قاهره: دارالكتب الحديثه، 1390 ق، 415 ص. بحث قصص قرآن، ص 281-398. 424- الوظائف الاعلاميه في آفاق القصة القرآنية، محمد ناجي مشرح. جده: دارالمجتمع، اول، 1412 ق، 70 ص. 425- ((ويژگيهاي قصص قرآن‏))، ناصر گدازگر. كارشناسي، محل تنظيم: دانشكده ادبيات مشهد، 1364. 426- ((و يسالونك عن ذي القرنين‏))، محمد رجب البيومي. الوعي الاسلامي، ع‏177،1399 ق، ص‏6-9. ((ه )) 427- هابيل و قابيل، اسدالله بنيسي. 1365 ش،87 ص. 428- هابيل و قابيل، محمد احمد برانق، مترجم، كاظم پورجوادي، تهران: نگاه،1366 ش،17 ص. 429- هابيل و قابيل، مهدي آيت‏اللهي. قم: جهان آراء، 1365 ش، 24 ص. 430- هابيل و قابيل، عبدالحميد جوده السمار. مترجم، احمد پژمان، تهران: الهام،1359 ش،29ص. 431- ((هاروت و ماروت‏))، احمد حجازي السقا. الفكر الاسلامي، ع‏35،1397 ق، ص 60-62. 432- ((هاروت و ماروت در قرآن‏))، محمد بيرجندي. پژوهشهاي قرآني، ش‏9 و 10. 433- ((هل قصص الاسلام اساطير؟)) احمد محمد جمال، المجلة العربيه،1976 م، ص‏37-40. 434- همراه با قيام موسي، زهرا رهنورد. تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 128 ص. 435- همگام با پيامبران در قرآن (موسي‏عليه‏السلام)، عبدالفتاح طبارة. مترجم، كريم زماني، تهران: حكمت،1357 ش، 63 ص. 436- هنر در قلمرو مكتب، جواد محدثي. تهران: سپاه پاسداران، اول، 1365 ش، بحث مربوط به قصص، ص‏147-171. ((ي‏)) 437- ((ياجوج و ماجوج‏))، حامد عبدالباقي شكور. الوعي الاسلامي، س 14، ع‏150، ص 104. 438- يوسف از ديدگاه قرآن، صادق ديني. تهران:1353 ش،116 ص. 439- يوسف بين مكر الاخوة و كيد النسوة، محمدبن عمر فخر رازي. قاهره: مكتبة القرآن،96ص. 440- يوسف صديق، محمد باقر بهبودي. تهران: معراجي، 245 ص. 441- يوسف الصديق، محمد كمال محمد كمال. رسالة الجهاد، س‏7، ع‏73، ص 75-81. 442- يوسف في القرآن، احمد ماهر محمود البقري. بيروت: دارالنهضة العربيه، 1404 ق، 160ص. 443- يوسف في التفسير، عبدالحميد كميل داود. الدار القوميه،1377 ق،176 ص. 444- يوسف و امراة العزيز، محمد علي قطب. دمشق: مكتبة الغزالي، اول،1406 ق،104 ص. 445- يوسف و زليخا، عباس رستم زاده. شيراز:1327 ش. 446- يوسف و زليخا، عبدالرسول طاهرزاده خيامپور. تبريز:1339 ش. 447- يوسف و زليخا، رضا خليلي. تهران: بنگاه مطبوعاتي افشاري، 1362 ش. 448- يوسف و زليخا، محمد شعباني. تهران: شعباني، 1362 ش،96 ص. 449- يونس پيامبر، مير ابوالفتح دعوتي. تهران: 1354 ش، 32 ص. 450- اليهود في القرآن، السيد سابق. قاهره: الفتح للاعلام العربي، سوم، 1411 ق، 32 ص. 451- اليهود في القرآن، محمودبن الشريف. بيروت: الهلال، دوم،1986 م،119ص. چنان كه گفته آمد در اين مقاله كتابهاي خطي با اطلاعات ناقص كتابشناختي خيلي كم آمده است، در عين حال در پايان براي علاقه‏مندان به نصوص خطي، شماري از آنها را كه در حوصله اين مقال مي‏گنجد مي‏آوريم. زياده‏خواهان اين مقوله را به مقدمه كتاب قصص الانبياء قطب‏الدين راوندي و كتابنامه بزرگ قرآن كريم جلد دوم صفحه‏899-904؛ جلد سوم صفحه 1175-1176؛ جلد هفتم صفحه‏3443-3446 و جلد هشتم صفحه‏3816-3819 كه در بردارنده فهرست كتب قصص قرآن اعم از خطي و غيرخطي پراكنده در طي 8 مجلد مي‏باشد ارجاع مي‏دهيم. 452- ((احسن القصص‏))، عبدالعظيم حسيني اصفهاني. آكادمي علوم ازبكستان، تاشكند. 453- ((احسن القصص‏))، ميرزا فضل‏الله خاوري شيرازي. كتابخانه ملي ملك. تهران، شماره 4825. 454- ((احسن القصص‏))، عبدالله چلبي. كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شماره‏19. 455- ((اعجاز موسوي‏))، معين مسكين فراهي. كتابخانه لنينگراد شماره 21611؛ كتابخانه منچستر، شماره 455. 456- ((الاوج في خبر عوج‏))، عبدالرحمن‏بن ابي‏بكر السيوطي. كتابخانه خدابخش، شماره 42/2571. 457- ((الايضاح و البيان في تحقيق عبارات قصص القرآن‏))، محمدبن اسماعيل‏بن صلاح الامير اليمني. كتابخانه ندوه، هند، شماره‏147. 458- ((بدء الدنيا و قصص الانبياء))، ابوالحسن محمدبن عبدالله الكسائي. كتابخانه واتيكان – رم، ايتاليا، شماره 241. 459- ((تنزيه الانبياء))، حاج زين‏العابدين‏خان كرماني. كتابخانه آستان قدس رضوي، مشهد، شماره‏163. 460- ((تاج القصص‏))، ابونصر علي‏بن علي‏بن نصر بخارائي. كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، شماره ف 1254. 461- ((تاج القصص‏))، ابوالقاسم محمودبن حسن جيهاني. كتابخانه گنج‏بخش – پاكستان، شماره 4040. 462- ((ترجمه قصص الانبياء باستشهاد الآيات القرآنيه و الاحاديث النبويه‏))، محمدبن عبدالله الكسايي، كتابخانه خديويه، قاهره، شماره 142. 463- ((تفسير احسن القصص‏))، ميرزاعلي محمد باب شيرازي. كتابخانه آستان قدس رضوي، مشهد، شماره 6745. 464- ((التقرير في التكرير))، ابوالخير السيد محمد (ابن العابدين) كتابخانه عزيز محمود خداني، استانبول، شماره‏126. 465- ((تكملة زبدة البيان في شرح آيات قصص القرآن‏))، مولي محمدبن محمودبن علي طبسي. كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري، تهران، شماره 5138. ×1- دايرة‏المعارف فارسي، به سرپرستي رضا اقصي، تهران: انتشارات اميركبير، ج‏2، ص 2174 با تلخيص و تصرف. ×2- در تهيه اين مقدمه علاوه بر مآخذي كه در متن آمده است از ديگر منابع همچون مقدمه جلد اول كتابنامه بزرگ قرآن كريم؛ مقدمه كتابشناسي روابط عمومي از آقاي سيد فريد قاسمي؛ مقدمه كتاب ((كتابشناخت‏)) از آقاي محمد اسفندياري و بيش از همه از مجله آينه پژوهش سال پنجم شماره‏29-30 ويژه‏نامه كتاب و كتابخانه استفاده كرده‏ام.
محمد حسين صادق‏پور

مطالب مشابه