احساس خود ارزشمندی

احساس خود ارزشمندی

نویسنده : دکتر منگروم ، دکتر استری چارت
مترجم : محمود کریمی شرودانی

خود ارزشمندی احساس کلی شما از لیاقت و ارزشمندی تان است. مهم است احساس خودارزشمندی خوبی داشته باشید. با داشتن احساس خودارزش مندی خوب، شما به توانایی خود در یادگیری و میل به امتحان چیزهای جدید، اطمینان خواهید داشت. پیشینه ای از تحقیقات وجود دارد که نشان می دهد خودارزشمندی و موفقیت با هم در ارتباطند. دانش آموزانی که احساس خودارزشمندی خوبی دارند، معمولا آدم هایی هستند که به خوبی از پس کارها برمی آیند و انجام دهنده های خوبی هستند در حالی که دانش آموزان با احساس ضعیف خودارزشمندی برعکس، انجام دهنده های خوبی نیستند.
چه کار می توانید بکنید تا احساس خودارزشمندی تان را بسازید؟ در این جا چند راهکار داریم:
1- در مورد خودتان مثبت بیاندیشید. این که خودتان را تحویل بگیرید و از خودتان تعریف کنید خیلی بهتر از آن است که خودتان را کوچک بشمارید.
2- همه چیزهایی که در آنها خوب هستید و همه ی موفقیت ها را به یاد بیاورید. همه آنها را بنویسید و اضافه کردن به لیست را ادامه داهید. لیست را هر روز بخوانید.
3- از مقایسه کردن خود با دیگر دانش آموزان دست بردارید. مقایسه تان باید نسبت به خودتان انجام شود. آیا امروز از دیروزتان بهتر هستید؟
4- با دانش آموزانی معاشرت کنید که شما را دوست دارند، به شما احترام می گذارند و از شما حمایت می کنند. از دانش آموزانی که همیشه دارند سعی می کنند از شما عیب جویی کنند بپرهیزید.
5- در فعالیت هایی که از آنها لذت می برید خود را درگیر کنید. احتمالاً در چنین فعالیت هایی موفق خواهید بود.
6- از قریحه ها و توانایی های خود استفاده کنید. این ها استعداد شما هستند.
7- از خودتان به خوبی مراقبت کنید. اگر به خوبی استراحت کنید و سلامت باشید در مورد خودتان احساس بهتری خواهید داشت.
8- به چیزهایی که فکر می کنید ضعف های شما هستند، حمله کنید. به خودتان ثابت کنید که می توانید انجام دهید.
9- به دیگران کمک کنید. وقتی چنین کاری می کنید واقعاً احساس خوبی نسبت به خودتان خواهید داشت.
10- همچنان به دنبال پیدا کردن راه هایی برای اصلاح کردن و پیشرفت خودتان باشید. این براساس همان مثل قدیمی است که می گوید « خودت را به ماه برسان ، حتی اگر نتوانی ، جایی در میان ستارگان فرود خواهی آمد. »
هر چقدر که احساس خود ارزشمندی تان را بالاتر ببرید، به موفقیت های بهتر و بالاتری دست پیدا خواهید کرد.
منبع انگلیسی مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید