چگونگی غلبه ی امام زمان (ع) بر دشمنان

چگونگی غلبه ی امام زمان (ع) بر دشمنان

از جمله عقایدی که ما درباره ی وجود مقدس امام زمان (ع) داریم این است که آن حضرت تمام عالم را زیر سلطه حکومت عدل الهی خود در می آورد و کل عالم ، بر اساس نظام الهی و حاکمیت الهی و ولایت آن حضرت اداره خواهد شد . تنها دینی که در عصر حاکمیت امام زمان (ع) در دنیا حاکم خواهد بود ، دین مبین اسلام است و رهبری این دین در آن عصر را امام زمان (ع) به عهده دارد . آیات و روایات فراوانی در این زمینه است که به بعضی از آن ها اشاره می کنم .

قبلا این نکته قابل ذکر است که حکومت واحد جهانی از جمله آرمان های صاحب نظران در گذشته و حال است ؛ یعنی بر اساس اعتقادات و باورهای دینی و فلسفی بعضی از اندیشمندان و مکاتب ، تنها حکومتی که می تواند خواسته بشر را تامین کند حکومت واحد جهانی بر اساس عدل است ، که به وسیله ی امام زمان (ع) و اراده الهی تحقق می پذیرد ، حکومتی که مورد انتظار همه ی جهانیان است. ما نیز آیات و روایاتی که مؤید این عقیده است به اختصار تقدیم حضور شما می نمایم .

ذکر نمونه ایی از آیات قرآن کریم
خداوند می فرماید : ( و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون ) (1) ؛ « در زبور بعد از ذکر ( تورات ) نوشتیم : بندگان شایسته ام وارث (حکومت ) زمین خواهند شد ! » .
مفسرین در باب این آیه شریفه می گویند : منظور حکومت امام زمان (ع) است حکومت صالحان است ، و کل زمین در اختیار صالحان قرار خواهد گرفت و از این کلمه ارض ( زمین ) می توان این نتیجه را گرفت که کل زمین قلمرو حکومت امام زمان (ع) خواهد شد .
آیه دیگری می فرماید : ( و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین ) (2) ؛ « ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم ! » . این آیه هم وفق نظر مفسرین به حکومت امام زمان (ع) تفسیر شده و حاکمیت کل زمین را در قلمرو حاکمیت امام زمان (ع) می دانند .
آیه سوم : ( وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ) ؛ (3)
خداوند به مومنین از شما و آن هایی که عمل صالح می کنند وعده داده است که آن ها را در زمین حکومت و خلافت می بخشد و به دین آن ها قدرت و حاکمیت می دهد .
این آیه هم به نظر مفسرین ما به معنای حکومت کردن امام زمان (ع) در کل زمین است . در هر سه آیه ، کلمه زمین ذکر شده و مفسرین از آن برداشت می کنند که منظور ، کل زمین قلمرو حکومت عدل امام زمان (ع) است ، البته در بعضی از روایاتی که در برخی از کتب ما هست ، امام زمان حکومت بر آسمان ها یا بخشی از آسمان ها را نیز در اختیار دارد . وقتی در این آیه می گوید زمین ، منظور این است که قلمرو جهان عصر ظهور امام زمان (ع) در اختیار امام زمان (ع) است .

نمونه ای از روایات
روایاتی که در این باب وارد شده ، باز هم به وفور درکتاب های ما پیدا می شود که من به دو روایت یکی از قول رسول خدا (ص) و روایت دیگری از قول امیرالمومنین (ع) خدمت شما بسنده می کنم . اما از قول نبی اکرم اسلام (ص) ؛ ابو حمزه ثمالی که از یاران امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) است ، می گوید : امام سجاد (ع) می فرماید که رسول خدا (ص) فرمود : « الائمه من بعدی اثنا عشر أولهم أنت یا علی و آخرهم القائم الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الأرض و مغاربها ؛ (4) امامان و رهبران بعد از من دوازده (12) نفرند ، ای علی ! اولین امام بعد از من تو هستی ، آخرین امام هم ، امام قائم است که خداوند به دست او مشارق مغارب عالم یعنی همه ی عالم را فتح می کند و به تحت حاکمیت او در می آورد ».
می بینید که این روایت از قول پیغمبر اکرم (ص) نقل شده که مشرق و مغرب عالم یعنی همه ی عالم در قلمرو حکومت امام زمان (ع) است .
امیرالمومنین (ع) می فرماید : « لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها و تلا عقیب ذلک و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین » ؛ (5) همانا دنیا به ما ، با مهربانی روی خواهد کرد ، پس از آن که از ما روی گردانیده است ؛ همانند شتر بد خلق و خوی و گاز گیرنده ای که بچه اش را گاز می گیرد و طرد می کند ، اما بعد با مهربانی به سمت او بر می گردد ، شاید منظور این باشد که از اول زندگی ائمه معصومین (ع) تا دوران غیبت کبرای امام زمان (ع) دنیا ، یعنی عوامل مختلفی که دنیا را تشکیل می دهد ، نسبت به ائمه هدی (ع) بد رفتاری و نامهربانی کرده اما در پایان این جریان دشمنی حاکمان دنیا ، دنیا به سمت امام معصوم ،امام زمان (ع) خواهد افتاد . بعد در پایان این بیان ، امیرالمومنین (ع) آیه شریفه :
( و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین ) را که قبلا معنی کردم قرائت فرمود .
مجموعه این آیات و روایات نتیجه این است که قلمرو حکومت امام زمان (ع) تمام دنیای عصر ظهور است ، نه بخشی از اسلام و دنیا ، بلکه در همه ی اقطار عالم ، شرق وغرب عالم حاکمیت پیدا می کند .

سوال مهم
در اینجا این سوال ممکن است در ذهن مطرح شود که با توجه به اقتدار تسلیحاتی دشمنان امام زمان (ع) و دشمنان دین و عدالت ، چگونه ممکن است امام زمان (ع) بر همه ی قدرت های قوی و مدرن تسلیحاتی عصر خود غلبه یابد و بتواند دنیا را در اختیار خود بگیرد ؟ به چه قدرتی ؟ آیا به کمک قدرت مادی و تسلیحاتی بر همه ی قدرت ها چیره می شود ؟ یا با امدادهای غیبی به چنین حکومت جهانی دست می یابد ؟
در توضیح این دو سوال ، نکاتی را خدمتتان می گویم ، البته شرح آن را باید در کتاب ها بیشتر نگاه کنید .
در خبرها آمده است که امام زمان (ع) قیامش ، قیام شمشیر است . این واژه شاید به این معنی باشد که امام زمان (ع) قیامش ،مسلحانه است و شمشیر هم سمبل جهاد است و ممکن است که خود امام زمان (ع) علاوه بر این که از تسلیحات دیگر برخوردار است . شمشیر هم به عنوان نماد قدرت در حمایلش باشد . و همان طور که در گذشته گفتم شمشیر امیرالمومنین (ع) چه بسا ، بر اساس روایت در اختیار او باشد ، به عنوان سمبل جهاد مسلحانه و قدرت الهی ، اما قابل توضیح است ، در عصری که امام زمان (ع) ظهور می کند ، چند احتمال است :

احتمال اول :
چه بسا قدرت های تسلیحاتی دنیا به جان هم بیفتند – مثل جنگ های جهانی – همدیگر را نابود کنند و تسلیحات خود را هم نابود کنند ، آن وقت امام زمان (ع) ظهور کنند وهیچ تسلیحاتی وجود نداشته باشد و خود آن ها همدیگر را نابود کرده باشند و امام زمان (ع) با شمشیر قیام کنند و با همان شمشیر ذوالفقار ، جهاد را آغاز کنند .

احتمال دوم :
ممکن است قدرت های تسلیحاتی دنیا بر حسب وحشتی که از همدیگر دارند ، قراردادهای عدم استفاده از تسلیحات را امضا کرده باشند . همان طوری که قبل از فروپاشی شوروی در پیمان های استراتژیک که شرق و غرب داشتند مثل پیمان های نظامی سالت 2 ، شوروی آن زمان و آمریکا با هم قرار گذاشتند که از استفاده سلاح های دوربرد و موشک های قاره پیما استفاده نکنند و یا حتی به خنثی سازی موشک های قاره پیما پرداختند . بعضی خودشان به این نتیجه رسیدند که استفاده از این سلاح های مخرب جهانی و یا تسلیحات اتمی ، خود به خود زمینه ی فروپاشی همه ی آن ها را فراهم خواهد کرد . با هم کنار آمده که استفاده نکنند ، چه بسا در عصر امام زمان (ع) همچنین قراردادی میان قدرت ها ایجاد شود و امام زمان (ع) در یک فرصت بسیار کوتاهی ، در آن عصر بتواند همه ی دنیا را بگیرد .

احتمال سوم :
به دلیل ظلم و ستم قدرت های دنیا ، نیروهایی که استفاده از این سلاح ها در اختیار آن هاست وقتی ببینند که امام زمان (ع) ظهور کرد و پیام عادلانه جهانی دارد قلبا به امام زمان (ع) رغبت پیدا بکنند و دست به استفاده از اسلحه نبرند ، مثلا در رژیم گذشته نیروهای مسلح ، نظامیان و ارتشیان ، غرق در سلاح بودند ، مردم بی سلاح در برابر آن ها حاضر می شدند اما آن ها از سلاح استفاده نمی کردند . انواع سلاح در اختیار شاه و سربازانش بود اما امام (ره) و نیروهای انقلابی بدون سلاح ، مبارزه کردند و پیروز شدند . سلاح ها ، اصلا به کار نرفت مگر در حد محدود ، توسط نابکاران ، چنین چیزی ممکن است در عصر امام زمان (ع) هم اتفاق بیفتد .

احتمال چهارم :
نکته دیگری که قابل بررسی است ، از کجا معلوم امام زمان (ع) از سلاح های مدرن تری برخوردار نباشد ، از قدرت علمی فوق مدرن برخوردار نباشد که بتواند به وسیله ی تسلیحات برتر خودش ، تسلیحات پیشرفته دشمنان را خنثی کند ، مثل بعضی از دستگاه های قوی و مدرنی که رادارهای موشک ها و هواپیماها را کور می کند و خود به خود از کار می اندازد ، ردیاب های مختلفی که موشک ها را شناسایی می کنند و قبل از به کار افتادن آن ها ، نابودشان می کند و موشک های ضد موشک و دستگاه های علمی دیگر .
نیروهای رزمنده ما در زمان دفاع مقدس ، در سطح آب های خلیج فارس توانستند دستگاه هایی درست کنند با همین قایق های تندرو ، مسیر کاربرد موشک های پیشرفته فرانسوی ( اگزوسه ) را که در اختیار صدام قرار داده بودند را کور می کردند ، رد نتیجه آن ها نمی توانستند به هدف برسند . خوب از کجا معلوم که امام زمان (ع) از این قدرت فوق قدرت های آن روز خود استفاده نکند .
ما معتقدیم علم او متصل به علم الهی است ، یعنی با همین سلاح های علیم و ابزارهای علمی در عصر خودش همه ی سلاح های پیشرفته را خنثی می کند .
از کجا که امام زمان (ع) از قدرت علمی و سلاح های قوی و مدرن برخوردار نباشد ؟ این ها می تواند یک مورد احتمال و بررسی باشد . در هر حال اگر ما پیروزی امام زمان (ع) را منوط به برخورداری از سلاح های مادی هم بدانیم دور از ذهن نیست . در همین باب روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند : یاران امام زمان (ع) شمشیرهایی از نوع آهن دارند ، اما نه از نوع این آهن ، از نوع غیر این آهن ، جنس آن ، این آهن عادی و معمولی نیست . بعد می فرماید : اگر یکی از آن ها با شمشیر خود بر کوه ضربه بزند کوه را دونیم می کند . (6) این چه قدرتی است که آن شمشیر دارد ؟ از چه قدرتی و از چه اشعه هایی برخوردار است ، نمی دانیم .
حدیث دیگری از قول امام صادق (ع) می فرماید : یاران مهدی اگر با سپاهیانی که شرق و غرب را گرفته باشد درگیر شوند آن ها را در یک لحظه نابود خواهند کرد . (7)
خوب ، چگونه ؟ ممکن است با همین سلاح های فوق مدرن باشد .
نکته بعدی که مورد نظر است ، علاوه بر برخورداری از قدرت تسلیحاتی مادی یا بدون برخورداری از قدرت تسلیحاتی مادی از امدادهای غیبی برخوردار باشد ، همچنان که در جنگ بدر ، این گونه بود . ( کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ) (8) ؛ « چه بسا ، گروه اندکی به یاری خدا بر گروه کثیری غالب خواهند شد وقتی خدا بخواهد » .
در روایات در این باب مطالب زیادی وارد شده ، از جمله این روایت است که امام باقر (ع) می فرماید : جبرائیل امین در سمت راستش و میکائیل در سمت چپش و فرشتگان زیادی در خدمتش هستند و ترس به عنوان سرباز خدا در اختیار امام زمان (ع) قرار می گیرد و هراس در دل دشمنان امام زمان (ع) با فاصله یک ماه مسیر ایجاد می شود و خدا به وسیله 50 هزار فرشته ی نامدار و نشان دار ، امام زمان (ع) را کمک می کند و بر کل دنیا چیره می گرداند .
در جریان دفاع مقدس ؛ دشمن ما از مدرن ترین سلاح ها برخوردار بود ، رزمنده های ما بدون این که سلاح داشته باشند پیروز شدند. از قول سردار رشید بابایی (9) نقل شده که گاهی به صورت تن به تن به جای نارنجک ، مشتی گل را به سمت دشمن پرتاب می کردند و دشمن خیال می کردند نارنجک است و وحشت عجیب داشتند . از آن طرف قدرت و شجاعتی خداوند در دل رزمندگان ایجاد کرده بود که از دشمن نهراسند و دشمن از آن ها بترسد .
از جمله توانی که خدا به وسیله امداد غیبی در خدمت امام زمان (ع) قرار می دهد قدرت شجاعت نیروهای او و ترس و وحشت در دل دشمنانش است که این شکننده است ، ترس شکست آور است ، همان تعبیری که خداوند برای جنگ بدر دارد . که خداوند با فرشتگان نشان دار سربازان اسلام را کمک کرد . همین قول را در روایات درباره ی امام زمان(ع) داریم قدرت الهی و معنوی پیدا می کند ، امدادهای غیبی به کمکش می آیند و لذا به هر تعبیری که بگوییم ، خداوند قدرت حاکمیت کل عالم را به ایشان می دهد و او عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد .
پی نوشت:

1. سوره انبیا ، آیه 105.
2. سوره قصص ، آیه 5.
3. سوره نور ، آیه 55.
4. بحارالانوار : 378/52.
5. نهج البلاغه ، حکمت 209.
6. بحارالانوار : 41/27.
7. بحارالانوار : 41/27.
8. سوره بقره ، آیه 249.
9. یکی از فرماندهان دفاع مقدس .
منبع: کتاب ذکر نور در حضور مشتاقان ظهور

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید