خواب یوسف (ع) و حسادت برادران

خواب یوسف (ع) و حسادت برادران

نام حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ فرزند یعقوب ـ علیه السلام ـ 27 بار در قرآن آمده است، و یک سوره قرآن یعنی سوره دوازدهم قرآن به نام سوره یوسف است که 111 آیه دارد و از آغاز تا انجام آن پیرامون سرگذشت یوسف ـ علیه السلام ـ می‎باشد. و داستان یوسف ـ علیه السلام ـ در قرآن به عنوان «اَحسَنُ القِصَص؛ نیکوترین داستان‎ها» معرفی شده، چنان که در آیه 3 سوره یوسف می‎خوانیم خداوند می‎فرماید:
«نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَینا إِلَیکَ هذَا الْقُرْآنَ؛ ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن ـ که به تو وحی کردیم ـ بر تو بازگو می‎کنیم.»
اکنون به این داستان‎ها براساس قرآن توجه کنید:
خواب دیدن یوسف ـ علیه السلام ـ
یوسف ـ علیه السلام ـ دارای یاده برادر بود، و تنها با یکی از برادرهایش به نام بِنیامین از یک مادر بودند، یوسف از همه برادران جز بنیامین کوچکتر، و بسیار مورد علاقه پدرش یعقوب ـ علیه السلام ـ بود، و هنگامی که نه سال داشت[1] روزی نزد پدر آمد و گفت:
«پدرم! من در عالم خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می‎کنند.»
یعقوب که تعبیر خواب را می‎دانست به یوسف ـ علیه السلام ـ گفت: «فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می‎کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است، و این گونه پروردگارت تو را بر می‎گزیند، و از تعبیر خوابها به تو می‎آموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می‎کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق ـ علیهما السلام ـ تمام کرد، به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است.»[2] این خواب بر آن دلالت می‎کرد، که روزی حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ رییس حکومت و پادشاه مصر خواهد شد، یازده برادر، و پدر و مادرش کنار تخت شکوهمند او می‎آیند، و به یوسف تعظیم و تجلیل می‎کنند[3] و سجده شکر به جا می‎آورند.[4] و نظر به این که یعقوب ـ علیه السلام ـ روحیه فرزندانش را می‎شناخت، می‎دانست که آنها نسبت به یوسف ـ علیه السلام ـ حسادت دارند، نباید حسادت آنها تحریک شود. از سوی دیگر همین خواب دیدن یوسف ـ علیه السلام ـ و الهامات دیگر موجب شد که یعقوب ـ علیه السلام ـ امتیاز و عظمت خاصی در چهره یوسف ـ علیه السلام ـ مشاهده کرد، و می‎دانست که این فرزندش پیغمبر می‎شود و آینده درخشانی دارد، از این رو نمی‎توانست علاقه و اشتیاق خود را به یوسف ـ علیه السلام ـ پنهان سازد، و همین روش یعقوب ـ علیه السلام ـ نسبت به یوسف باعث حسادت برادران می‎شد.
و طبق بعضی از روایات بعضی از زنهای یعقوب موضوع خواب دیدن یوسف را شنیدند و به برادران یوسف ـ علیه السلام ـ خبر دادند، از این رو حسادت برادران نسبت به یوسف ـ علیه السلام ـ بیشتر شد به طوری که تصمیم خطرناکی در مورد او گرفتند.
نیرنگ برادران حسود یوسف ـ علیه السلام ـ
یعقوب ـ علیه السلام ـ گرچه در میان فرزندان رعایت عدالت می‎کرد، ولی امتیازات و صفات نیک یوسف ـ علیه السلام ـ به گونه‎ای بود، که خواه ناخواه بیشتر مورد علاقه پدر قرار می‎گرفت، وانگهی یوسف در میان برادران ـ جز بنیامین ـ از همه کوچکتر بود و در آن وقت نه سال داشت، و طبعاً چنین فرزندی بیشتر مورد مهر و محبت پدر و مادر قرار می‎گیرد. بنابراین حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ بر خلاف عدالت رفتار نکرده، تا حسّ حسادت فرزندانش را برانگیزد، بلکه یعقوب مراقب بود که یوسف ـ علیه السلام ـ خواب دیدن خود را کتمان کند تا برادرانش توطئه نکنند، از سوی دیگر یوسف ـ علیه السلام ـ در میان برادران، بسیار زیباتر بود، قامت رعنا و چهره دل آرا داشت و همین وضع کافی بود که حسادت برادران ناتنی‎اش را که از ناحیه مادر با او جدا بودند برانگیزاند، بنابراین یعقوب ـ علیه السلام ـ هیچ گونه تقصیر و کوتاهی برای حفظ عدالت نداشت.
ولی برادران بر اثر حسادت، آرام نگرفتند در جلسه محرمانه خود گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر از ما محبوبترند، در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم، قطعاً پدرمان در گمراهی آشکار است.
ـ یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دور دستی بیفکنید، تا توجه پدر تنها به شما باشد، و بعد از آن از گناه خود توبه می‎کنید و افراد صالحی خواهید بود، ولی یکی از آنها گفت: یوسف را نکشید، اگر می‎خواهید کاری انجام دهید او را در نهانگاه چاه بیفکنید، تا بعضی از قافله‎ها او را برگیرند، و با خود به مکان دوری ببرند.[5] آری خصلت زشت حسادت باعث شد که آنها پدرشان پیامبر خدا را گمراه خواندند، و اکثراً توطئه قتل یوسف بی‎گناه را طرح نمودند، و تصمیم گرفتند به جنایتی بزرگ دست بزنند، تا عقده حسادت خود را خالی کنند.
در روایت آمده: آن کسی که در جلسه محرمانه، برادران را از قتل یوسف ـ علیه السلام ـ برحذر داشت، لاوی (یا: روبین، یا یهودا) بود، او گفت: «به قول معروف گرهی که با دست گشاید با دندان چرا؟ مقصود ما این است که علاقه پدر را نسبت به یوسف ـ علیه السلام ـ قطع کنیم، این منظور نیازی به قتل ندارد، بلکه یوسف را به فلان چاه که در سر راه کاروانها است می‎اندازیم تا بعضی از رهگذرها که کنار آن چاه برای کشیدن آب می‎آیند، یوسف را بیابند و او را با خود به نقاط دور برند و در نتیجه برای همیشه از چشم پدر پنهان خواهد شد.
برادران همین پیشنهاد را پذیرفتند، و تصمیم گرفتند تا در وقت مناسبی همین نقشه و نیرنگ را اجرا نمایند.[6] آری حسادت، خصلتی است که از آن، خصلت‎های زشت و خطرناک دیگر بروز می‎کند، و کلید گناهان کبیره دیگر می‎شود، بنابراین برای دوری از بسیاری از گناهان باید، حس شوم حسادت را از صفحه دل بشوییم.
نفاق و ظاهر سازی برادران، نزد پدر
برادران یوسف با نفاق و ظاهر سازی عجیبی نزد پدرشان حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ آمدند، و با کمال تظاهر به حق به جانبی و اظهار دلسوزی با پدر در مورد یوسف ـ علیه السلام ـ به گفتگو پرداختند تا او را یک روز همراه خودبه صحرا ببرند و در آن جا در کنار آنها بازی کند. در این مورد بسیار اصرار نمودند ولی حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ پاسخ مثبت به آنها نمی‎داد، آنها می‎گفتند:
«پدر جان! چرا تو درباره برادرمان یوسف ـ علیه السلام ـ به ما اطمینان نمی‎کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟ فردا او را با ما به خارج از شهر بفرست، تا غذای کافی بخورد و تفریح کند و ما از او نگهبانی می‎کنیم».
یعقوب ـ علیه السلام ـ گفت: من از بردن یوسف، غمگین می‎شوم، و از این می‎ترسم که گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید.
برادران به پدر گفتند: با این که ما گروه نیرومندی هستیم، اگر گرگ او را بخورد، ما از زیانکاران خواهیم بود، هرگز چنین چیزی ممکن نیست، ما به تو اطمینان می‎دهیم.
یعقوب ـ علیه السلام ـ هر چه در این مورد فکر کرد که چگونه با حفظ آداب و پرهیز از بروز اختلاف بین برادران، آنان را قانع کند راهی پیدا نکرد جز این که صلاح دید تا این تلخی را تحمل کند و گرفتار خطر بزرگتری نگردد، ناگزیر رضایت داد که فردا فرزندانش، یوسف ـ علیه السلام ـ را نیز همراه خود به صحرا ببرند. آنها دقیقه شماری می‎کردند که به زودی ساعتها بگذرند و فردا فرا رسد، و تا پدر پشیمان نشده یوسف را همراه خود ببرند.
آن شب صبح شد، آنها صبح زود نزد پدر آمدند، و با ظاهر سازی و چهره دلسوزانه به چاپلوسی پرداختند تا یوسف را از پدر جدا کنند.
یعقوب ـ علیه السلام ـ سر و صورت یوسف ـ علیه السلام ـ را شست، لباس نیکو به او پوشانید، و سبدی پر از غذا فراهم نمود و به برادران داد و در حفظ و نگهداری یوسف ـ علیه السلام ـ سفارش بسیار نمود.
کاروان فرزندان یعقوب به سوی صحرا حرکت کردند، یعقوب در بدرقه آنها، به طور مکرر آنها را به حفظ و نگهداری یوسف سفارش می‎نمود و می‎گفت: «به این امانت خیانت نکنید، هرگاه گرسنه شد غذایش دهید، و در حفظ او کوشا باشید».
یعقوب با دلی غمبار در حالی که می‎گریست، یوسف ـ علیه السلام ـ را در آغوش گرفت و بوسید و بوئید، سپس با او خدا حافظی کرد و از آنها جدا شد، و به خانه بازگشت، وقتی که آنها از یعقوب فاصله بسیار گرفتند، کینه‎هایشان آشکار شد و حسادتشان ظاهر گشت و به انتقام جویی از یوسف ـ علیه السلام ـ پرداختند، یوسف ـ علیه السلام ـ در برابر آزار آنها نمی‎توانست کاری کند، ولی آنها به گریه و خردسالی او رحم نکردند و آماده اجرای نقشه خود شدند.
آنها کنار دره‎ای پر از درخت رسیدند و به همدیگر گفتند: در همین جا یوسف را گردن می‎زنیم و پیکرش را به پای این درختها می‎افکنیم تا شب گرگ بیاید و آن را بخورد.
بزرگ آنها گفت: «او را نکشید، بلکه او را در میان چاه بیفکنید، تا بعضی از کاروانها بیایند و او را با خود ببرند».
مطابق پاره‎ای از روایات، پیراهن یوسف را از تنش بیرون آوردند، هرچه یوسف تضرع و التماس کرد که او را برهنه نکنند، اعتنا نکردند و او را برهنه بر سر چاه آورده و به درون چاه آویزان نموده و طناب را بریدند و او را به چاه افکندند.
یوسف در قعر چاه قرار گرفت در حالی که فریاد می‎زد: «سلام مرا به پدرم یعقوب برسانید.»[7] در میان آن چاه، آب بود، و در کنار آن سنگی وجود داشت، یوسف به روی آن سنگ رفت و همانجا ایستاد.[1] . نور الثقلین، ج 2، ص 410.
[2] . یوسف، 5 و 6.
[3] . چنان که این مطلب در آیه 100 سوره یوسف آمده است.
[4] . نور الثقلین، ج 2، ص 410.
[5] . یوسف، 8 و 9.
[6] . مجمع البیان، تفسیر صافی، جامع الجوامع و نور الثقلین، ذیل آیه 9 و 10 سوره یوسف.
[7] . تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 413؛ تفسیر جامع، ج 3، ص320.
@#@
برادران می‎پنداشتند او در آب غرق می‎شود، همان جا ساعتها ماندند و دیگر صدایی از یوسف ـ علیه السلام ـ نشنیدند، از او ناامید شدند و سپس به سوی کنعان نزد پدر بازگشتند.[1] خنده عبرت، و توکل و مناجات یوسف ـ علیه السلام ـ
روایت شده: هنگامی که برادران، یوسف را در میان چاه آویزان کردند، یوسف لبخندی زد، یکی از برادران به نام یهودا گفت: این جا چه جای خنده است؟
یوسف گفت: روزی در این فکر بودم که چگونه کسی می‎تواند با من اظهار دشمنی کند؟ چرا که دارای برادران نیرومند هستم، ولی اکنون می‎بینم خود شما بر من مسلط شده‎اید و می‎خواهید مرا به چاه افکنید، این درسی از جانب خداوند است که نباید هیچ بنده‎ای به غیر خدا تکیه کند (بنابراین خنده من خنده شادی نبود، خنده عبرت بود، از این حادثه عبرت گرفتم که باید فقط به خدا توکل کنم).[2] از این رو وقتی که یوسف ـ علیه السلام ـ در درون چاه قرار گرفت، از همه چیز دل برید، و تنها دل به خدا بست و چنین می‎گفت: ای پروردگار ابراهیم و اسحاق و یعقوب به من ناتوان و کوچک، لطف کن.
«یا صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ یا غَوْثَ المُسْتَغیثِینَ یا مُفَرِّجَ عَنْ کَرْبِ الْمُکْرُوبِینَ، قَدْ تَری مَکانی وَ تَعْرِفُ حالی، وَ لا یخْفی عَلَیکَ شَیءٌ مِنْ اَمْرِی بِرَحْمَتِکَ یا رَبّی؛ ای دادرسِ دادخواهان، ای پناهِ پناه آورندگان، ای برطرف کننده ناراحتی‎ها، تو می‎دانی که در چه مکانی هستم، به حال من اطلاع داری، بر تو چیزی پوشیده نیست. ای پروردگار من مرا مشمول رحمت خود قرار ده.»
یوسف ـ علیه السلام ـ در قعر چاه در میان تاریکی اعماق چاه با آن سن کم، تنها و درمانده شده، به خدا توکل کرد. خداوند نیز به او لطف نمود، فرشتگانی را به عنوان محافظت و تسلّی خاطر او به نزد او فرستاد.[3] نتیجه توکل یوسف ـ علیه السلام ـ این شد که خداوند به یوسف وحی کرد: «بردبار باش و غم مخور. روزی خواهد آمد که برادران خود را از این کار بدشان آگاه خواهی ساخت. آنها نادانند، و مقام تو را درک نمی‎کنند» (وَ أَوْحَینا إِلَیهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا یشْعُرُونَ).[4] روایت شده: وقتی که ابراهیم ـ علیه السلام ـ را می‎خواستند در آتش افکنند، بدنش را برهنه کرده بودند. جبرئیل پیراهنی بهشتی آورد و به تن ابراهیم کرد. ابراهیم ـ علیه السلام ـ آن پیراهن را نزد خود داشت تا به اسحاق داد، اسحاق هم به یعقوب داد، یعقوب آن پیراهن را در «تمیمه‎»ای[5] قرار داد و آن را به گردن یوسف انداخت. جبرئیل نزد یوسف آمد، آن پیراهن را از «تمیمه» خارج کرده و به تن او کرد. همین پیراهن بود که یعقوب بوی آن را از فاصله دور استشمام می‎کرد.[6] از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده: هنگامی که برادران یوسف ـ علیه السلام ـ او را در میان چاه افکندند، جبرئیل نزد یوسف ـ علیه السلام ـ آمد و گفت: ای نوجوان در این جا چه می‎کنی؟
یوسف ـ علیه السلام ـ : برادرانم مرا در میان چاه افکندند.
جبرئیل ـ علیه السلام ـ : آیا می‎خواهی از این چاه نجات یابی؟
یوسف ـ علیه السلام ـ : با خدا است، اگر خواست مرا نجات می‎دهد.
جبرئیل ـ علیه السلام ـ : خداوند می‎فرماید: مرا با این دعا بخوان تا تو را از چاه نجات دهم، و آن دعا این است:
«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ الْمَنّانُ، بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ لِی مِمّا اَنَا فیهِ فَرَجاً وَ مَخْرَجاً؛ خدایا از درگاه تو مسئلت می‎نمایم، حمد و سپاس، مخصوص تو است، معبود یکتایی جز تو نیست، تو نعمت بخش و آفریدگار آسمانها و زمین، صاحب عظمت و شکوه هستی،‌ بر محمد و آلش درود بفرست، و برای من در این جا راه گشایش فراهم فرما.»[7] دروغ بافی برادران، و پاسخ یعقوب به آنها
برادران یوسف پس از انداختن یوسف به چاه، به طرف کنعان بر می‎گشتند. برای این که پیش پدر رو سفید شوند و به دروغی که قصد داشتند به پدر بگویند رونقی دهند، پیراهن یوسف را به خون بزغاله یا آهویی آلوده کردند، تا آن را نزد پدر، شاهد قول خود بیاورند که گرگ یوسف را دریده است. این پیراهن خون آلود هم دلیل بر سخن ما است. شب شد. آنان با سرافکندگی و خجالت ظاهری در حالی که در ظاهر گریه می‎کردند و به سر می‎زدند به طرف پدر آمدند. تا پدر آنان را دید و یوسف را ندید، فرمود:
«پس برادر شما چه شد؟ چرا به امانتی که به شما سپرده بودم خیانت کردید؟ آیا از همان چیزی که می‎ترسیدم به سرم آمد؟»
آنها در جواب گفتند: «ای پدر؛ ما یوسف را نزد اثاث خود گذاشتیم و برای مسابقه به محل دوردستی رفتیم، از بخت برگشته ما، گرگ او را در غیاب ما دریده وخورد و کشته نیم خورده او را به جای گذاشته بود. این پیراهن خون آلود اوست که آورده‎ایم که گواه گفتار ما است. گر چه شما گفته صد در صد صحیح ما را باور نمی‎کنید «وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ کُنَّا صادِقِینَ».[8] این دروغ سازان با این ترفند مرموز، به قدری مهارت به خرج دادند که هر کسی می‎بود باور می‎کرد، ولی از آن جا که گفته‎اند: «دروغگو حافظه ندارد» گویا اینها عقل خود را از دست داده بودند و اصلاً به فکرشان راه پیدا نکرد که اگر گرگ کسی را بخورد، پیراهنش را هم می‎دَرَّد. از این رو، وقتی یعقوب به پیراهن نگاه کرد، دید آن پیراهن هیچ پارگی و بریدگی ندارد. فرمود:
«این گرگ، عجب گرگ مهربانی بوده است، تاکنون چنین گرگی ندیده‎ام که شخصی را بِدَرَّد، ولی به پیراهن او کوچکترین آسیبی نرساند.»
وقتی حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ به پسرهای خود این را گفت، فکر آنان بیدرنگ عوض شد و گفتند: «اشتباه کردیم، دزدها او را کشتند».
حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ فرمود: «چگونه می‎شود که دزدها او را بکشند، ولی پیراهنش را بگذارند. آنها به پیراهن بیشتر احتیاج دارند.» (چرا این دروغهای شاخدار را بر زبان جاری می‎سازید؟)
برادران سرافکنده و شرمنده شدند. دیگر جوابی نداشتند. مشتشان باز شد. حقّ همان بود که یعقوب در جواب آنها فرمود:
«بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسَکُمْ أَمْراً؛ او را گرگ ندرید،‌و دزدها نکشتند، بلکه نفس‎های شما، این کار را برایتان آراست. من صبر نیکو خواهم داشت،‌ و در برابر آن چه می‎گویید از خداوند یاری می‎طلبم.»[9] یعنی: دندان روی جگر می‎گذارم، بدون جزع و فزع در کنج عزلت می‎نشینم،‌ تا خداوند مرا از این درد و غم بیرون آورد.[1] . همان مدرک.
[2] . تفسیر جامع الجوامع، ص 214.
[3] . تفسیر جامع، ص 321؛ حیوه القلوب، ج 1، ص 248.
[4] . سوره یوسف؛ آیه 14.
[5] . تمیمه عبارت از لوله‎ای نقره‎ای بود که عربها آن را به گردن فرزندان خود می‎انداختند تا فرزندانشان از چشم بد محفوظ بمانند (المنجد ـ واژه تمیم).
[6] . تفسیر جامع الجوامع، ص 214.
[7] . تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 415 و 416.
[8] . یوسف، 17.
[9] . تفسیر مجمع البیان، ج 5، ص 218، ذیل آیه 18 سوره یوسف.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید