مواردی که بر شخص در حال احرام حرام است

مواردی که بر شخص در حال احرام حرام است

مالیدن انواع پمادهاى طبّى بر بدن براى معالجه و درمان مانعى ندارد. (آیه الله مکارم شیرازى) ولی اگر در آن بوى خوش باشد مالیدن آن کفاره دارد و کفاره‌اش یک گوسفند است هر چند از روى اضطرار باشد. (موسوى شاهرودى)

سوال: برای رمی جمرات آیا باید حتما به قسمت‌های قدیمی دیوار سنگ بزنیم یا قسمت‌های دیوار که در گذشته نبوده و جدید هستند هم کفایت می‌کند؟

با توجه به این که گفته می‌شود، قسمتى از ستون توسعه یافته جمره عقبه، خارج از منىٰ ساخته شده است، اما این مشکل در جمرات دیگر وجود ندارد، و پاسخ این سوال در دو بخش ارائه می‌شود:

1. رمی جمرات سه گانه فعلی:

الف. مطابق دیدگاه برخی از مراجع تقلید[1] رمی جمرات به هر کجای جمرات توسعه یافته باشد، کفایت می‌کند.

ب. مطابق دیدگاه برخی دیگر مراجع،[2] در صورت امکان و بدون عسر و مشقت باید محلّ ستون قبلى را رمى کرد، امّا در صورت ضرورت و مشقت، رمی دیوارهای جدید کفایت می‌کند.

2. رمی جمره عقبه در قسمت توسعه یافته خارج از منی:

برخی از مراجع[3] در این‌باره می‌گویند، رمی محدوده خارج از منی کفایت نمی‌کند. [4] سوال: آیا می‌شود در قربانی کردن از ذابح غیر شیعی استمداد طلبید؟

جواب: خیر ذابح باید شیعه باشد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص466، س98)
سوال: استفاده از پمادها و داروهای خوشبو در حال احرام چه حکمی دارد؟

مالیدن انواع پمادهاى طبّى بر بدن براى معالجه و درمان مانعى ندارد. (مکارم شیرازى، ناصر، مناسک عمره مفرده، ص 81) ولی اگر در آن بوى خوش باشد مالیدن آن کفاره دارد و کفاره‌اش یک گوسفند است هر چند از روى اضطرار باشد. (موسوى شاهرودى، سید مرتضى، جامع الفتاوى ( عمره مفرده)، ص 71، م 154 )
سوال: محل ذبح قربانی را به وادی محسر یا مکان دیگر، خارج از حدود منی منتقل نموده‌اند، تکلیف حجاج چیست؟

جواب: در صورت امکان ولو با صبر کردن تا آخر ذی الحجه باید در منی ذبح کند و در هر صورت، ذبح در محلی که دولت تعیین کرده مجاز است. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص467، س100)
سوال: آیا کشتن مار و عقرب یا هر جانوری که از او احساس خطر کنیم در حال احرام و در حرم کفاره دارد و آیا تدهین کردن بدن در حال احرام هم کفاره دارد؟

جواب: هیچ کدام از موارد فوق کفاره ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، ص469)
سوال: اگر کسی در حال احرام همسر خود را به جهت شهوت ببوسد چه کفاره‌ای باید بپردازد اگر بدون شهوت باشد چطور؟

جواب: اگر بوسیدن با شهوت باشد باید یک شتر کفاره بدهد و اگر بدون شهوت باشد باید یک گوسفند کفاره بدهد. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص468، س106)
سوال: چند چیز هستند که بر شخص محرم در حال احرام حرام است؟

1. شکار صحرایی که وحشی باشد، مگر در صورتی که ترس داشته باشد از آزار آن.

2. جماع کردن با زن، و بوسیدن، و دست بازی کردن، و نگاه به شهوت، بلکه هر نحو لذت و تمتعی بردن.

3. عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و مُحِل باشد.

4. استمناء، یعنی طلب بیرون آمدن منی کردن به دست یا غیر آن هر چند به خیال باشد یا به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر به هر نحو باشد، پس اگر منی خارج شود کفاره‌ی آن یک شتر است.

5. استعمال عطریات از قبیل مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد.

6. پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن.

7. سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد هر چند قصد زینت نکند.

8. نگاه کردن در آینه.

9. پوشیدن هر چه که تمام روی پا را می‌گیرد مثل چکمه یا جوراب برای مردان.

10. فسوق است و آن اختصاص به دروغ گفتن ندارد، بلکه فحش دادن و به دیگران فخر کردن نیز فسوق است و از برای فسوق کفاره نیست، فقط باید استغفار کند.

11. جدال است و آن گفتن «لا و الله» و «بلی و الله» است.

12. کشتن جانورانی که در بدن ساکن می‌شوند، مثل شپش.

13. انگشتر به دست کردن به جهت زینت و اگر برای استحباب باشد مانع ندارد.

14. پوشیدن زیور است برای زن به جهت زینت.

15. روغن مالیدن به بدن.

16. ازاله‌ی مو است از بدن خود یا غیر خود چه مُحرِم باشد چه مُحل.

17. پوشاندن سر برای مردان.

18. پوشانیدن زن روی خود را به نقاب و روبند و برقع.

19. در حال حرکت بالای سر خود سایه قرار دادن است که این حکم مختص به مردان است.

20. بیرون آوردن خون از بدن خود.

21. ناخن گرفتن.

22. کندن دندان هر چند خون نیاید.

23. کندن درخت یا گیاهی که در حرم روئیده باشد.

24. سلاح حمل کردن با خود.

(مناسک محشی طبق فتوای امام خمینی(ره)، ص159 الی207)

چند استفتاء از آیه الله سیستانی دام ظله:
سوال: کسی که حج واجب خود را به جای نیاورده است، آیا جایز است که در ایام حج، عمره مفرده به جای آورد، مانند آن که از میقات برای عمره مفرده مُحرم شود، پس با آن به مکه بیاید و سپس به میقات بازگردد و برای حج یا عمره تمتع مُحرم شود؟

جواب: جایز است و احتیاط آن است که این دو عمره در یک ماه نباشد.
سوال: کسی که برای عمره مفرده مُحرم شده است، آیا جایز است نیت خود را به حج تمتع تغییر دهد؟

جواب: جایز نیست. البته اگر عمره اش در ماه های حج باشد و او تا یوم الترویه (هشتم ذی حجه) در مکه بماند و قصد حج کند، عمره اش، عمره تمتع به شمار می رود و او باید حج تمتع را به جای آورد.
سوال: کسی که به هنگام ادای طواف عمره مفرده، دچار عارضه ای شد و سلامتی اش مختل شد و در نتیجه او را به شهرش بازگرداندند، تکلیفش چیست؟

جواب: در صورتی که این مسأله پس از به پایان رساندن شوط چهارم باشد، بعید نیست که نایب گرفتن برای دیگر شوط ها و همچنین برای سعی، مُجزی باشد. در این صورت او پس از طواف نایب، نماز طواف را می خواند و پس از سعی او موهای سرش را می تراشد ـ یا کوتاه می کند ـ و برای طواف النساء نایب می گیرد و خود نماز آن را به جای می آورد و آن گاه کاملاً از احرام خود بیرون می آید. اما اگر این مسأله مربوط به قبل از شوط چهارم باشد، بیرون آمدنش از حالت احرام بدون آن که به مکه بازگردد و شخصاً اعمال عمره اش را به جای آورد، محل اشکال است.

پی نوشت ها:

[1]. آیات عظام صافى، فاضل، مکارم، نورى؛ آیت اللّٰه صافى: (با وضع فعلى بعید نیست رمى در هر قسمت جمره کافى باشد. البته مهما امکن، احوط و اولى مراعات رمى به حدود ستون قبلى است)؛ آیه اللّٰه مکارم: (پرتاب سنگ به آن حوضچه، هر چند بزرگتر از سابق شده است کافى است، و اگر بر دیوار مزبور بزنند تا در حوضچه بیفتد آن هم کفایت مى‌کند، و هیچ ضرورتى ندارد که جاى ستون سابق را پیدا کنند و به آن بزنند).

[2]. آیات عظام بهجت، تبریزی، خامنه‌اى، سیستانى.

[3]. آیات عظام تبریزى، خامنه‌اى، سیستانى، فاضل و مکارم.

[4]. ر.ک: محمودى، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰى)، ص 471، س 933

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید