میقات کجاست؟

میقات کجاست؟

محل احرام بستن را میقات می‌گویند و آن به اختلاف راههایی که حجاج از آنها به طرف مکه می‌روند مختلف می‌شود. و آن پنج محل است: 1. مسجد شجره و آن میقات کسانی است که از مدینه به مکه می‌روند. 2. وادی عقیق که محل احرام عامه است، و آن میقات کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می‌روند. 3. قرن المنازل و آن میقات کسانی است که از راه طائف حج می‌روند. 4. یلملم و آن میقات کسانی است که از راه یمن می‌روند. 5. جحفه و آن میقات کسانی است که از راه شام به مکه می‌روند.

در این مقاله از پرسش و پاسخ های مربوط به احکام حج چند نمونه انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:
سوال: 1. اگر شخص مُحرم به حمام رود و در حین شست و شو، از بدن یا سر او مو جدا شود یا بعد از شست و شو و درحین خشک کردن خود با حوله از او مو کنده شود، چه حکمی دارد؟ 2. استفاده این شخص از پارچه یا حوله یا هر چیز دیگر برای خشک کردن سر (با توجه به اینکه مردان نباید روی سرشان را بپوشانند) چه حکمی دارد؟ ضمناً حکم این مسائل را در صورتی که شخص در عمره مفرده و در هنگام تاریکی و شب باشد، بیان کنید.

1. یکی از مُحرّمات، برای شخص مُحرم، کندن مو از بدن است؛ ولی اگر در وقت غسل یا وضو، مویى بدون قصد کنده شود، اشکال ندارد، (خمینی، روح الله، مناسک حج (محشّٰى)، ص 222، م421) امّا در غیر غسل و وضو، اگر مویی کنده شود، واجب است که مقدارى غذا به عنوان صدقه بدهد، مانند این که، به سر یا ریش خود دست بکشد و یک مو یا بیشتر بیفتد، که بنابر احتیاط یک کف طعام صدقه بدهد. (آیات عظام تبریزى ره و خویى ره: (باید یک مشت طعام بدهد)؛ آیه اللّٰه خامنه‌اى دام ظله: (احتیاط آن است که به قدر یک مشت گندم یا آرد و امثال آن بدهد اگرچه وجوب این احتیاط معلوم نیست)؛ آیه اللّٰه سیستانى دام ظله: (اگر بى‌جهت محرم دست به سر و ریش خود بکشد و مویى یا بیشتر بیافتد باید یک مشت طعام کفّاره بدهد ولى اگر در وضو و مانند آن باشد چیزى بر او نیست).

گفتنی است که در این مسئله فرقی میان عمد و سهو و غفلت نیست.

2. از دیگر محرّمات احرام (که ویژه مردان است)، پوشاندن سر است. گروهی از مراجع عظام تقلید، درباره خشک کردن سر توسط حوله یا دستمال می گویند: «خشک کردن سر با حوله و دستمال و مانند آن، جایز نیست و بعض سر، در حکم تمام سر محسوب مى ‌شود». (آیات عظام سیستانى دام ظله و فاضل لنکرانی ره:(هرچند به نحو کشیدن پارچه بر سر باشد بنابر احتیاط واجب و اگر وقت نماز تنگ است گوشه حوله یا پارچه را بگیرد و به مقدارى که در مسح سر واجب است خشک کند).)

امّا آیات عظام  گلپایگانى، خامنه ‌اى، بهجت و مکارم شیرازی در این موضوع گفته اند: اگر خشک کردن سر توسط حوله یا پارچه به تدریج صورت گیرد به نحوی که تمام سر را نپوشاند، اشکالی ندارد.

واقع شدن دو امری که گذشت در روز یا شب، تفاوتی در مسئله ایجاد نمی کند.
سوال: میقات در حج به چه معناست؟ لطفاً توضیح دهید.

جواب: محل احرام بستن را میقات می‌گویند و آن به اختلاف راههایی که حجاج از آنها به طرف مکه می‌روند مختلف می‌شود. و آن پنج محل است:

1. مسجد شجره و آن میقات کسانی است که از مدینه به مکه می‌روند.

2. وادی عقیق که محل احرام عامه است، و آن میقات کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می‌روند.

3. قرن المنازل و آن میقات کسانی است که از راه طائف حج می‌روند.

4. یلملم و آن میقات کسانی است که از راه یمن می‌روند.

5. جحفه و آن میقات کسانی است که از راه شام به مکه می‌روند.

(مناسک محشی، ص113 و114 و115، م200 الی 205)
سوال: چند چیز در احرام بستن واجب است و لازم است آن را شخص حاجی انجام دهد؟

جواب: واجبات در وقت احرام سه چیز است:

1.نیت، یعنی انسان در حالی که می‌خواهد محرم شود، به احرام عمره‌ی تمتع، نیت کند عمره‌ی تمتع را و لازم نیست قصد کند ترک محرماتی را که بر محرم پس از احرام، حرام می‌شود.

2.تلبیه، یعنی لبیک گفتن و صورت آن این است که بگوید: «لبیک الهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، إنَّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک.»

3.پوشیدن دو جامه‌ی احرام برای مردان که یکی لنگ است و دیگری «رداء» که باید آن را به دوش بیندازد.

(مناسک امام خمینی(ره)، م251 و 259 و 269)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید