خلفاي معاصر حضرت‏ امام باقر (ع)

خلفاي معاصر حضرت‏ امام باقر (ع)

پيشواي پنجم در دوران امامت دوران خود با زمامداران و خلفاي ياد شده در زير معاصر بود:
1 – وليد بن عبدالملك (86 – 96)
2 – سليمان بن عبدالملك (96 – 99)
3 – عمر بن عبدالعزيز (99 – 101)
4 – يزيد بن عبدالملك (101 – 105)
5 – هشام بن عبدالملك (105 – 125)
اين خلفا، به استثناي عمر بن عبدالعزيزـ كه شخصي نسبتا دادگر و نسبت به خاندان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ علاقه‏مند بود ـ همگي در ستمگري و استبداد و خودكامگي دست كمي از نياكان خود نداشتند و مخصوصاً نسبت به پيشواي پنجم همواره سختگيري مي‏كردند.
مهدي پيشوايي ـ سيره پيشوايان، ص305

مطالب مشابه