خلفای معاصر حضرت‏ امام باقر (ع)

خلفای معاصر حضرت‏ امام باقر (ع)

پیشوای پنجم در دوران امامت دوران خود با زمامداران و خلفای یاد شده در زیر معاصر بود:
1 – ولید بن عبدالملک (86 – 96)
2 – سلیمان بن عبدالملک (96 – 99)
3 – عمر بن عبدالعزیز (99 – 101)
4 – یزید بن عبدالملک (101 – 105)
5 – هشام بن عبدالملک (105 – 125)
این خلفا، به استثنای عمر بن عبدالعزیزـ که شخصی نسبتا دادگر و نسبت به خاندان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ علاقه‏مند بود ـ همگی در ستمگری و استبداد و خودکامگی دست کمی از نیاکان خود نداشتند و مخصوصاً نسبت به پیشوای پنجم همواره سختگیری می‏کردند.
مهدی پیشوایی ـ سیره پیشوایان، ص305

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید