بهشتي در آئينه توصيف امام راحل

بهشتي در آئينه توصيف امام راحل

شهادت او در برابر مظلوميتش ناچيز است…
• دست آمريکا از آستين اين خائن ها بيرون آمد و يک همچو جنايتي به مسلمين وارد کردند و کساني که جز به مصلحت مسلمين انديشه نمي کردند از وکلاي مجلس و از دولت وزرايي که بسيار انديشمند بودند، وکلايي که انديشمند بودند و از قوه قضاييه هم مثل آقاي بهشتي که از اول شکل گرفتن جمهوري اسلامي مورد هدف بود.
شما شاهد بوديد که تمام ارگانهاي اسلامي مورد هدف بود…
• اين آقاي بهشتي مسلمان، متعهد، اين چه کرده بود که توي تاکسي مي نشيني مي بيني که دو نفر بهم مي رسند، يک حرفشان فحش به اوست. توي اجتماعات يک دسته مرگ بر کي، طالقاني را تو کشتي، شما ببينيد چه ظلمي به همچنين موجود فعالي که يک ملت بود و براي ملت ما ، با چه حيله هايي مي خواستند او را بيرون کنند.
• يک جرياني بود که اين روحانيون شاخص را پيش ملت رسوا کنند، با دروغ و حيله آقاي بهشتي (رحمه الله عليه) که يک نفر آدمي بود که مجاهد براي اسلام بود. به درد مي خورد. فعال بود، دانشمند بود، مدبر بود، ديديد که در صحنه کشور چه فضاحتها در آوردند، اشرار مردم را منحرف کردند، مردم يک وقت بيدار شدند که بهشتي اي در کار نبود.
• اين پيشامد براي همه ملت ناگوار بود و يک اشخاصي که براي خدمت خودشان را حاضر کرده بودند و خدمتگزاران اين کشور بودند، اشخاصي بودند که آنقدري که من از آنها مي شناسم از ابرار بوده اند. از اشخاص متعهد بوده اند که در رأس آنها مرحوم شهيد بهشتي است. ايشان را من بيست سال بيشتر مي شناختم. مراتب فضل ايشان و مراتب تفکر ايشان و مراتب تعبد ايشان بر من معلوم بود. و آنچه که من راجع به ايشان متأثر هستم شهادت ايشان در مقابل او ناچيز است و آن مظلوميت ايشان در اين مخالفين انقلاب است. افرادي که بيشتر متعهدند. ، مؤثرتر در انقلابند، آنها را بيشتر مورد هدف قرار داده اند. ايشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگي بود، تهمت هاي ناگوار به ايشان زدند.
از آقاي بهشتي مي خواستند يک موجود ستمکار، ديکتاتور ، معرفي کنند، در صورتي که من بيش از بيست سال ايشان را مي شناختم و بر خلاف آنچه اين بي انصاف ها در سرتاسر کشور تبليغ کردند و مرگ بر بهشتي گفتند من او را يک فرد مجتهد، متدين، علاقه مند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور براي جامعه خودمان مي دانستم و شما گمان نکنيد که اين آقايان که وارد شده اند در اين شغل هاي دولتي اينها يک اشخاصي بوده اند يا هستند که راهي براي استفاده جز اين مقام ندارند.

اينها هر کدام اشخاص متعهدي بودند که در پيش مردم مقام داشتند، در پيش روحانيت مقام بزرگ داشتند، و آنطور نبود که واخورده باشند که بخواهند بيايند اينجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهايي که انحصار طلب بودند و مي خواستند بهشتي و خامنه اي و رفسنجاني و امثال آنها را از صحنه خارج کنند.
• ملت عزيز، اين کوردلان مدعي مجاهدت براي خلق، گروهي را از خلق گرفتند که از خدمتگزاران فعال و صديق خلق بودند. گيرم که شما با شهيد بهشتي که مظلوم زيست ومظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام و خصوصاً شما بود دشمني سرسختانه داشتيد، با بيش از هفتاد نفر بي گناه که بسياري شان از بهترين خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت دشمنان کشور و ملت بودند چه دشمني داشتيد جز آنکه شما با اسم خلق از دشمنان خلق و راه صاف کنان چپاولگران شرق و غرب مي باشيد.
منبع:شاهد ياران، شماره 8.

مطالب مشابه