نهج البلاغه و ریشه های فتنه

نهج البلاغه و ریشه های فتنه

نویسنده: محمد جعفر طالب پور

اول :
بسیاری از حوادث و رخدادهای تلخ و ناگوار و دشواری که حیات اجتماعی جامعه ما را تهدید می نماید و جزء لاینفک زندگی اجتماعی و روایط بین المللی ما گردیده است را می توان به تعبیر معارف دینی ‌« فتنه» دانست . البته تعبیری که در این مجال از فتنه مقصود است ، غیر از آن است که از منظر اسلام ، ابتلائات و آزمونهای الهی که از سنت های قطعی و بدون تردید خداوندی هستند و بر اساس مشیت و حکمت خدا و از سر خیرخواهی و به منظور تنبه ، عبرت آموزی و آزمودن انسانها و جداشدن سره از ناسره رخ می دهند ، نیز فتنه خوانده می شوند .
بهرحال فتنه و مواجه انسانها و جوامع بشری با انواع آن ، نه تنها از حقایق و واقعیتهای زندگی انسانهاست ، بلکه از موضوعات و مفاهیم اصیلی است که هم در قرآن و هم در سایر منابع اندیشه اسلامی بویژه احادیث و روایات رسیده از حضرات معصومین (ع) در باب آن به تفصیل بحث شده و بر لزوم پیشگیری و جلوگیری از وقوع فتنه ها و نیز هوشیاری و درایت در برخورد با آنها و عبرت آموزی از آنها تاکید فراوان گردیده است .

دوم :
جامعه اسلامی ما از آنجا که بر اساس تعالیم اسلامی و و نیز بر اساس خواست و اراده مردم شکل گرفته است و به حیات خود ادامه می دهد و منافع و مصالح سودجویانه دشمنان را بخطر انداخته است و آزادیخواهی ، صلح جویی ، کرامت انسانی ، عدالت و معنویت را فریاد می زند ، همواره مورد غضب و خشم معاندین و دشمنان داخلی و خارجی قرار داشته است و اینان از هیچ فرصت و امکانی برای سدکردن راه پیشرفت این ملت و به زانو درآوردن نظام ، فروگذار نبوده اند . لذا مخالفان داخلی که اغلب درس آموخته دشمنان خارجی هستند و نیز بدخواهان برون مرزی که همگی در جبهه استکبار جهانی بر علیه ایران اسلامی متحد و یکپارچه گردیده اند ، کشور عزیزمان را از هرسو در محاصره انواع توطئه ها و فتنه های تمام نشدنی ، تحت فشار قرار داده و با اجراء نقشه های شوم و تولید بحرانهای داخلی و خارجی و در یک کلام « فتنه انگیزی » ، مخالفت و نگرانی خود را از اهداف و برنامه های انسانی و اسلامی ایران سربلند نشان داده و می دهند .

سوم :
اگر بخواهیم همچون همیشه سربلند و یرافراز باشیم و در برابر امواج فتنه انگیزی دشمنان چون کوه ، ثابت و استوار و پابرجا بمانیم و مصمم و بااراده بر اهداف و آرمانهای بلند و ارزشمند انقلابی مان پافشاری نماییم ، چاره ای نیست جز اینکه :
اولا ، زمینه های وقوع و طرح ریزی فتنه را بشناسیم ، نقاط ضعف و قوت خودمان را بدانیم و در حدامکان از رخداد هرگونه توطئه و فتنه ای پیشگیری کنیم
ثانیا ، در برخورد با هرگونه نقشه و فتنه بدخواهان ، با درایت و تدبیر و با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای خود و با تکیه بر نیروی عظیم ایمان و باور دینی و به پشتوانه حمایت و حضور توده مردم ، این توطئه ها را نقش بر آب و بی اثر نموده و با سربلندی در مواجهه با آنها ، گامی به جلو و قدمی در راستای تثبیت نظام و عزت میهن و افتخار ملت برداریم .

چهارم :
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ، در خطبه پنجاهم نهج البلاغه در عبارتی بلند و شیوا و پرمحتوا ، ریشه های وقوع فتنه را چنین تشریح می نمایند :
« انـما بـدء وقـوع الفتـن ، اهـواء تـتبع و احکـام تبـتدع ، یخالف فیهـا کتاب الله و یتولی علیهـا رجال رجـالا علـی غیـر دین الله»
« سرآغاز وقوع هر فتنه ای ، هوا و هوسی است که دنبال و یا احکام و قوانینی است که بدعت گذاری می گردد ، نوآوریهایی که با قرآن مخالف است و ( در نتیجه ) گروهی ( بناحق ) برخلاف دین خدا سلطه و ولایت می یابند .

پنجم :
کلام علی (علیه السلام) ، حدیث حال و روز امروز ماست و چه در موارد فتنه های داخلی و چه در مورد توطئه های خارجی صادق است . استراتژی دشمن در دامن زدن به بحرانهای و فتنه های داخلی از یکطرف تحریک امیال نفسانی ( ترویج بی بند و باری ، فحشاء ، بزه کاری ، شهوت ، مدپرستی ،و … ) ، تبلیغات منفی و اغواء کننده ، تهاجم فرهنگی، گسترش روحیه غفلت و بی تفاوتی و … است و از سوی دیگر تلاش در شبهه افکنی در دین ، انحراف باورهای دینی ، حمایت از فرقه های منحرف ، توهین به باورهای اسلامی مردم و ارزشهای انفلابی ، سیاه نمایی وضعیت کشور ، زیرسؤال بردن شخصیت ها و استوانه های نظام و ترور شخصیت آنها ، دامن زدان به انواع شایعه و دروغ افکنی ، القاء ناکارآمدی نظام و انکار موفقیت های چشمگیر جوانان برومند این مرزوبوم ، بزرگ نمایی برخی کاستیها و کمبودها ، بی احترامی به اهداف متعالی این ملت در انقلاب اسلامی و … است .
اما در صحنه بین المللی نیز چنین است . از یک سو عده ای گرفتار منجلاب هوا و هوس و در نتیجه وسوسه های شیطانی و بر پایه جاه طلبی ، افزون خواهی ، خودمحوری و خودبرتربینی ، منفعت طلبی ، حسادت و … باطرح پروژه هایی مانند جهانی سازی ، نظام نوین بین المللی ، خاورمیانه بزرگ ، نقشه راه و … سعی در استیلاء بر جهان و منابع آن و سرکوب هرگونه آزادیخواهی ملتها دارند و مخالفت با ایران اسلامی که میرود تا الگو و نماد مبارزه با استعمار و استکبار گردد ، در صدر اهداف چنین اقداماتی است . و از سوی دیگر همین صاحبان زر و زور با طرح شعارهای عوامفریبانه و بظاهر زیبا و مقبولی مانند مبارزه با تروریسم ، دفاع از حقوق بشر ، استقرار دموکراسی ، حذف محور شرارت ، مبارزه با سلاحهای کشتارجمعی و … که همگی بدعتی آشکار در روابط سالم و صحیح بین المللی است و با استفاده از اهرم هایی مانند حق وتوی شورای امنیت ، نفوذ در نهادهای بین المللی ، تفسیر قوانین و مقرارت به نفع خود ، تصویب مقررات یکجانبه و نابحق و … با پوششی بظاهر قانونی و معتبر بر فتنه انگیزی و پیگیری راهبردهای خائنانه خود اصرار دارند و بالطبع سهم ایران اسلامی از این همه فتنه و توطئه کم نیست

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید