نقدی بر مقاله «ملاحظاتی درباره آپارتاید جنسی در ایران»

نقدی بر مقاله «ملاحظاتی درباره آپارتاید جنسی در ایران»

در سایت «میهن» مقاله نسبتاً مفصلی از آقای اکبر گنجی با عنوان «ملاحظاتی درباره آپارتاید جنسی در ایران» درج شده است که این مقاله، متن سخنرانی ایشان در دانشگاه برکلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در تاریخ 10/آگوست/2006 میلادی است. با مطالعه این نوشتار، نکاتی به ذهن نگارنده رسید که مختصرا در پی می آید: امید است تقابل افکار و آراء زمینه مناسبی را برای روشن شدن اذهان خوانندگان فراهم آورد.
1. در صفحه اول آمده است: «در نظام آپارتاید فرصت ها و مطلوبات اجتماعی بر مبنای رقابت سالم و شایستگی های بازیگران اجتماعی، توزیع نمی شود. مردم جامعه بر مبنای معیارهای دلبخواهی و دفاع ناپذیری مانند نژاد، مذهب، وفاداری به نظام و زمامداران سیاسی به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم می شوند. شهروندان درجه دوم از بسیاری از حقوق انسانی اولیه شان محروم می شوند و ..» از آنجایی که نویسنده از موضع یک مسلمان سخن می گوید، می توان با ایشان بر اساس مسلمات دینی سخن گفت. حال در نظام فکری و اجتماعی اسلام، بین سیاه پوست و سفید پوست و عرب و عجم تفاوتی نیست. اما بین مسلمان و کافر یا مشرک تفاوت وجود دارد. بین کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب تفاوت وجود دارد. آیات و روایات فراوانی دال بر این اصل مسلم است. کما این که در حکومت دینی پیامبر و ائمه ـ علیه السلام ـ و فقیه جامع الشرایط و مأذون از طرف معصوم ـ علیه السلام ـ هم وفاداری و تبعیت کامل از رهبری دارای ارزش بیشتر و تفاوت بین افراد از نگاه دینی می شود. البته افراد غیر مسلمان و غیر تابع نسبت به رهبر معتبر دینی، حقوق اولیه انسانی مثل حق خوردن، آشامیدن و حیات را دارند مگر این که مرتکب عملی شده باشند که مستوجب کیفر است مثل ارتداد یا خروج و طغیان بر علیه حاکم حق.
پس تفاوت افراد بر اساس مذهب و دین، معیاری دلبخواهی نیست بلکه اعتبار دینی دارد، به علاوه تبعیض و ظلم نیست، بلکه تفاوت دارای ملاک معتبر و حقیقی است، چرا که از منظر دین ارزش انسان ها مستقیماً به بُعد عقیده و فکر و اعمال اختیاری آن ها مربوط می شود و انسان، حیوانی دوپا نیست که در تحت هر شرایطی حق خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و حیات داشته باشد.
در صفحه اول می خوانیم: «متأسفانه آپارتاید جنسی به اندازه آپارتاید سیاسی، حساسیت افکار عمومی جهانی را بر نینگیخته است…»
حجم مخالفت ها با مسأله تفاوت های جنسی شاید به اندازه مخالفت با آپارتاید سیاسی نباشد، اما در طول تاریخ مبارزه باتبعیض های واقعی بین زن و مرد، از سوی پیامبران و رهبران راستین جامعه وجود داشته، در دو قرن اخیر هم موج های بزرگ فمنیسم در دنیا بر علیه آپارتاید جنسی و به این بهانه شکل گرفته است که امروزه فعالیت های زیادی را در بر می گیرد، البته مطالبات فمینیست ها، همگی حق نیستند. تفاوت های حقیقی و تکوینی بین زن و مرد و لوازم آن ها را باید پذیرفت و این موارد ظلم و تبعیض شمرده نمی شود، لکن تفاوت های موهوم و ساخته دست انسان های جاهل و قدرتمند را که ظالمانه هستند، باید مورد حمله و انکار قرار داد.
در صفحه دوم ذکر شده: «یکی از مهم ترین ریشه های این عدم تساوی را باید در این تلقی فرهنگی نادرست جست که زندگی و حیات مردان از زندگی و حیات زنان ارزشمند تر است. این تلقی فرهنگی از جمله درپاره ای از احکام شریعت ریشه دارد. یک نمونه بارز آن مسأله دیه زنان است. همانطور که می دانید دیه
حمید کریمی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید