بشارت به عذاب زنگ بیدارباش

بشارت به عذاب زنگ بیدارباش

مسئله تشویق و تهدید که در زبان قرآن به عنوان «بشارت» و «انذار» آمده است، اساس همه تربیت‎های اخلاقی و اجتماعی فقط مخصوص مسائل مذهبی نیست،‌انسان‎ها، هم باید در برابر انجام کارهای نیک تشویق شوند و هم در برابر انجام کارهای ناپسند تهدید به کیفر گردند تا خود را در مسیر کارهای پسندیده قرار داده و از کارهای ناپسند بازداشته شوند، آنها که تصور می‎کنند تنها تشویق برای تربیت انسان‎ها کافی است و باید تنبیه و تهدید را به طور کلی کنار گذاشت، سخت در اشتباهند.
چرا که تهدید به مجازات زنگ بیدارباشی برای خفته‎دلان است تا به خود آیند و با دست خود،‌خود را به چاه نیندازند و گویا در اثر همین اشتباه بود که سایت افشا پنداشته است آگاه کردن مردم به عذاب دردناک در آخرت کار بدی است ولی قرآن به این دلیل اعتنا نکرده و نه تنها مردم را به عذاب سخت تهدید می‎کند، بلکه گاهی با لفظ بشارت به عذاب آنها را مخاطب ساخته: «… فبشر هم بعذابٍ الیمٍ: آنها را به کیفر دردناک بشارت ده»[1] قرآن کریم کتابی است هدایت‎گر، راهنما، پیام‎آور، بیدارگر و … و همه این‎ها فقط با بشارت‎ها و بدون تهدید و پندآموزی به نتیجه نمی‎رسد، چرا که اگر تشویق از حد بگذرد، انسان را در برابر گناه پرروتر می‎کند و اگر تهدید از حد بگذرد نومیدی به بار می‎آورد، برای همین است که در آیات قرآن،‌ ترساندن و بشارت دادن با هم و به طور منظم آمده است که گاهی البته بشارت را آورده و سپس انذار و گاهی اول انذار و بعد بشارت را بیان می‎کند: «خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند.»‌و «ای پیامبر بگو:… من فقط بیم دهنده و بشارت دهنده‎ام برای گروهی که ایمان می‎آورند.»[2] باید دید در تفسیرهای این آیات چرا خداوند بشارت به عذاب می‎دهد، خدای متعال می‎فرماید: «کسانی را که نسبت به آیات خدا کفر می‎ورزند، پیامبران را به ناحق کشند و مردمی را که امر به معروف می‎کنند، به قتل رسانند به کیفر دردناک بشارت ده.»[3] آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه می‎نویسند: به کار بردن کلمه بشارت در مورد عذاب الهی در این آیه و برخی دیگر از آیات در واقع یک نوع هشدار و پوچ دانستن افکار گنه‎کاران است و این شبیه سخنی است که در میان عامه مردم متداول است که اگر کسی کار بدی را انجام دهد در مقام تهدید و استهزاء به او می‎گوییم: «مُزد و پاداشت ترا خواهیم داد.»[4] باز در قرآن کریم منافقان مورد عتاب قرار گرفته و به پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ‌دستور می‎رسد که:
به منافقان بشارت ده که مجازات دردناک در انتظار آنهاست.[5] در تفسیر این آیه می‎خوانیم بشارت در لغت چیزی است که اثر آن در صورت پیدا شود از خوش‎حالی یا غم، البته در غم به عنوان مجازی استعمال می‎شود چنان که عرب برای هشدار به کسی می‎گوید: سلام و درودی که بر تو باید فرست زدن است و سرزنش کردنت شمشیر.[6] هم‎چنین در آیات 3 و 34 سوره توبه و دیگر آیات[7] قرآن که به عذاب بشارت داده شده همه اینها اعلام خطری است برای کسانی که به بیراهه می‎روند تا از خطا برگردند، ‌تعبیر به بشارت بر عذاب نوعی طعن و سرزنش نیز می‎باشد وگرنه در حقیقت همان ترساندن است نه بشارت، و این که می‎گوید بشارت ده به عذابی سخت برای تهکم است یعنی اینها در این دنیا به بیراهه می‎روند ولی در آخرت قدرتی بر تخلف از دستورات خدا را ندارند و لذا گرفتار عذاب خواهند شد.[8] بنابراین خداوند می‎خواهد مردم را بیش‎تر از همیشه بیدار کند نه این که بگوییم خداوند در این آیات تناقض‎گویی کرده و کاری راکه نباید می‎گفت یعنی بشارت به عذاب، گفته است.


[1] . ر. ک: آل عمران / 21، توبه / 34،‌انشقاق / 24 و نیز آیات: لقمان / 7،‌جاثیه / 8، نساء / 138 و توبه / 3.
[2] . ر. ک: بقره / 213 و اعراف / 188.
[3] . آل عمران / 21.
[4] . مکارم شیرازی، ناصر؛ نمونه، تهران،‌دارالکتب الاسلامیه، بی‎تا، ج 2،‌ص 354.
[5] . نساء / 138.
[6] . ابوالفتوح رازی، حسین؛ روض الجنان و روح الجنان، مشهد، آستان قدس، 1408 هـ ق، ج 6،‌ص 156.
[7] . ر. ک: انشقاق / 24،‌ لقمان / 7، جاثیه / 8.
[8] . تفسیر نمونه، ج 7، ص 287 و ج 26،‌ص 319 و طیب، عبدالحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام ، 1378 هـ ش، ج 14، ص 57. و کاشانی،‌فتح الله، زبده التفاسیر، ‌قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، 1423 هـ ق، ج 5، ص 286.
فرج الله عباسی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید