یقین

یقین

1. قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ
رأسُ الدّین.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 724»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: یقین، ریشه و اساس دین است.

2. قال الامام علی – علیه السّلام – : کَذِبَ
مَن إدَّعی الیَقینُ بِالباقی و هو مواصِلٌ لِلْفانی.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 4، ص 629، ح 7237»

امام علی – علیه
السّلام – فرمود: دروغ می گوید کسی که ادعای یقین به (جهان) باقی دارد، اما درپی (جهان) فانی می رود.

3. قال الامام الرّضا – علیه السّلام – :
الإیمانُ فوق الإسلامِ بدرجهٍ و … و الیقینُ فوق التقوی بدرجهٍ و … .

«الکافی،
ج 2، ص 52»

امام رضا – علیه
السّلام – فرمود: ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوی یک درجه بالاتر ازایمان و یقین یک درجه بالاتر از تقوی و میان مردم
چیزی به کمی یقین تقسیم نشده است.

4. قال الامام علی – علیه السّلام – : قَوُّوا
ایمانَکُم بالیَقینِ؛ فَإنَّهُ أفْضَلُ الدّین.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 732»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: ایمان خود را با یقین تقویت کنید؛ زیرا
که یقین برترین دین است.

5. قال الامام الصادق – علیه السّلام – :
إنَّ الإیمانَ أفْضَلُ من الإسلامِ وَ إنَّ الیَقینَ أفْضَلُ مِن الإیمانِ و ما من
شیءٍ أَعَزَّ مِنَ الیَقینِ .

«الکافی،
ج 2، ص 51»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: همانا ایمان از اسلام برتر است و یقین
از ایمان برتر و چیزی عزیز تر (و کمیاب تر) از یقین وجود ندارد.

6. قال الامام الرّضا – علیه السّلام -،
لَمّا سَألَهُ یُونُسُ عن الیَقینِ: التَّوکُّلُ علی اللهِ و التَّسلیمُ لِلّهِ و
الرِّضا … .

«الکافی،
ج 2، ص 52»

امام رضا – علیه السّلام – در پاسخ به سؤال یونس از یقین، فرمود: (یقین
یعنی) توکّل بر خدا و تسلیم در برابر او و راضی بودن به قضای الهی و واگذاردن
کارها به خدا.

7. قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ
نورٌ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 741»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: یقین، نور است.

8. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ
أیْقَنَ أفْلَحَ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 738»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که یقین کرد، رستگار شد.

9. قال الامام علی – علیه السّلام – : بالیقینِ
تَتِمُّ العِبادَهُ.

«غرر
الحکم، ص 61، ح 707»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: با یقین، عبادت به کمال می رسد.

10. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ
یَسْتَیْقِن یَعْمَل جاهداً.

«غرر
الحکم، ص 203، ح 7988»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که یقین داشته باشد، در عمل کوشاست.

11. قال الامام علی – علیه السّلام – : علیک
بالصَّبر فَإنَّهُ حِصْنٌ حَصینٌ و عبادهُ المُوقِنین.

«غرر
الحکم، ص 295، ح 6134»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: برتو باد به شکیبائی؛ زیرا که آن دژی
استوار و عبادت اهل یقین است.

12.قال الامام علی – علیه السّلام – : سلاحُ
المُوقِنِ الصَّبرُ علی البلاءِ و الشُّکرُ فی الرّخاءِ.

«غرر
الحکم، ص 129، ح 5560»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: سلاح انسان برخوردار از یقین، شکیبائی در
گرفتاری و شکر در روزگار برخورداری است.

13. قال الامام علی – علیه السّلام – : غایَهُ
الیَقینِ الإخلاصُ، غایهُ الإخلاصِ الخلاصُ.

«غرر
الحکم، ص 369، ح 6347»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: غایت یقین اخلاص است و غایت اخلاص، خلاص
و رهائی.

14.قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ
یُثْمِرُ الزُّهْدَ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 735»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: یقین، میوه زهد به بار می نشاند.

15. قال الامام علی – علیه السّلام – : بحُسْنِ
التَّوکُل یُسْتَدَلُّ علی حُسْنِ الإیقان.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 3، ص 224، ح 4286»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: نیکوئی توکل، دلیل بر نیکوئی یقین است.

16. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: الرِّضا بمکروهِ القَضاء مِن أَعلی درجاتِ الیَقینِ.

«بحار
الانوار، ج 71، ص 152، ح 60»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: خرسندی به قضای ناخوشایند، از بالاترین
درجات یقین است.

17. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ
یُؤمِنْ یَزْدد یَقیناً.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 5، ص 203، ح 7988»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که ایمان داشته باشد، بر یقینش
افزوده می شود.

18. قال الامام الکاظم – علیه السّلام –
: تعاهَدُوا عبادَ اللهِ نِعَمَهُ بِإِصلاحِکُم أنفُسَکُم تَزدادُو یقیناً، … .

«الکافی،
ج 2، ص 268»

امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: ای بندگان خدا، با اصلاح خود، نعمت های
خداوند را پاس دارید، تا بر یقین شما افزوده شود و سودی با ارزش و گرانبها به دست
آورید.

19. قال الامام علی – علیه السّلام – : لو
کُشِفَ الغطاءُ ما اذْدَدْتُ یَقیناً.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 5، ص 108، ح 7569»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: اگر پرده ها هم کنار رود، بر یقین من
چیزی اضافه نشود.

20. قال الامام علی – علیه السّلام – فی
وصیّتِهِ لإِبنه الحَسَن – علیه السّلام – : أحْیِ قلبک بالموعظه و … و قَوِّهِ
بالیقین.

«نهج
البلاغه، کتاب 31»

امام علی – علیه السّلام – در وصیت خود به فرزندش امام حسن – علیه السّلام
– فرمود: دلت را با پند و اندرز زنده بدار و با زهد بمیرانش و با یقین نیرویش بخش.

21. قال الامام علی – علیه السّلام – : علیکم
بِلزوم الیَقینِ و التَّقَوی فَإِنَّهما یُبَلِّغانِکُمْ جَنَّهَ المَأوی.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 4، ص 305، ح 6163»

امام علی – علیه
السّلام – فرمود: بر شما باد به ملازمت تقوا و یقین، پس به درستی که این دو شما رابه بهشت (که جایگاه مناسبی است) می رساند.

22. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ
قَوی یقینُهُ لَمْ یَرْتَبْ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 721»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: هر که یقین او قوی باشد، هیچ گاه شک و
اضطراب او را فرا نمی گیرد.

23. قال الامام علی – علیه السّلام – : الموقنُ
أَشدُ النّاس حُزْناً علی نفسِهِ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 744»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: انسان صاحب یقین، محزون ترین و غمناک ترین
مردم، نسبت به خود است.

24. قال الامام علی – علیه السّلام – : نومٌ
علی یقینٍ خیرٌ من صلوهٍ فی شَکٍّ.

«غرر
الحکم، ص 61، ح 709»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: خواب با یقین، بهتر از نمازی است که با
شک خوانده شود.

25. قال الامام علی – علیه السّلام – : الیقین
جلبابُ الأکیاس.

«غرر
الحکم، ص 61، ح 711»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: یقین، پیراهن زیرکان است.

26. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: إِنَّ العَمَلَ الدّائِمَ القلیلَ علی یقینٍ أَفْضَلُ عند اللهِ مِن العملِ
الکثیرِ علی غیر یَقینٍٍ.

«الکافی،
ج 2، ص 75»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: عمل پیوسته و اندک که با یقین همراه
باشد، نزد خداوند برتر از عمل بسیار است که با یقین توأم نباشد.

27. قال الامام علی – علیه السّلام – : إِنّ
المؤمنَ یَری یَقینَهُ فی عَمَلِهِ و إِنّ المنافِقَ یَری شَکَّهُ فی عَمَلِهِ.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 2، ص 544، ح 3551»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: مؤمن یقینش در کردارش دیده می شود و
منافق، شکش در عملش نمایان است.

28. قال الامام الباقر – علیه السّلام –
: الإِیمانُ ثابتٌ فی القلبِ و الیقینُ خَطَراتٌ، فیَمُرُّ الیقینُ بالقلبِ … .

«بحار
الانوار، ج 78 ص 71»

امام باقر – علیه السّلام – فرمود: ایمان در دل استوار است و یقین خُطوراتی
است. وقتی یقین به دل می گذرد، دل چنان تکه آهنی استوار و تزلزل ناپذیر می شود و
چون از دل بیرون می رود، مانند خرقه ای فرسوده می شود.

29. قال الامام زین العابدین – علیه
السّلام – فی المناجاهِ: أَسْألُکَ بِکَرَمِکَ أنْ تَمُنَّ عَلَیَّ مِنْ عَطائِکَ
بما تَقرُّبِهِ عَینی و … من الیَقینِ بما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیَّ … .

«بحار
الانوار، ج 94، ص 145، ح 21»

امام زین العابدین – علیه السّلام – در مناجاتی (خطاب به خداوند متعال) فرمود:
به کرم و بزرگواریت از تو می خواهم که از عطای خود آن مقدار به من ارزانی داری که
مایه شادمانی و روشنائی دیدگان من باشد … و از یقین آن مقدار به من عطاء فرمائی
که به واسطه آن مصیبتهای دنیا بر من آسان شود و پرده های کوری از دیده بصیرتم کنار
زده شود.

30. قال الامام الصادق – علیه السّلام –
: حُرِم الحریصُ خِصْلَتَیْنِ و لَزِمَتْهَ خِصْلَتانِ: حَرِمَ القناعه … و
حُرِمَ الرّضا فافتَقَدَ الیَقین.

«بحارالانوار،
ج 73، ص 161، ح 6»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: شخص آزمند از دو خصلت محروم و دو خصلت
پیوسته با اوست: از قناعت محروم است و از این رو آسایش ندارد و از رضا و خرسندی
محروم است، پس یقین را از دست داده است.

31. قال الامام علی – علیه السّلام – : یُفْسِدُ
الیَقینَ الشَّکُ و غَلَبَهُ الهوی.

«شرح غرر
و درر آمدی، ج 6، ص 472، ح 11011»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: یقین را شک و غلبه هوی و هوس، تباه می سازد.

32. قال الامام علی – علیه السّلام – : هَلَکَ
مَنْ باعَ الیَقینَ بالشَّکِ وَ الحَقَّ بالباطِلِ.

«غرر
الحکم، ص 62، ح 723»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که یقین خود را به شک و حق را به
باطل بفروشد، هلاک خواهد شد.

33. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : ألا إِنَّ النّاسَ لم یُؤتوا فی الدُّنیا شیئاً خیراً من الیقینِ و العافیه
… .

«کنز
العمّال، ح 7334»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: بدانید که در دنیا چیزی بهتر از
یقین و عافیت (سلامتی) به مردم داده نشده است، پس این دو نعمت را از خدا بخواهید.

34. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله
– : اِنّما أتَخَوَّفُ علی اُمَّتی ضعفُ الیَقین.

«کنز
العمّال، ح 7341»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: همانا من برای امت خود، از سستی
یقین می ترسم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید