آداب و آثار صله رحم در گفتار امامان

آداب و آثار صله رحم در گفتار امامان

روزی حضرت علی علیه السلام خطبه می‌خواند، در ضمن آن فرمود: اعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء. بخه خدا پناه می‌برم از گناهانی که مرگ را به پیش میندازد.

شخصی پرسید: آیا چنین گناهی هم وجود دارد؟

و حضرت فرمود: بلی،قطع رحم.کافی / 2 / 260

آثار صله رحم

1-  طول عمر؛ 2- از بین رفتن فقر

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: صله الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر. بحار / 71 / 88

ارتباط  با خویشاوندان عمر را طولانی کرد و فقر را می‌راند.

3- پاک شدن اعمال؛ 4- توسعه ی رزق؛ 5- دفع بلا؛ 6- آسانی حساب

قال الباقر علیه السلام: صله الرحم تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تدفع البلوی و تیسّر الحساب و تنسیء فی الاجل. بحار / 71 / 111

ارتباط با خویشاوندان موجب پاک شدن اعمال انسان ، و رشد کرد مال و ثروت شده و بلاها را دور می‌کند و حساب روز قیامت را آسان نموده و اجل را به تأخیر می‌اندازد

قال الحسین علیه السلام: من سرّه ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اجله فلیصل رحمه.بحار / 71 / 89

هرکه دوست دارد در روزیش گشایش یابد و اجلش به تأخیر افتد باید که به خویشاوندان خود بپیوندد و به دیدار آنان برود

7- رفتار نیک؛ 8- پاکی روح

قال الباقر علیه السلام: صله الرحم تحسّن الخلق و تسمّح الکف و تطیّب النفس و تزید فی الرزق و تنسی ء فی الاجل. بحار / 71 / 114

ارتباط با خویشاوندان خُلق را خوب و نیکو؛ دست را بخشنده و وجود آدمی را پاک می‌کند و اجل را به تأخیر می‌اندازد.

9- آباد شدن سرزمین ها

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: صله الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار…. بحار / 71 / 94

ارتباط با خویشاوندان و دیدار آنان باعث آبادانی شهر و دیار شده و عمرها را زیاد می‌کند

آثار قطع رحم

1- تسلط اشرار بر ثروت ها

قال علی علیه السلام: اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فی ایدی الاشرار. کافی / 2 / 373

قطع رابطه با خویشاوندان باعث می‌شود ثروتها به دست اشرار بیفتد.

2- محرومیت از بهشت

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: ثلاثه لا یدخلون الجنه مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم. خصال / 179

سه گروه وارد بهشت نمی‌شوند: کسی که همیشه شراب می‌خورد،‌ کسی که همشه جادوگری می‌کند، و کسی که رابطه‌ی خویشاوندی را قطع کرده است.

3- قطع رحمت الهی

قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: انّ الرحمه لا تنزل علی قوم فیها قاطع رحم. کنز العمال / 6978

رحمت خداوند به گروهی که در میانشان کسی باشد که رابطه‌ی خویشاوندی را قطع کرده باشد نازل نمی‌شود.

کمترین میزان ارتباط نهایت آن

1- قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله: صلوا ارحامکم فی الدنیا ولو بالسلام. بحار / 71 / 104

در این دنیا هرچند شده با یک سلام با خویشان خود ارتباط برقرار کنید.

2- قال الصادق علیه السلام: صل رحمک ولو بشربه من ماء. بحار / 71 / 117

به دیدار خویشان خود بروید هرچند به قرد نوشیدن یک جرعه آب باشد.

3- قال علی علیه السلام: صلوا ارحامکم و لو قطعوکم. امالی طوسی /2 08

به دیدار  اقوام خود بروید و صله رحم کنید حتی آنان که قطع رابطه کرده‌اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید